summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/az.po
blob: 1a8d003a11f20395495f29ffbf6adcccb718889a (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# E <ehuseynzade@gmail.com>, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-12-02 12:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-12-27 20:31+0000\n"
"Last-Translator: E <ehuseynzade@gmail.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/"
"language/az/)\n"
"Language: az\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../tails_installer/creator.py:100
msgid "You must run this application as root"
msgstr "Bu aplikasiyanı əsas olaraq istifadə etməlisən"

#: ../tails_installer/creator.py:140
msgid "Extracting live image to the target device..."
msgstr "Nişanlanmış ötürücüyə canlı şəklin çıxarılması..."

#: ../tails_installer/creator.py:147
#, python-format
msgid "Wrote to device at %(speed)d MB/sec"
msgstr "Ötürücüyə %(speed)d MB/sec sürəti ilə yazdı"

#: ../tails_installer/creator.py:177
msgid "Setting up OLPC boot file..."
msgstr "OLPC yükləmə faylının quraşdırılması..."

#: ../tails_installer/creator.py:294
#, python-format
msgid ""
"There was a problem executing the following command: `%(command)s`.\n"
"A more detailed error log has been written to '%(filename)s'."
msgstr ""
"Bu sərəncamın yerinə yetirilməsində problemlər var idi: `%(command)s`.\n"
"Problem haqqında daha ətraflı məlumata '%(filename)s' faylında baxa bilərsən."

#: ../tails_installer/creator.py:313
msgid "Verifying SHA1 checksum of LiveCD image..."
msgstr "CanlıCD şəklinin SHA1 məbləğinin yoxlanışı..."

#: ../tails_installer/creator.py:317
msgid "Verifying SHA256 checksum of LiveCD image..."
msgstr "CanlıCD şəklinin SHA256 məbləğinin yoxlanışı..."

#: ../tails_installer/creator.py:333
msgid ""
"Error: The SHA1 of your Live CD is invalid.  You can run this program with "
"the --noverify argument to bypass this verification check."
msgstr ""
"Xəta: Canlı CD-in SHA1-i xətalıdır. Sən bu proqramı yoxlama çekini ötürmək "
"üçün --noyoxlama arqumenti ilə işlədə bilərsən."

#: ../tails_installer/creator.py:339
msgid "Unknown ISO, skipping checksum verification"
msgstr "Tanınmayan ISO, məbləğin yoxlanışı ötürülür"

#: ../tails_installer/creator.py:350
#, python-format
msgid ""
"Not enough free space on device.\n"
"%dMB ISO + %dMB overlay > %dMB free space"
msgstr ""
"Ötürücüdə kifayət qədər boş yer yoxdur.\n"
"%dMD ISO + %dMB sahə > %dMB boş yer"

#: ../tails_installer/creator.py:357
#, python-format
msgid "Creating %sMB persistent overlay"
msgstr "Daimi %sMB yerin yaradılması"

#: ../tails_installer/creator.py:418
#, python-format
msgid "Unable to copy %(infile)s to %(outfile)s: %(message)s"
msgstr ""
"%(infile)s faylının %(outfile)s faylına köçürülməsi alınmadı: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:432
msgid "Removing existing Live OS"
msgstr "Mövcud Canlı OS-in xaric edilməsi"

#: ../tails_installer/creator.py:441 ../tails_installer/creator.py:452
#, python-format
msgid "Unable to chmod %(file)s: %(message)s"
msgstr "%(file)s chmod uğursuzdur: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:445
#, python-format
msgid "Unable to remove file from previous LiveOS: %(message)s"
msgstr "Əvvəlki CanlıOS-dan faylın çıxarılması alınmır: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:457
#, python-format
msgid "Unable to remove directory from previous LiveOS: %(message)s"
msgstr "Əvvəlki CanlıOS-dən kataloqin çıxarılması alınmır: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:510
#, python-format
msgid "Cannot find device %s"
msgstr "%s ötürücüsü tapılmır"

#: ../tails_installer/creator.py:573
msgid ""
"You are using an old version of syslinux-extlinux that does not support the "
"ext4 filesystem"
msgstr ""
"Sən ext4 fayl sisteminin dəstəkləmədiyi köhnə syslinux-extlinux versiyanı "
"istifadə edirsən"

#: ../tails_installer/creator.py:677
#, python-format
msgid "Unable to write on %(device)s, skipping."
msgstr "%(device)s üzərinə yazılma alınmadı, ötürülür."

#: ../tails_installer/creator.py:696
#, python-format
msgid ""
"Some partitions of the target device %(device)s are mounted. They will be "
"unmounted before starting the installation process."
msgstr ""
"%(device)s nişanlanmış ötürücünün bəzi bölmələri quraşdırılmışdır. "
"Qurşadırılma prosesi başlanmazdan əvvəl onlar geri quraşdırılacaqlar."

#: ../tails_installer/creator.py:739 ../tails_installer/creator.py:966
msgid "Unknown filesystem.  Your device may need to be reformatted."
msgstr ""
"Bilinməyən fayl sistemi. Cihazının yenidən formatlanmağa ehtiyacı ola bilər."

#: ../tails_installer/creator.py:742 ../tails_installer/creator.py:969
#, python-format
msgid "Unsupported filesystem: %s"
msgstr "Dəstəklənməyən fayl sistemi: %s"

#: ../tails_installer/creator.py:759
#, fuzzy, python-format
msgid "Unknown GLib exception while trying to mount device: %(message)s"
msgstr ""
"Ötürücünün quraşdırılmasına cəhd göstərildiyi bir vaxtda bilinməyən dbus "
"kənara çıxması: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:763
#, python-format
msgid "Unable to mount device: %(message)s"
msgstr "Ötürücünün quraşdırılması alınmır: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:768
msgid "No mount points found"
msgstr "Quraşdırılan nöqtələr tapılmadı"

#: ../tails_installer/creator.py:779
#, python-format
msgid "Entering unmount_device for '%(device)s'"
msgstr "'%(device)s' üçün ötürücünün_yenidən quraşdırılması"

#: ../tails_installer/creator.py:789
#, python-format
msgid "Unmounting mounted filesystems on '%(device)s'"
msgstr ""
"'%(device)s' üzərində quraşdırılmış fayl sisteminin geri quraşdırılması"

#: ../tails_installer/creator.py:793
#, python-format
msgid "Unmounting '%(udi)s' on '%(device)s'"
msgstr "'%(udi)s'-nin '%(device)s' üzərində geri quraşdırılması"

#: ../tails_installer/creator.py:803
#, python-format
msgid "Mount %s exists after unmounting"
msgstr "%s-in quraşdırılması quraşdırılmanın olmamasından sonra mövcud olur"

#: ../tails_installer/creator.py:816
#, python-format
msgid "Partitioning device %(device)s"
msgstr "%(device)s bölmə ötürücüsü"

#: ../tails_installer/creator.py:897
#, python-format
msgid "Updating properties of system partition %(system_partition)s"
msgstr "%(system_partition)s sistem bölməsinin seçimlərinin yenilənməsi"

#: ../tails_installer/creator.py:951
#, python-format
msgid "Unsupported device '%(device)s', please report a bug."
msgstr "Dəstəklənməyən '%(device)s' ötürücüsü, problemi mütləq bölüş."

#: ../tails_installer/creator.py:954
msgid "Trying to continue anyway."
msgstr "Heç nəyə baxmayaraq davam etməyə cəhd edilir."

#: ../tails_installer/creator.py:963 ../tails_installer/creator.py:1365
msgid "Verifying filesystem..."
msgstr "Fayl sisteminin yoxlanışı..."

#: ../tails_installer/creator.py:987
#, python-format
msgid "Unable to change volume label: %(message)s"
msgstr "Səs səviyyəsinin dəyişilməsi uğursuzdur: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:992 ../tails_installer/creator.py:1398
msgid "Installing bootloader..."
msgstr "Yükləyicinin quraşdırılması..."

#: ../tails_installer/creator.py:1017
#, python-format
msgid "Could not find the '%s' COM32 module"
msgstr ""

#: ../tails_installer/creator.py:1025 ../tails_installer/creator.py:1416
#, python-format
msgid "Removing %(file)s"
msgstr "%(file)s xaric edilməsi"

#: ../tails_installer/creator.py:1136
#, python-format
msgid "%s already bootable"
msgstr "%s artıq yüklənəbiləndir"

#: ../tails_installer/creator.py:1156
msgid "Unable to find partition"
msgstr "Hər hansı bölmə tapılmır"

#: ../tails_installer/creator.py:1179
#, python-format
msgid "Formatting %(device)s as FAT32"
msgstr "%(device)s-ın FAT32 kimi formatlanması"

#: ../tails_installer/creator.py:1238
msgid "Could not find syslinux' gptmbr.bin"
msgstr ""

#: ../tails_installer/creator.py:1251
#, python-format
msgid "Reading extracted MBR from %s"
msgstr ""

#: ../tails_installer/creator.py:1255
#, python-format
msgid "Could not read the extracted MBR from %(path)s"
msgstr ""

#: ../tails_installer/creator.py:1268 ../tails_installer/creator.py:1269
#, python-format
msgid "Resetting Master Boot Record of %s"
msgstr "%s üçün Master Yükləmə Qeydinin Sıfırlanması"

#: ../tails_installer/creator.py:1274
msgid "Drive is a loopback, skipping MBR reset"
msgstr "Ötürücüdə qısaqapanma var, MBR yenilənməsini ötürür"

#: ../tails_installer/creator.py:1278 ../tails_installer/creator.py:1544
#, python-format
msgid "Calculating the SHA1 of %s"
msgstr "%s üçün SHA1 hesablanması"

#: ../tails_installer/creator.py:1303
msgid "Synchronizing data on disk..."
msgstr "Diskdəki məlumatın sinxronlaşdırılması..."

#: ../tails_installer/creator.py:1357
msgid "Error probing device"
msgstr "Ötürücünün tədqiqat xətası"

#: ../tails_installer/creator.py:1359
msgid "Unable to find any supported device"
msgstr "Hər hansı dəstək ötürücüsü tapılmır"

#: ../tails_installer/creator.py:1369
msgid ""
"Make sure your USB key is plugged in and formatted with the FAT filesystem"
msgstr ""
"USB açarının FAT fayl sistemi ilə daxil edildiyindən və formatlandığından "
"əmin ol"

#: ../tails_installer/creator.py:1372
#, python-format
msgid ""
"Unsupported filesystem: %s\n"
"Please backup and format your USB key with the FAT filesystem."
msgstr ""
"Dəstəklənməyən fayl sistemi: %s\n"
"Lütfən USB açarını FAT fayl sistemi vasitəsilə arxivləşdirib formatla."

#: ../tails_installer/creator.py:1439
msgid ""
"Unable to get Win32_LogicalDisk; win32com query did not return any results"
msgstr ""
"Win32_LogicalDisk əldə edilə bilmir; win32com sorğusu heç bir nəticə vermədi"

#: ../tails_installer/creator.py:1492
msgid "Cannot find"
msgstr "Tapılmadı"

#: ../tails_installer/creator.py:1493
#, fuzzy
msgid ""
"Make sure to extract the entire tails-installer zip file before running this "
"program."
msgstr ""
"Bu proqramı işlətməzdən əvvəl bütöv liveusb-creator zip faylını çıxardığına "
"əmin ol."

#: ../tails_installer/gui.py:69
#, python-format
msgid "Unknown release: %s"
msgstr "Bilinməyən buraxılış: %s"

#: ../tails_installer/gui.py:73
#, python-format
msgid "Downloading %s..."
msgstr "%s yüklənməsi..."

#: ../tails_installer/gui.py:204
msgid ""
"Error: Cannot set the label or obtain the UUID of your device.  Unable to "
"continue."
msgstr ""
"Xəta: Ötürücün üçün etiket təyin və ya UUID əldə edə bilmir. Davam etmək "
"mümkün deyil."

#: ../tails_installer/gui.py:253
#, python-format
msgid "Installation complete! (%s)"
msgstr "Quraşdırma tamamlandı! (%s)"

#: ../tails_installer/gui.py:258
#, fuzzy
msgid "Tails installation failed!"
msgstr "Tail-ları Quraşdır"

#: ../tails_installer/gui.py:353
msgid ""
"Warning: This tool needs to be run as an Administrator. To do this, right "
"click on the icon and open the Properties. Under the Compatibility tab, "
"check the \"Run this program as an administrator\" box."
msgstr ""
"Təhlükə: Bu qurğu Administrator tərəfindən işlədilməlidir. Bunu etmək üçün "
"işarənin üzrəində sağ düyməni sıx və \"Properties\" seçimini et. "
"\"Compatibility tab\" başlığı altında \"Run this program as an administrator"
"\"qutusunu işarələ."

#: ../tails_installer/gui.py:365 ../tails_installer/launcher.py:31
#, fuzzy
msgid "Tails Installer"
msgstr "Tail-ları Quraşdır"

#: ../tails_installer/gui.py:440
msgid "No device suitable to install Tails could be found"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:442
#, python-format
msgid "Please plug a USB flash drive or SD card of at least %0.1f GB."
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:474
#, python-format
msgid "%(size)s %(label)s"
msgstr "%(size)s %(label)s"

#: ../tails_installer/gui.py:480
#, python-format
msgid "%(vendor)s %(model)s (%(details)s) - %(device)s"
msgstr "%(vendor)s %(model)s (%(details)s) - %(device)s"

#: ../tails_installer/gui.py:488
#, python-format
msgid ""
"The device \"%(pretty_name)s\" is too small to install Tails (at least "
"%(size)s GB is required)."
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:501
#, fuzzy
msgid "\"Clone & Install\""
msgstr ""
"Üzünü köçür\n"
"&&\n"
"Quraşdır"

#: ../tails_installer/gui.py:503
msgid "\"Install from ISO\""
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:504
#, python-format
msgid ""
"It is impossible to upgrade the device %(pretty_name)s because it was not "
"created using Tails Installer. You should instead use %(action)s to upgrade "
"Tails on this device."
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:523
msgid "An error happened while installing Tails"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:535
msgid "Refreshing releases..."
msgstr "Buraxılışların yenilənməsi..."

#: ../tails_installer/gui.py:540
msgid "Releases updated!"
msgstr "Buraxılışlar yeniləndi!"

#: ../tails_installer/gui.py:579
msgid "Installation complete!"
msgstr "Quraşdırma tamamlandı!"

#: ../tails_installer/gui.py:580
msgid "Installation was completed. Press OK to close this program."
msgstr "Qoraşdırma tamamlanmışdır. Proqramı bağlamaq üçün OK düyməsini kliklə."

#: ../tails_installer/gui.py:626
msgid "Unable to mount device"
msgstr "Ötürücünün quraşdırılması alınmır"

#: ../tails_installer/gui.py:633 ../tails_installer/gui.py:661
msgid "Please confirm your device selection"
msgstr "Lütfən, ötürücü seçimini təsdiqlə"

#: ../tails_installer/gui.py:634
#, python-format
msgid ""
"You are going to install Tails on the %(size)s %(vendor)s %(model)s device "
"(%(device)s). All data on the selected device will be lost. Continue?"
msgstr ""
"Sən Tails-i %(size)s %(vendor)s %(model)s ötürücüsünə (%(device)s) "
"quraşdırmağı planlaşdırısan. Seçilmiş ötürücüdəki bütün məlumat silinəcək. "
"Davam edirsən?"

#: ../tails_installer/gui.py:651
#, python-format
msgid ""
"You are going to upgrade Tails on the %(parent_size)s %(vendor)s %(model)s "
"device (%(device)s). Any persistent volume on this device will remain "
"unchanged. Continue?"
msgstr ""
"Sən Tails-i %(parent_size)s %(vendor)s %(model)s ötürücüsü (%(device)s) "
"təkmilləşdirməyi planlaşdırırsan. Hər hansı daimi sıxlıq ötürücüdə "
"dəyişilməz qalacaq. Davam edirsən?"

#: ../tails_installer/gui.py:707
msgid "Download complete!"
msgstr "Yükləmə sona çatdı!"

#: ../tails_installer/gui.py:711
msgid "Download failed: "
msgstr "Yükləmə alınmadı:"

#: ../tails_installer/gui.py:712
msgid "You can try again to resume your download"
msgstr "Yükləməni davam etdirmək üçün yenidən cəhd edə bilərsən"

#: ../tails_installer/gui.py:720
msgid ""
"The selected file is unreadable. Please fix its permissions or select "
"another file."
msgstr ""
"Seçilmiş fayl oxunmur. Lütfən, onun icazələrini düzəlt, ya da başqa fayl seç."

#: ../tails_installer/gui.py:726
msgid ""
"Unable to use the selected file.  You may have better luck if you move your "
"ISO to the root of your drive (ie: C:\\)"
msgstr ""
"Seçilmiş faylın istifadəsi alınmır. ISO-nu əsas yaddaşa köçürsən (məs., C:"
"\\) daha çox şansın olar."

#: ../tails_installer/gui.py:732
#, python-format
msgid "%(filename)s selected"
msgstr "%(filename)s seçilmişdir"

#: ../tails_installer/source.py:28
#, fuzzy
msgid "Unable to find LiveOS on ISO"
msgstr "Hər hansı bölmə tapılmır"

#: ../tails_installer/source.py:34
#, python-format
msgid "Could not guess underlying block device: %s"
msgstr ""

#: ../tails_installer/source.py:49
#, python-format
msgid ""
"There was a problem executing `%s`.\n"
"%s\n"
"%s"
msgstr ""

#: ../tails_installer/source.py:63
#, python-format
msgid "'%s' does not exist"
msgstr ""

#: ../tails_installer/source.py:65
#, python-format
msgid "'%s' is not a directory"
msgstr ""

#: ../tails_installer/source.py:75
#, fuzzy, python-format
msgid "Skipping '%(filename)s'"
msgstr "%(file)s xaric edilməsi"

#: ../tails_installer/utils.py:44
#, python-format
msgid ""
"There was a problem executing `%s`.%s\n"
"%s"
msgstr ""

#: ../tails_installer/utils.py:119
msgid "Could not open device for writing."
msgstr ""

#: ../data/tails-installer.ui.h:1
#, fuzzy
msgid "Use existing Live system ISO:"
msgstr "Mövcud ISO Canlı sistemini istifadə et"

#: ../data/tails-installer.ui.h:2
msgid "Select a distribution to download:"
msgstr ""

#: ../data/tails-installer.ui.h:3
#, fuzzy
msgid "Target Device:"
msgstr "Nişanlanmış Ötürücü"

#: ../data/tails-installer.ui.h:4
msgid "Install Tails"
msgstr "Tail-ları Quraşdır"

#: ../data/tails-installer-launcher.ui.h:1
msgid ""
"To run Tails Installer you need an ISO image which can be downloaded from "
"the Tails website: <a href=\"https://tails.boum.org/download/\">https://"
"tails.boum.org/download/</a>"
msgstr ""

#: ../data/tails-installer-launcher.ui.h:2
#, fuzzy
msgid "Install"
msgstr "Tail-ları Quraşdır"

#: ../data/tails-installer-launcher.ui.h:3
msgid "• Install Tails on a new USB stick."
msgstr ""

#: ../data/tails-installer-launcher.ui.h:4
msgid "• The USB stick that you install on is formatted and all data is lost."
msgstr ""

#: ../data/tails-installer-launcher.ui.h:5
#, fuzzy
msgid "Upgrade"
msgstr "ISO-dan yenilə"

#: ../data/tails-installer-launcher.ui.h:6
msgid "• Upgrade a Tails USB stick to the version of an ISO image."
msgstr ""

#: ../data/tails-installer-launcher.ui.h:7
msgid ""
"• The encrypted persistent storage of the Tails USB stick that you upgrade "
"is preserved."
msgstr ""

#: ../data/tails-installer-launcher.ui.h:8
msgid ""
"Need help? Read the <a href=\"https://tails.boum.org/doc/first_steps/"
"installation/\">documentation</a>"
msgstr ""

#: ../data/tails-installer-launcher.ui.h:9
msgid "Install by cloning"
msgstr ""

#: ../data/tails-installer-launcher.ui.h:10
msgid ""
"• Install Tails on another USB stick by copying the Tails system that you "
"are currently using."
msgstr ""

#: ../data/tails-installer-launcher.ui.h:11
msgid ""
"• The encrypted persistent storage of the Tails USB stick that you are "
"currently using is not copied."
msgstr ""

#: ../data/tails-installer-launcher.ui.h:12
msgid "Upgrade by cloning"
msgstr ""

#: ../data/tails-installer-launcher.ui.h:13
msgid ""
"• Upgrade another Tails USB stick to the same version of Tails that you are "
"currently using."
msgstr ""

#: ../data/tails-installer-launcher.ui.h:14
msgid "Upgrade from ISO"
msgstr "ISO-dan yenilə"

#: ../data/tails-installer-launcher.ui.h:15
msgid "• Upgrade another Tails USB stick to the version of an ISO image."
msgstr ""

#: ../data/tails-installer-launcher.ui.h:16
msgid ""
"Need help? Read the <a href=\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/"
"first_steps/installation.en.html\">documentation</a>"
msgstr ""

#~ msgid ""
#~ "Source type does not support verification of ISO MD5 checksum, skipping"
#~ msgstr "Mənbə növü ISO MD5 məbləğini dəstəkləmir, ötürür"

#~ msgid "Verifying ISO MD5 checksum"
#~ msgstr "ISO MD5 məbləğinin yoxlanışı"

#~ msgid "ISO MD5 checksum verification failed"
#~ msgstr "ISO MD5 yoxlama tədqiqi xətalıdır"

#~ msgid "ISO MD5 checksum passed"
#~ msgstr "ISO MD5 yoxlaması uğurla başa çatdı"

#~ msgid ""
#~ "Unsupported filesystem: %s\n"
#~ "In case you are trying to upgrade a manually installed Tails system (that "
#~ "is, if it was installed without this installer), this option is not "
#~ "supported: you need to install it anew to start with, e.g. by choosing "
#~ "the \"Clone & Install\" action instead."
#~ msgstr ""
#~ "Dəstəklənməyən fayl sistemi: %s\n"
#~ "Manual quraşdırılmış Tails sistemini təkmilləşdirmək istədiyin halda (bu "
#~ "quraşdırıcı tərəfindən quraşdırılmamışdırsa) bu seçim dəstəklənmir: sən "
#~ "onu yenidən quraşdırmalısan; məsələn, \"Üzünü köçür & Quraşdır\" addımını "
#~ "seçərək."

#~ msgid "LiveUSB creation failed!"
#~ msgstr "CanlıUSB yaradılması xətalıdır!"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "ISO MD5 checksum verification failed:%s\n"
#~ "%s"
#~ msgstr "ISO MD5 yoxlama tədqiqi xətalıdır"

#~ msgid "%(distribution)s Installer"
#~ msgstr "%(distribution)s Quraşdıran"

#~ msgid ""
#~ "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
#~ "REC-html40/strict.dtd\">\n"
#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
#~ "css\">\n"
#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
#~ "</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:11pt; "
#~ "font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
#~ "<p align=\"center\" style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-"
#~ "left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span "
#~ "style=\" font-size:11pt;\">Need help? Read the </span><a href=\"file:///"
#~ "usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/installation.en.html\"><span "
#~ "style=\" text-decoration: underline; color:#0000ff;\">documentation</"
#~ "span></a><span style=\" font-size:11pt;\">.</span></p></body></html>"
#~ msgstr ""
#~ "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
#~ "REC-html40/strict.dtd\">\n"
#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
#~ "css\">\n"
#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
#~ "</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:11pt; "
#~ "font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
#~ "<p align=\"center\" style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-"
#~ "left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span "
#~ "style=\" font-size:11pt;\">Köməyə ehtiyacın var? </span><a href=\"file:///"
#~ "usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/installation.en.html\"><span "
#~ "style=\" text-decoration: underline; color:#0000ff;\">Sənədi oxu</span></"
#~ "a><span style=\" font-size:11pt;\">.</span></p></body></html>"

#~ msgid ""
#~ "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
#~ "REC-html40/strict.dtd\">\n"
#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
#~ "css\">\n"
#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
#~ "</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:11pt; "
#~ "font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
#~ "size:11pt;\">Copy the running Tails onto a USB stick or SD card. All data "
#~ "on the target drive will be lost.</span></p></body></html>"
#~ msgstr ""
#~ "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
#~ "REC-html40/strict.dtd\">\n"
#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
#~ "css\">\n"
#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
#~ "</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:11pt; "
#~ "font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
#~ "size:11pt;\">İşləmədə olan Tail-ları USB və ya SD yaddaş kartına köçür. "
#~ "Nişanlanmış yaddaş ötürücüsündəki bütün məlumatlar silinəcək.</span></p></"
#~ "body></html>"

#~ msgid ""
#~ "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
#~ "REC-html40/strict.dtd\">\n"
#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
#~ "css\">\n"
#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
#~ "</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:11pt; "
#~ "font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
#~ "size:11pt;\">Copy the running Tails onto an already installed Tails "
#~ "device. Other partitions found on the stick are preserved.</span></p></"
#~ "body></html>"
#~ msgstr ""
#~ "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
#~ "REC-html40/strict.dtd\">\n"
#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
#~ "css\">\n"
#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
#~ "</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:11pt; "
#~ "font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
#~ "size:11pt;\">İşləmədə olan Tail-ları artıq quraşdırılmış Tail yaddaş "
#~ "ötürücüsünə köçür. Qovluqda tapılmış digər bölmələr saxlanılmışdır.</"
#~ "span></p></body></html>"

#~ msgid ""
#~ "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
#~ "REC-html40/strict.dtd\">\n"
#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
#~ "css\">\n"
#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
#~ "</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:11pt; "
#~ "font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
#~ "size:11pt;\">Upgrade an already installed Tails device from a new ISO "
#~ "image.</span></p></body></html>"
#~ msgstr ""
#~ "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
#~ "REC-html40/strict.dtd\">\n"
#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
#~ "css\">\n"
#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
#~ "</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:11pt; "
#~ "font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
#~ "size:11pt;\">Yeni ISO şəkildən artıq quraşdırılmış Tail yaddaş "
#~ "ötürücüsünü təkmilləşdir.</span></p></body></html>"

#~ msgid "Alt+B"
#~ msgstr "Alt+B"

#~ msgid "Browse"
#~ msgstr "Bax"

#~ msgid ""
#~ "By allocating extra space on your USB stick for a persistent overlay, you "
#~ "will be able to store data and make permanent modifications to your live "
#~ "operating system.  Without it, you will not be able to save data that "
#~ "will persist after a reboot."
#~ msgstr ""
#~ "USB kartında daimi ekstra yer saxlamaqla canlı əməliyyat sistemlərini "
#~ "saxlamaq və daimi dəyişikliklər etmək şansınız olacaq. Bu olmasa, "
#~ "saxlamaq istədiyiniz məlumatlar yenidən quraşdırma əməliyyatı zamanı "
#~ "itəcəkdir."

#~ msgid ""
#~ "Clone\n"
#~ "&&\n"
#~ "Upgrade"
#~ msgstr ""
#~ "Üzünü köçür\n"
#~ "&&\n"
#~ "Təkmilləşdir"

#~ msgid ""
#~ "Device is not yet mounted, so we cannot determine the amount of free "
#~ "space."
#~ msgstr ""
#~ "Ötürücü hələ ki quraşdırılmadığı üçün onun tərkibindəki boş yeri "
#~ "müəyyənləşdirə bilmirik."

#~ msgid "Download %(distribution)s"
#~ msgstr "%(distribution)s yüklə"

#~ msgid ""
#~ "If you do not select an existing Live ISO, the selected release will be "
#~ "downloaded for you."
#~ msgstr ""
#~ "Mövcud Canlı ISO-nu seçməsən, seçilmiş nəşr sənin üçün yüklənməyəcəkdir."

#~ msgid "No free space on device %(device)s"
#~ msgstr "%(device)s ötürücüsündə boş yer yoxdur"

#~ msgid "Partition is FAT16; Restricting overlay size to 2G"
#~ msgstr "FAT16 bölməsi; Sahə ölçüsü limiti 2G"

#~ msgid "Partition is FAT32; Restricting overlay size to 4G"
#~ msgstr "FAT32 bölməsi; Sahə ölçüsü limiti 4G"

#~ msgid "Persistent Storage"
#~ msgstr "Davamlı Arxiv"

#~ msgid "Persistent Storage (0 MB)"
#~ msgstr "Davamlı Arxiv (0 MB)"

#~ msgid "Select Live ISO"
#~ msgstr "Canlı ISO seç"

#~ msgid ""
#~ "This button allows you to browse for an existing Live system ISO that you "
#~ "have previously downloaded.  If you do not select one, a release will be "
#~ "downloaded for you automatically."
#~ msgstr ""
#~ "Bu düymə bir qədər əvvəl yüklədiyin mövcud Canlı ISO sisteminin "
#~ "araşdırılmasına icazə verir. Heç birini seçməsən, buraxılış sənin üçün "
#~ "avtomatik yüklənəcəkdir."

#~ msgid ""
#~ "This button will begin the LiveUSB creation process.  This entails "
#~ "optionally downloading a release (if an existing one wasn't selected),  "
#~ "extracting the ISO to the USB device, creating the persistent overlay, "
#~ "and installing the bootloader."
#~ msgstr ""
#~ "Bu düymə avtomatik olaraq CanlıUSB-i başladacaq. Bu istəyə bağlı olan "
#~ "buraxılışın yüklənməsinə (əgər mövcud olan seçilməmişsə), ISO-nun USB-ə "
#~ "keçirilməsinə, davamlı sahənin yaradılmasına və yükləyicinin "
#~ "quraşdırılmasına səbəb olur."

#~ msgid ""
#~ "This is the USB stick that you want to install your Live system on.  This "
#~ "device must be formatted with the FAT filesystem."
#~ msgstr ""
#~ "Canlı sistemini quraşdırmaq istədiyin USB budur. Bu ötürücü FAT fayl "
#~ "sistemi vasitəsilə formatlanmalıdır."

#~ msgid ""
#~ "This is the progress bar that will indicate how far along in the LiveUSB "
#~ "creation process you are"
#~ msgstr ""
#~ "Bu inkişaf zolağı CanlıUSB yaradılış prosesinin hansı mərhələsində "
#~ "olduğunu izləməyə kömək olacaq"

#~ msgid "This is the status console, where all messages get written to."
#~ msgstr "Bu bütün mesajların yönləndirildiyi status əmridir."

#~ msgid "Unable to find any USB drive"
#~ msgstr "Hər hansı USB ötürücü tapılmır"

#~ msgid ""
#~ "Unable to reset MBR.  You may not have the `syslinux` package installed."
#~ msgstr ""
#~ "MBR-ın sıfırlanması alınmır. Ola bilsin ki sən `syslinux` paketini "
#~ "quraşdırmamısan."

#~ msgid ""
#~ "Warning: Creating a new persistent overlay will delete your existing one."
#~ msgstr "Təhlükə: Yeni daimi sahənin yaradılması mövcud olanı siləcəkdir."

#~ msgid "or"
#~ msgstr "və ya"