summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/pl.po
blob: b669939f63d543aa2449089b3abfa17478d90470 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Adam Stachowicz <saibamenppl@gmail.com>, 2015
# agilob, 2013
# Agnieszka Krakowinska, 2018
# Aron <aron.plotnikowski@cryptolab.net>, 2014
# Ashirat Nessa <aszirat@gmail.com>, 2017-2018
# bogdrozd <bog.d@gazeta.pl>, 2013
# hoek <hoek@tuta.io>, 2017
# Dominik Adrian Grzywak, 2019
# EJI <ewa.infeld@gmail.com>, 2013
# EJI <ewa.infeld@gmail.com>, 2013
# hoek <hoek@tuta.io>, 2018
# makabi-pl <m.pigon@gmail.com>, 2018
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2008
# sebx, 2013-2015
# sebx, 2015
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-24 07:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-09 08:34+0000\n"
"Last-Translator: Dominik Adrian Grzywak\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
"pl/)\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n"
"%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n"
"%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"

#: ../tails_installer/creator.py:100
msgid "You must run this application as root"
msgstr "Tę aplikację można uruchomić tylko jako root"

#: ../tails_installer/creator.py:146
msgid "Extracting live image to the target device..."
msgstr "Wypakowywanie obrazu na wybrane urządzenie..."

#: ../tails_installer/creator.py:153
#, python-format
msgid "Wrote to device at %(speed)d MB/sec"
msgstr "Dokonano zapisu na urządzeniu z prędkością %(speed)d MB/sec"

#: ../tails_installer/creator.py:296
#, python-format
msgid ""
"There was a problem executing the following command: `%(command)s`.\n"
"A more detailed error log has been written to '%(filename)s'."
msgstr ""
"Wystąpił problem podczas wykonywania następującego polecenia: \"%(command)s"
"\"\n"
"Bardziej szczegółowy dziennik błędu został zapisany do pliku \"%(filename)s\""

#: ../tails_installer/creator.py:315
msgid "Verifying SHA1 checksum of LiveCD image..."
msgstr "Sprawdzanie sumy kontrolnej SHA1 obrazu LiveCD..."

#: ../tails_installer/creator.py:319
msgid "Verifying SHA256 checksum of LiveCD image..."
msgstr "Sprawdzanie sumy kontrolnej SHA256 obrazu LiveCD..."

#: ../tails_installer/creator.py:335
msgid ""
"Error: The SHA1 of your Live CD is invalid.  You can run this program with "
"the --noverify argument to bypass this verification check."
msgstr ""
"Błąd: suma kontrolna SHA1 obrazu Live CD jest nieprawidłowa. Można uruchomić "
"ten program za pomocą parametru --noverify, aby obejść to sprawdzanie."

#: ../tails_installer/creator.py:341
msgid "Unknown ISO, skipping checksum verification"
msgstr "Nieznany plik ISO, pomijanie sprawdzania sum kontrolnych"

#: ../tails_installer/creator.py:353
#, python-format
msgid ""
"Not enough free space on device.\n"
"%dMB ISO + %dMB overlay > %dMB free space"
msgstr ""
"Nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca na tym urządzeniu.\n"
" %dMB ISO + %dMB nadpisu > %dMB wolnego miejsca"

#: ../tails_installer/creator.py:360
#, python-format
msgid "Creating %sMB persistent overlay"
msgstr "Tworzenie %sMB warstw trwałych"

#: ../tails_installer/creator.py:421
#, python-format
msgid "Unable to copy %(infile)s to %(outfile)s: %(message)s"
msgstr "Nie udało się skopiować %(infile)s do %(outfile)s: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:435
msgid "Removing existing Live OS"
msgstr "Usuwanie istniejącego systemu operacyjnego Live"

#: ../tails_installer/creator.py:444 ../tails_installer/creator.py:457
#, python-format
msgid "Unable to chmod %(file)s: %(message)s"
msgstr "Nie można zmienić praw dostępu do %(file)s: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:450
#, python-format
msgid "Unable to remove file from previous LiveOS: %(message)s"
msgstr "Nie można usunąć poprzedniego systemu operacyjnego Live: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:464
#, python-format
msgid "Unable to remove directory from previous LiveOS: %(message)s"
msgstr ""
"Nie można usunąć katalogu poprzedniego systemu operacyjnego Live: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:512
#, python-format
msgid "Cannot find device %s"
msgstr "Nie można odnaleźć urządzenia %s"

#: ../tails_installer/creator.py:713
#, python-format
msgid "Unable to write on %(device)s, skipping."
msgstr "Nie można zapisać na %(device)s, pomijam"

#: ../tails_installer/creator.py:743
#, python-format
msgid ""
"Some partitions of the target device %(device)s are mounted. They will be "
"unmounted before starting the installation process."
msgstr ""
"Niektóre partycje na wybranym przez Ciebie urządzeniu %(device)s są "
"zamontowane. Zostaną one odłączone przed zaczęciem procesu instalacji."

#: ../tails_installer/creator.py:786 ../tails_installer/creator.py:1010
msgid "Unknown filesystem.  Your device may need to be reformatted."
msgstr ""
"Nieznany system plików. Urządzenie może wymagać ponownego sformatowania."

#: ../tails_installer/creator.py:789 ../tails_installer/creator.py:1013
#, python-format
msgid "Unsupported filesystem: %s"
msgstr "Nieobsługiwany system plików: %s"

#: ../tails_installer/creator.py:807
#, python-format
msgid "Unknown GLib exception while trying to mount device: %(message)s"
msgstr "Nieznany wyjątek GLib podczas podłączania urządzenia: '%(message)s'"

#: ../tails_installer/creator.py:812
#, python-format
msgid "Unable to mount device: %(message)s"
msgstr "Nie można zamontować urządzenia: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:817
msgid "No mount points found"
msgstr "Nie znaleziono punktów instalacji"

#: ../tails_installer/creator.py:828
#, python-format
msgid "Entering unmount_device for '%(device)s'"
msgstr "Odmontowywanie urządzenia '%(device)s'"

#: ../tails_installer/creator.py:838
#, python-format
msgid "Unmounting mounted filesystems on '%(device)s'"
msgstr "Odmontowywanie systemów plików na '%(device)s'"

#: ../tails_installer/creator.py:842
#, python-format
msgid "Unmounting '%(udi)s' on '%(device)s'"
msgstr "Odmontowywanie '%(udi)s' z '%(device)s'"

#: ../tails_installer/creator.py:853
#, python-format
msgid "Mount %s exists after unmounting"
msgstr "%s istnieje mimo demontowania"

#: ../tails_installer/creator.py:866
#, python-format
msgid "Partitioning device %(device)s"
msgstr "Partycjonowanie urządzenia/urządzeń %(device)s"

#: ../tails_installer/creator.py:995
#, python-format
msgid "Unsupported device '%(device)s', please report a bug."
msgstr "Nieobsługiwane urządzenie '%(device)s', proszę zgłosić błąd."

#: ../tails_installer/creator.py:998
msgid "Trying to continue anyway."
msgstr "Próbujemy kontynuować."

#: ../tails_installer/creator.py:1007 ../tails_installer/creator.py:1405
msgid "Verifying filesystem..."
msgstr "Sprawdzanie systemu plików..."

#: ../tails_installer/creator.py:1031
#, python-format
msgid "Unable to change volume label: %(message)s"
msgstr "Nie można zmienić etykiety: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:1037 ../tails_installer/creator.py:1440
msgid "Installing bootloader..."
msgstr "Instalowanie programu startowego..."

#: ../tails_installer/creator.py:1064
#, python-format
msgid "Could not find the '%s' COM32 module"
msgstr "Nie można odnaleźć modułu '%s' COM32"

#: ../tails_installer/creator.py:1072 ../tails_installer/creator.py:1458
#, python-format
msgid "Removing %(file)s"
msgstr "Usuwanie %(file)s"

#: ../tails_installer/creator.py:1186
#, python-format
msgid "%s already bootable"
msgstr "%s jest już startowa"

#: ../tails_installer/creator.py:1206
msgid "Unable to find partition"
msgstr "Nie można odnaleźć partycji"

#: ../tails_installer/creator.py:1229
#, python-format
msgid "Formatting %(device)s as FAT32"
msgstr "Formatowanie %(device)s jako FAT32"

#: ../tails_installer/creator.py:1289
msgid "Could not find syslinux' gptmbr.bin"
msgstr "Nie można odnaleźć SYSLINUX gptmbr.bin"

#: ../tails_installer/creator.py:1302
#, python-format
msgid "Reading extracted MBR from %s"
msgstr "Odczytywanie wyodrębnionego MBR z %s"

#: ../tails_installer/creator.py:1306
#, python-format
msgid "Could not read the extracted MBR from %(path)s"
msgstr "Nie można odczytać rozpakowanego programu rozruchowego MBR z %(path)s"

#: ../tails_installer/creator.py:1319 ../tails_installer/creator.py:1320
#, python-format
msgid "Resetting Master Boot Record of %s"
msgstr "Reset głównego sektora startowego %s"

#: ../tails_installer/creator.py:1325
msgid "Drive is a loopback, skipping MBR reset"
msgstr "Napęd jest urządzeniem loopback, pomijanie przywracania MBR"

#: ../tails_installer/creator.py:1329 ../tails_installer/creator.py:1589
#, python-format
msgid "Calculating the SHA1 of %s"
msgstr "Obliczanie sumy kontrolnej SHA1 pliku %s"

#: ../tails_installer/creator.py:1354
msgid "Synchronizing data on disk..."
msgstr "Synchronizowanie danych na dysku..."

#: ../tails_installer/creator.py:1397
msgid "Error probing device"
msgstr "Błąd podczas wykrywania urządzenia"

#: ../tails_installer/creator.py:1399
msgid "Unable to find any supported device"
msgstr "Nie można znaleźć żadnego obsługiwanego urządzenia"

#: ../tails_installer/creator.py:1409
msgid ""
"Make sure your USB key is plugged in and formatted with the FAT filesystem"
msgstr ""
"Proszę upewnić się, że klucz USB jest podłączony i sformatowany w systemie "
"plików FAT"

#: ../tails_installer/creator.py:1412
#, python-format
msgid ""
"Unsupported filesystem: %s\n"
"Please backup and format your USB key with the FAT filesystem."
msgstr ""
"Nieobsługiwany system plików: %s\n"
"Proszę wykonać kopię zapasową i sformatować klucz USB w systemie plików FAT."

#: ../tails_installer/creator.py:1481
msgid ""
"Unable to get Win32_LogicalDisk; win32com query did not return any results"
msgstr ""
"Nie można uzyskać Win32_LogicalDisk; zapytanie win32com nie zwróciło żadnych "
"wyników"

#: ../tails_installer/creator.py:1536
msgid "Cannot find"
msgstr "Nie znaleziono"

#: ../tails_installer/creator.py:1537
msgid ""
"Make sure to extract the entire tails-installer zip file before running this "
"program."
msgstr ""
"Przed uruchomieniem tego programu upewnij się, że rozpakowałeś cały plik zip-"
"installer."

#: ../tails_installer/gui.py:69
#, python-format
msgid "Unknown release: %s"
msgstr "Nieznane wydanie: %s"

#: ../tails_installer/gui.py:73
#, python-format
msgid "Downloading %s..."
msgstr "Pobieranie %s..."

#: ../tails_installer/gui.py:213
msgid ""
"Error: Cannot set the label or obtain the UUID of your device.  Unable to "
"continue."
msgstr ""
"Błąd: Nie można ustawić etykiety lub uzyskać UUID urządzenia. Nie można "
"kontynuować."

#: ../tails_installer/gui.py:260
#, python-format
msgid "Installation complete! (%s)"
msgstr "Zakończono instalację! (%s)"

#: ../tails_installer/gui.py:265
msgid "Tails installation failed!"
msgstr "Instalacja Tails nie powiodła się!"

#: ../tails_installer/gui.py:369
msgid ""
"Warning: This tool needs to be run as an Administrator. To do this, right "
"click on the icon and open the Properties. Under the Compatibility tab, "
"check the \"Run this program as an administrator\" box."
msgstr ""
"Ostrzeżenie: to narzędzie musi być uruchomione jako administrator. Aby to "
"zrobić, należy nacisnąć prawym przyciskiem myszy ikonę i otworzyć "
"Właściwości. W karcie Zgodność należy zaznaczyć pole wyboru \"Uruchom ten "
"program jako administrator\"."

#: ../tails_installer/gui.py:381
msgid "Tails Installer"
msgstr "Instalator Tails"

#: ../tails_installer/gui.py:441
#, fuzzy
msgid "Tails Installer is deprecated in Debian"
msgstr "Instalator Tails jest przestarzały"

#: ../tails_installer/gui.py:443
#, fuzzy
msgid ""
"To install Tails from scratch, use GNOME Disks instead.\n"
"<a href='https://tails.boum.org/install/linux/usb-overview'>See the "
"installation instructions</a>\n"
"\n"
"To upgrade Tails, do an automatic upgrade from Tails or a manual upgrade "
"from Debian using a second USB stick.\n"
"<a href='https://tails.boum.org/upgrade/tails-overview'>See the manual "
"upgrade instructions</a>"
msgstr ""
"Aby zainstalować nowego Tails, zobacz <a href='https://tails.boum.org/"
"install/'>dokumentację instalacji</a>.\n"
"Aby zaktualizować obecnego Tails, zobacz <a href='https://tails.boum.org/"
"upgrade/'>dokumentację aktualizacji</a>."

#: ../tails_installer/gui.py:450 ../data/tails-installer.ui.h:2
msgid "Clone the current Tails"
msgstr "Klonuj obecny Tails"

#: ../tails_installer/gui.py:457 ../data/tails-installer.ui.h:3
msgid "Use a downloaded Tails ISO image"
msgstr "Użyj pobrany obraz ISO Tails"

#: ../tails_installer/gui.py:494 ../tails_installer/gui.py:815
msgid "Upgrade"
msgstr "Aktualizuj"

#: ../tails_installer/gui.py:496
msgid "Manual Upgrade Instructions"
msgstr "Instrukcja ręcznej aktualizacji"

#: ../tails_installer/gui.py:498
msgid "https://tails.boum.org/upgrade/"
msgstr "https://tails.boum.org/upgrade/"

#: ../tails_installer/gui.py:506 ../tails_installer/gui.py:727
#: ../tails_installer/gui.py:792 ../data/tails-installer.ui.h:7
msgid "Install"
msgstr "Instaluj"

#: ../tails_installer/gui.py:509 ../data/tails-installer.ui.h:1
msgid "Installation Instructions"
msgstr "Instrukcja Instalacji"

#: ../tails_installer/gui.py:511
msgid "https://tails.boum.org/install/"
msgstr "https://tails.boum.org/install/"

#: ../tails_installer/gui.py:517
#, python-format
msgid "%(size)s %(vendor)s %(model)s device (%(device)s)"
msgstr "%(size)s %(vendor)s %(model)s urzędzenie (%(device)s)"

#: ../tails_installer/gui.py:529
msgid "No ISO image selected"
msgstr "Nie wybrano obrazu ISO"

#: ../tails_installer/gui.py:530
msgid "Please select a Tails ISO image."
msgstr "Proszę wybrać obraz ISO Tails."

#: ../tails_installer/gui.py:572
msgid "No device suitable to install Tails could be found"
msgstr "Nie znaleziono żadnego urządzenia, na którym można zainstalować Tails."

#: ../tails_installer/gui.py:574
#, python-format
msgid "Please plug a USB flash drive or SD card of at least %0.1f GB."
msgstr ""
"Proszę podłączyć dysk USB Fash Drive lub kartę SD o pojemności co najmniej "
"%0.1f GB."

#: ../tails_installer/gui.py:608
#, python-format
msgid ""
"The USB stick \"%(pretty_name)s\" is configured as non-removable by its "
"manufacturer and Tails will fail to start on it. Please try installing on a "
"different model."
msgstr ""
"Pamięć USB \"%(pretty_name)s\" jest skonfigurowana jako niemożliwa do "
"usunięcia przez jej producenta, a Tails nie uruchomi się na niej. Spróbuj "
"zainstalować na innym modelu."

#: ../tails_installer/gui.py:618
#, python-format
msgid ""
"The device \"%(pretty_name)s\" is too small to install Tails (at least "
"%(size)s GB is required)."
msgstr ""
"Urządzenie \"%(pretty_name)s\" ma zbyt mało miejsca dla systemu Tails "
"(wymagane jest przynajmniej %(size)s GB)."

#: ../tails_installer/gui.py:631
#, python-format
msgid ""
"To upgrade device \"%(pretty_name)s\" from this Tails, you need to use a "
"downloaded Tails ISO image:\n"
"https://tails.boum.org/install/download"
msgstr ""
"Aby zaktualizować urządzenie \"%(pretty_name)s\" z tego Tailsa, musisz użyć "
"pobranego obrazu ISO Tails:\n"
"https://tails.boum.org/install/download"

#: ../tails_installer/gui.py:652
msgid "An error happened while installing Tails"
msgstr "Podczas instalacji Tails wystąpił błąd"

#: ../tails_installer/gui.py:664
msgid "Refreshing releases..."
msgstr "Odświeżanie wersji..."

#: ../tails_installer/gui.py:669
msgid "Releases updated!"
msgstr "Wersje zaktualizowane!"

#: ../tails_installer/gui.py:722
msgid "Installation complete!"
msgstr "Zakończono instalację!"

#: ../tails_installer/gui.py:738
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"

#: ../tails_installer/gui.py:774
msgid "Unable to mount device"
msgstr "Nie można zamontować urządzenia"

#: ../tails_installer/gui.py:781 ../tails_installer/gui.py:814
msgid "Confirm the target USB stick"
msgstr "Potwierdź docelową pamięć USB"

#: ../tails_installer/gui.py:782
#, python-format
msgid ""
"%(size)s %(vendor)s %(model)s device (%(device)s)\n"
"\n"
"All data on this USB stick will be lost."
msgstr ""
"%(size)s %(vendor)s %(model)s urządzenie (%(device)s)\n"
"\n"
"Wszystkie dane na tym dysku USB zostaną utracone."

#: ../tails_installer/gui.py:801
#, python-format
msgid "%(parent_size)s %(vendor)s %(model)s device (%(device)s)"
msgstr "%(parent_size)s %(vendor)s %(model)s urządzenie (%(device)s)"

#: ../tails_installer/gui.py:809
msgid ""
"\n"
"\n"
"The persistent storage on this USB stick will be preserved."
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Trwały zbiór danych zostanie zapisany na tym urządzeniu USB."

#: ../tails_installer/gui.py:810
#, python-format
msgid "%(description)s%(persistence_message)s"
msgstr "%(description)s%(persistence_message)s"

#: ../tails_installer/gui.py:853
msgid "Download complete!"
msgstr "Pobieranie ukończone!"

#: ../tails_installer/gui.py:857
msgid "Download failed: "
msgstr "Pobieranie nie powiodło się: "

#: ../tails_installer/gui.py:858
msgid "You can try again to resume your download"
msgstr "Możesz spróbować ponownie, aby wznowić pobieranie"

#: ../tails_installer/gui.py:866
msgid ""
"The selected file is unreadable. Please fix its permissions or select "
"another file."
msgstr ""
"Nie można odczytać wybranego pliku. Proszę poprawić prawa dostępu do niego "
"lub wybrać inny plik."

#: ../tails_installer/gui.py:872
msgid ""
"Unable to use the selected file.  You may have better luck if you move your "
"ISO to the root of your drive (ie: C:\\)"
msgstr ""
"Nie można użyć wybranego pliku.  Łatwiej będzie po przeniesieniu pliku ISO "
"do głównego katalogu napędu (np. C:\\)"

#: ../tails_installer/gui.py:878
#, python-format
msgid "%(filename)s selected"
msgstr "Wybrano %(filename)s"

#: ../tails_installer/source.py:29
msgid "Unable to find LiveOS on ISO"
msgstr "Nie można znaleźć LiveOS w ISO"

#: ../tails_installer/source.py:35
#, python-format
msgid "Could not guess underlying block device: %s"
msgstr "Nie można odgadnąć ukrytego urządzenia blokowego: %s"

#: ../tails_installer/source.py:50
#, python-format
msgid ""
"There was a problem executing `%s`.\n"
"%s\n"
"%s"
msgstr ""
"Wystąpił problem podczas wykonywania `%s`.\n"
"%s\n"
"%s"

#: ../tails_installer/source.py:64
#, python-format
msgid "'%s' does not exist"
msgstr "'%s' nie istnieje"

#: ../tails_installer/source.py:66
#, python-format
msgid "'%s' is not a directory"
msgstr "'%s' nie jest katalogiem"

#: ../tails_installer/source.py:76
#, python-format
msgid "Skipping '%(filename)s'"
msgstr "Pomijam '%(filename)s'"

#: ../tails_installer/utils.py:55
#, python-format
msgid ""
"There was a problem executing `%s`.%s\n"
"%s"
msgstr ""
"Wystąpił problem podczas wykonywania `%s`.%s\n"
"%s"

#: ../tails_installer/utils.py:135
msgid "Could not open device for writing."
msgstr "Nie można otworzyć urządzenia do zapisu."

#: ../data/tails-installer.ui.h:4
msgid "Select a distribution to download:"
msgstr "Wybierz dystrybucje do pobrania:"

#: ../data/tails-installer.ui.h:5
msgid "Target USB stick:"
msgstr "Docelowa pamięć USB:"

#: ../data/tails-installer.ui.h:6
msgid "Reinstall (delete all data)"
msgstr "Przeinstaluj (kasuje wszystkie dane)"