summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sk_SK.po
blob: 10cac932faa0b9cde89cb3eedd1e95e8e8564f5e (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Dasa M <littlearchr8@gmail.com>, 2016
# Marián Mižik <marian@mizik.sk>, 2015
# once, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-24 07:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-07-08 20:21+0000\n"
"Last-Translator: Dasa M <littlearchr8@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak (Slovakia) (http://www.transifex.com/otf/torproject/"
"language/sk_SK/)\n"
"Language: sk_SK\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

#: ../tails_installer/creator.py:100
msgid "You must run this application as root"
msgstr "Túto aplikáciu je potrebné spustiť ako administrátor"

#: ../tails_installer/creator.py:146
msgid "Extracting live image to the target device..."
msgstr "Rozbaľujem live obraz do cieľového zariadenia..."

#: ../tails_installer/creator.py:153
#, python-format
msgid "Wrote to device at %(speed)d MB/sec"
msgstr "Zapísané na zariadenie rýchlosťou %(speed)d MB/sec"

#: ../tails_installer/creator.py:296
#, python-format
msgid ""
"There was a problem executing the following command: `%(command)s`.\n"
"A more detailed error log has been written to '%(filename)s'."
msgstr ""
"Pri vykonávaní nasledovného príkazu: `%(command)s` nastala chyba.\n"
"Podrobnosti o tejto chybe boli zapísané do súboru '%(filename)s'."

#: ../tails_installer/creator.py:315
msgid "Verifying SHA1 checksum of LiveCD image..."
msgstr "Overujem SHA1 checksum obrazu LiveCD..."

#: ../tails_installer/creator.py:319
msgid "Verifying SHA256 checksum of LiveCD image..."
msgstr "Overujem SHA256 checksum obrazu LiveCD..."

#: ../tails_installer/creator.py:335
msgid ""
"Error: The SHA1 of your Live CD is invalid. You can run this program with "
"the --noverify argument to bypass this verification check."
msgstr ""
"Chyba: SHA1 Vašeho Live CD je neplatné. Možete spustiť tento program s "
"parametrom --noverify, aby ste túto kontrolu obišli."

#: ../tails_installer/creator.py:341
msgid "Unknown ISO, skipping checksum verification"
msgstr "Neznáme ISO, preskakujem checksum verifikáciu"

#: ../tails_installer/creator.py:353
#, python-format
msgid ""
"Not enough free space on device.\n"
"%dMB ISO + %dMB overlay > %dMB free space"
msgstr ""
"Na zariadení nie je dostatok voľného miesta.\n"
"%dMB ISO + %dMB pamäť > %dMB voľné miesto"

#: ../tails_installer/creator.py:360
#, python-format
msgid "Creating %sMB persistent overlay"
msgstr "Vytvára sa %sMB trvalej pamäte"

#: ../tails_installer/creator.py:421
#, python-format
msgid "Unable to copy %(infile)s to %(outfile)s: %(message)s"
msgstr "Nie je možné skopírovať %(infile)s do %(outfile)s: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:435
msgid "Removing existing Live OS"
msgstr "Odstraňovanie existujúceho Live OS"

#: ../tails_installer/creator.py:444 ../tails_installer/creator.py:457
#, python-format
msgid "Unable to chmod %(file)s: %(message)s"
msgstr "Nie je možné zmeniť oprávnenie %(file)s: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:450
#, python-format
msgid "Unable to remove file from previous LiveOS: %(message)s"
msgstr "Nemôžem ostrániť súbor z predchádzajúceho LiveOS: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:464
#, python-format
msgid "Unable to remove directory from previous LiveOS: %(message)s"
msgstr "Nemôžem ostrániť priečinok z predchádzajúceho LiveOS: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:512
#, python-format
msgid "Cannot find device %s"
msgstr "Nie je možné nájsť zariadenie %s"

#: ../tails_installer/creator.py:713
#, python-format
msgid "Unable to write on %(device)s, skipping."
msgstr "Nie je možné uskutočniť zápis na %(device)s, preskakujem."

#: ../tails_installer/creator.py:743
#, python-format
msgid ""
"Some partitions of the target device %(device)s are mounted. They will be "
"unmounted before starting the installation process."
msgstr ""
"Niektoré oddiely, pripojené na cieľovom zariadení %(device)s sú pripojené. "
"Pred začatím inštalačného procesu budú odpojené."

#: ../tails_installer/creator.py:786 ../tails_installer/creator.py:1010
msgid "Unknown filesystem. Your device may need to be reformatted."
msgstr "Neznámy súborový systém. Vaše zariadenie bude nutné opäť sformátovať."

#: ../tails_installer/creator.py:789 ../tails_installer/creator.py:1013
#, python-format
msgid "Unsupported filesystem: %s"
msgstr "Nepodporovaný súborový systém: %s"

#: ../tails_installer/creator.py:807
#, fuzzy, python-format
msgid "Unknown GLib exception while trying to mount device: %(message)s"
msgstr "Neznáma výnimka dbus pri snahe o pripojenie zariadenia: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:812
#, python-format
msgid "Unable to mount device: %(message)s"
msgstr "Nemôžem pripojiť zariadenie: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:817
msgid "No mount points found"
msgstr "Neboli nájdené žiadne body pripojenia"

#: ../tails_installer/creator.py:828
#, python-format
msgid "Entering unmount_device for '%(device)s'"
msgstr "Spúšťa sa unmount_device pre '%(device)s'"

#: ../tails_installer/creator.py:838
#, python-format
msgid "Unmounting mounted filesystems on '%(device)s'"
msgstr "Odpája sa pripojený súborový systém '%(device)s'"

#: ../tails_installer/creator.py:842
#, python-format
msgid "Unmounting '%(udi)s' on '%(device)s'"
msgstr "Odpája sa '%(udi)s' na '%(device)s'"

#: ../tails_installer/creator.py:853
#, python-format
msgid "Mount %s exists after unmounting"
msgstr "Pripojenie %s existuje po odpojení"

#: ../tails_installer/creator.py:866
#, python-format
msgid "Partitioning device %(device)s"
msgstr "Vytváranie oddielov na zariadení %(device)s"

#: ../tails_installer/creator.py:995
#, python-format
msgid "Unsupported device '%(device)s', please report a bug."
msgstr "Nepodorované zariadenie '%(device)s', prosím nahláste chybu."

#: ../tails_installer/creator.py:998
msgid "Trying to continue anyway."
msgstr "Pokušam sa napriek tomu pokračovať."

#: ../tails_installer/creator.py:1007 ../tails_installer/creator.py:1405
msgid "Verifying filesystem..."
msgstr "Overujem súborový systém..."

#: ../tails_installer/creator.py:1031
#, python-format
msgid "Unable to change volume label: %(message)s"
msgstr "Nie je možné zmeniť menovku %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:1037 ../tails_installer/creator.py:1440
msgid "Installing bootloader..."
msgstr "Inštalujem bootloader..."

#: ../tails_installer/creator.py:1064
#, python-format
msgid "Could not find the '%s' COM32 module"
msgstr ""

#: ../tails_installer/creator.py:1072 ../tails_installer/creator.py:1458
#, python-format
msgid "Removing %(file)s"
msgstr "Odstraňovanie %(file)s"

#: ../tails_installer/creator.py:1186
#, python-format
msgid "%s already bootable"
msgstr "%s je bootovateľné"

#: ../tails_installer/creator.py:1206
msgid "Unable to find partition"
msgstr "Nie je možné nájsť oddiel"

#: ../tails_installer/creator.py:1229
#, python-format
msgid "Formatting %(device)s as FAT32"
msgstr "Formátovanie %(device)s ako FAT32"

#: ../tails_installer/creator.py:1289
msgid "Could not find syslinux' gptmbr.bin"
msgstr ""

#: ../tails_installer/creator.py:1302
#, python-format
msgid "Reading extracted MBR from %s"
msgstr ""

#: ../tails_installer/creator.py:1306
#, python-format
msgid "Could not read the extracted MBR from %(path)s"
msgstr ""

#: ../tails_installer/creator.py:1319 ../tails_installer/creator.py:1320
#, python-format
msgid "Resetting Master Boot Record of %s"
msgstr "Resetujem hlavný bootovací záznam %s"

#: ../tails_installer/creator.py:1325
msgid "Drive is a loopback, skipping MBR reset"
msgstr "Zariadenie je loopback, preskakujem MBR reset"

#: ../tails_installer/creator.py:1329 ../tails_installer/creator.py:1589
#, python-format
msgid "Calculating the SHA1 of %s"
msgstr "Prebieha výpočet SHA1 pre %s"

#: ../tails_installer/creator.py:1354
msgid "Synchronizing data on disk..."
msgstr "Synchronizujem dáta na disku..."

#: ../tails_installer/creator.py:1397
msgid "Error probing device"
msgstr "Chyba pri skúšaní zariadenia"

#: ../tails_installer/creator.py:1399
msgid "Unable to find any supported device"
msgstr "Nemôžem nájsť žiadne podporované zariadenie"

#: ../tails_installer/creator.py:1409
msgid ""
"Make sure your USB key is plugged in and formatted with the FAT filesystem"
msgstr ""
"Uistite sa, že Váš USB kľúč je pripojený a naformátovaný na systém FAT."

#: ../tails_installer/creator.py:1412
#, python-format
msgid ""
"Unsupported filesystem: %s\n"
"Please backup and format your USB key with the FAT filesystem."
msgstr ""
"Nepodporovaný súborový systém: %s\n"
"Prosím zálohujte a sformátujte Váš USB kľúč súborovým systémom FAT"

#: ../tails_installer/creator.py:1481
msgid ""
"Unable to get Win32_LogicalDisk; win32com query did not return any results"
msgstr "Nemôžem získať Win32_LogicalDisk; win32com nevrátil žiadne výsledky"

#: ../tails_installer/creator.py:1536
msgid "Cannot find"
msgstr "Nie je možné nájsť"

#: ../tails_installer/creator.py:1537
#, fuzzy
msgid ""
"Make sure to extract the entire tails-installer zip file before running this "
"program."
msgstr ""
"Uistite sa, že ste rozbalili celý súbor liveusb-creator zip predtým, než "
"spustíte tento program."

#: ../tails_installer/gui.py:69
#, python-format
msgid "Unknown release: %s"
msgstr "Neznáma verzia: %s"

#: ../tails_installer/gui.py:73
#, python-format
msgid "Downloading %s..."
msgstr "Preberanie %s..."

#: ../tails_installer/gui.py:213
msgid ""
"Error: Cannot set the label or obtain the UUID of your device. Unable to "
"continue."
msgstr ""
"Chyba: nie je možné nastaviť menovku alebo získať UUID Vašeho zariadenia. "
"Nie je možné pokračovať."

#: ../tails_installer/gui.py:260
#, python-format
msgid "Installation complete! (%s)"
msgstr "Inštalácia kompletná! (%s)"

#: ../tails_installer/gui.py:265
#, fuzzy
msgid "Tails installation failed!"
msgstr "Inštalácia kompletná!"

#: ../tails_installer/gui.py:369
msgid ""
"Warning: This tool needs to be run as an Administrator. To do this, right "
"click on the icon and open the Properties. Under the Compatibility tab, "
"check the \"Run this program as an administrator\" box."
msgstr ""
"Varovanie: Tento nástroj je nutné spustiť ako Administrátor. Kliknite "
"pravým tlačidlom na ikonu a otvorte Vlastnosti. Pod záložkou kompatibilita "
"zaškrtnite položku \"Program spustiť ako administrátor\"."

#: ../tails_installer/gui.py:381
msgid "Tails Installer"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:441
msgid "Tails Installer is deprecated in Debian"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:443
msgid ""
"To install Tails from scratch, use GNOME Disks instead.\n"
"<a href='https://tails.boum.org/install/linux/usb-overview'>See the "
"installation instructions</a>\n"
"\n"
"To upgrade Tails, do an automatic upgrade from Tails or a manual upgrade "
"from Debian using a second USB stick.\n"
"<a href='https://tails.boum.org/upgrade/tails-overview'>See the manual "
"upgrade instructions</a>"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:450 ../data/tails-installer.ui.h:2
msgid "Clone the current Tails"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:457 ../data/tails-installer.ui.h:3
msgid "Use a downloaded Tails ISO image"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:494 ../tails_installer/gui.py:815
#, fuzzy
msgid "Upgrade"
msgstr ""
"Aktualizujem\n"
"z ISO"

#: ../tails_installer/gui.py:496
msgid "Manual Upgrade Instructions"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:498
msgid "https://tails.boum.org/upgrade/"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:506 ../tails_installer/gui.py:727
#: ../tails_installer/gui.py:792 ../data/tails-installer.ui.h:7
#, fuzzy
msgid "Install"
msgstr "Inštalácia Tails"

#: ../tails_installer/gui.py:509 ../data/tails-installer.ui.h:1
#, fuzzy
msgid "Installation Instructions"
msgstr "Inštalácia kompletná!"

#: ../tails_installer/gui.py:511
msgid "https://tails.boum.org/install/"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:517
#, fuzzy, python-format
msgid "%(size)s %(vendor)s %(model)s device (%(device)s)"
msgstr "%(vendor)s %(model)s (%(details)s) - %(device)s"

#: ../tails_installer/gui.py:529
msgid "No ISO image selected"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:530
msgid "Please select a Tails ISO image."
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:572
msgid "No device suitable to install Tails could be found"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:574
#, python-format
msgid "Please plug a USB flash drive or SD card of at least %0.1f GB."
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:608
#, python-format
msgid ""
"The USB stick \"%(pretty_name)s\" is configured as non-removable by its "
"manufacturer and Tails will fail to start on it. Please try installing on a "
"different model."
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:618
#, python-format
msgid ""
"The device \"%(pretty_name)s\" is too small to install Tails (at least "
"%(size)s GB is required)."
msgstr ""
"Zariadenie \"%(pretty_name)s\" je príliš malé na inštaláciu Tails (je "
"vyžadovaných minimálne %(size)s GB)"

#: ../tails_installer/gui.py:631
#, python-format
msgid ""
"To upgrade device \"%(pretty_name)s\" from this Tails, you need to use a "
"downloaded Tails ISO image:\n"
"https://tails.boum.org/install/download"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:652
msgid "An error happened while installing Tails"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:664
msgid "Refreshing releases..."
msgstr "Obnovovanie verzií..."

#: ../tails_installer/gui.py:669
msgid "Releases updated!"
msgstr "Verzie obnovené!"

#: ../tails_installer/gui.py:722
msgid "Installation complete!"
msgstr "Inštalácia kompletná!"

#: ../tails_installer/gui.py:738
msgid "Cancel"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:774
msgid "Unable to mount device"
msgstr "Nemôžem pripojiť zariadenie"

#: ../tails_installer/gui.py:781 ../tails_installer/gui.py:814
msgid "Confirm the target USB stick"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:782
#, fuzzy, python-format
msgid ""
"%(size)s %(vendor)s %(model)s device (%(device)s)\n"
"\n"
"All data on this USB stick will be lost."
msgstr ""
"Chystáte sa inštalovať Tails na %(size)s %(vendor)s %(model)s zariadenie "
"(%(device)s). Všetky dáta na vybranom zariadení budú zmazané. Pokračovať?"

#: ../tails_installer/gui.py:801
#, fuzzy, python-format
msgid "%(parent_size)s %(vendor)s %(model)s device (%(device)s)"
msgstr "%(vendor)s %(model)s (%(details)s) - %(device)s"

#: ../tails_installer/gui.py:809
msgid ""
"\n"
"\n"
"The persistent storage on this USB stick will be preserved."
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:810
#, python-format
msgid "%(description)s%(persistence_message)s"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:853
msgid "Download complete!"
msgstr "Preberanie kompletné!"

#: ../tails_installer/gui.py:857
msgid "Download failed: "
msgstr "Preberanie zlyhalo:"

#: ../tails_installer/gui.py:858
msgid "You can try again to resume your download"
msgstr "Môžete sa pokúsiť o pokračovanie sťahovania"

#: ../tails_installer/gui.py:866
msgid ""
"The selected file is unreadable. Please fix its permissions or select "
"another file."
msgstr ""
"Vybraný súbor je nečitaťeľný. Prosím upravte oprávnenia alebo vyberte iný "
"súbor."

#: ../tails_installer/gui.py:872
msgid ""
"Unable to use the selected file. You may have better luck if you move your "
"ISO to the root of your drive (ie: C:\\)"
msgstr ""
"Nie je možné použiť zvolený súbor. Možno pomôže, ak presuniete Váš ISO súbor "
"do koreňového disku (napr. C:\\)"

#: ../tails_installer/gui.py:878
#, python-format
msgid "%(filename)s selected"
msgstr "%(filename)s označených"

#: ../tails_installer/source.py:29
#, fuzzy
msgid "Unable to find LiveOS on ISO"
msgstr "Nie je možné nájsť oddiel"

#: ../tails_installer/source.py:35
#, python-format
msgid "Could not guess underlying block device: %s"
msgstr ""

#: ../tails_installer/source.py:50
#, python-format
msgid ""
"There was a problem executing `%s`.\n"
"%s\n"
"%s"
msgstr ""

#: ../tails_installer/source.py:64
#, python-format
msgid "'%s' does not exist"
msgstr ""

#: ../tails_installer/source.py:66
#, python-format
msgid "'%s' is not a directory"
msgstr ""

#: ../tails_installer/source.py:76
#, fuzzy, python-format
msgid "Skipping '%(filename)s'"
msgstr "Odstraňovanie %(file)s"

#: ../tails_installer/utils.py:55
#, python-format
msgid ""
"There was a problem executing `%s`.%s\n"
"%s"
msgstr ""

#: ../tails_installer/utils.py:135
msgid "Could not open device for writing."
msgstr ""

#: ../data/tails-installer.ui.h:4
msgid "Select a distribution to download:"
msgstr ""

#: ../data/tails-installer.ui.h:5
#, fuzzy
msgid "Target USB stick:"
msgstr "Cieľové zariadenie"

#: ../data/tails-installer.ui.h:6
msgid "Reinstall (delete all data)"
msgstr ""

#~ msgid "\"Clone & Install\""
#~ msgstr "\"Klonovať & inštalovať\""

#~ msgid "\"Install from ISO\""
#~ msgstr "\"Inštalovať z ISO\""

#~ msgid "%(distribution)s Installer"
#~ msgstr "%(distribution)s Inštalátor"

#~ msgid "%(size)s %(label)s"
#~ msgstr "%(size)s %(label)s"

#~ msgid ""
#~ "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
#~ "REC-html40/strict.dtd\">\n"
#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
#~ "css\">\n"
#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
#~ "</style></head><body style=\" font-family:'Cantarell'; font-size:11pt; "
#~ "font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
#~ "<p align=\"center\" style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-"
#~ "left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Need "
#~ "help? Read the <a href=\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/"
#~ "first_steps/installation.en.html\"><span style=\" text-decoration: "
#~ "underline; color:#0000ff;\">documentation</span></a>.</p></body></html>"
#~ msgstr ""
#~ "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
#~ "REC-html40/strict.dtd\">\n"
#~ "\n"
#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
#~ "css\">\n"
#~ "\n"
#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
#~ "\n"
#~ "</style></head><body style=\" font-family:'Cantarell'; font-size:11pt; "
#~ "font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
#~ "\n"
#~ "<p align=\"center\" style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-"
#~ "left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"
#~ "\">Potrebujete pomoc? Prečítajte si <a href=\"file:///usr/share/doc/tails/"
#~ "website/doc/first_steps/installation.en.html\"><span style=\" text-"
#~ "decoration: underline; color:#0000ff;\">dokumentácia</span></a>.</p></"
#~ "body></html>"

#~ msgid ""
#~ "<ul>\n"
#~ "<li>Install Tails on another USB stick by copying the Tails system that "
#~ "you are currently using..</li>\n"
#~ "\n"
#~ "<li>The USB stick that you install on is formatted and all data is lost.</"
#~ "li>\n"
#~ "\n"
#~ "<li>The encrypted persistent storage of the Tails USB stick that you are "
#~ "currently using is not copied.</li>\n"
#~ "\n"
#~ "</ul>"
#~ msgstr ""
#~ "<ul>\n"
#~ "<li>Pre inštaláciu Tails na iný USB kľúč skopírujte systém Tail, ktorý "
#~ "práve teraz používate</li>\n"
#~ "\n"
#~ "<li>USB kľúč, na ktorý inštalujete bude sformátovaný a všetky dáta budú "
#~ "stratené.</li>\n"
#~ "\n"
#~ "<li>Šifrovaný oddiel na USB kľúči, ktorý teraz používate, nebude "
#~ "skopírovaný.</li>\n"
#~ "\n"
#~ "</ul>"

#~ msgid ""
#~ "<ul>\n"
#~ "<li>Upgrade another Tails USB stick to the same version of Tails that you "
#~ "are currently using.</li>\n"
#~ "\n"
#~ "<li>The encrypted persistent storage of the Tails USB stick that you "
#~ "upgrade is preserved.</li>\n"
#~ "\n"
#~ "<li>The encrypted persistent storage of the Tails USB stick that you are "
#~ "currently using is not copied.</li>\n"
#~ "\n"
#~ "\n"
#~ "</ul>"
#~ msgstr ""
#~ "<ul>\n"
#~ "<li>Aktualizovať iný Tails na USB kľúči na na verziu, ktorú teraz "
#~ "používate.</li>\n"
#~ "\n"
#~ "<li>Šifrovaný stály oddiel na USB kľúči s obsahom Tails ostáva aj po "
#~ "aktualizácii nezmenený.</li>\n"
#~ "\n"
#~ "<li>Šifrovaný stály oddiel na USB kľúči s obsahom Tails nebude po "
#~ "aktualizácii skopírovaný.</li>\n"
#~ "\n"
#~ "\n"
#~ "</ul>"

#~ msgid ""
#~ "<ul>\n"
#~ "<li>Upgrade another Tails USB stick to the version of an ISO image.</li>\n"
#~ "\n"
#~ "<li>The encrypted persistent storage of the Tails USB stick that you "
#~ "upgrade is preserved.</li>\n"
#~ "\n"
#~ "<li>The encrypted persistent storage of the Tails USB stick that you are "
#~ "currently using is not copied.</li>\n"
#~ "\n"
#~ "</ul>"
#~ msgstr ""
#~ "<ul>\n"
#~ "<li>Aktualizovať iný USB kľúč so systémom Tails na verziu ISO obrazu.</"
#~ "li>\n"
#~ "\n"
#~ "<li>Šifrovaný stály oddiel na USB kľúči s obsahom Tails ostáva aj po "
#~ "aktualizácii nezmenený.</li>\n"
#~ "\n"
#~ "<li>Šifrovaný stály oddiel na USB kľúči s obsahom Tails nebude po "
#~ "aktualizácii skopírovaný.</li>\n"
#~ "\n"
#~ "</ul>"

#~ msgid "Alt+B"
#~ msgstr "Alt+B"

#~ msgid "Browse"
#~ msgstr "Prezerať"

#~ msgid ""
#~ "By allocating extra space on your USB stick for a persistent overlay, you "
#~ "will be able to store data and make permanent modifications to your live "
#~ "operating system. Without it, you will not be able to save data that "
#~ "will persist after a reboot."
#~ msgstr ""
#~ "Vyčlenením špeciálneho miesta pre stálu pamäť na Vašom USB kľúči budete "
#~ "schopný ukladať dáta a robiť trvalé zmeny v operačnom systéme. Bez toho "
#~ "nebudete mať možnosť ukladať dáta, ktoré ostanú aj po opätovnom spustení "
#~ "systému."

#~ msgid ""
#~ "Device is not yet mounted, so we cannot determine the amount of free "
#~ "space."
#~ msgstr ""
#~ "Zariadenie ešte nebolo pripojené, takže nie je možné určiť veľkosť "
#~ "voľného miesta."

#~ msgid "Download %(distribution)s"
#~ msgstr "Sťahujem %(distribution)s"

#~ msgid "ISO MD5 checksum passed"
#~ msgstr "ISO MD5 checksum prešiel"

#~ msgid "ISO MD5 checksum verification failed"
#~ msgstr "Verifikácia ISO MD5 checksum zlyhala"

#~ msgid ""
#~ "If you do not select an existing Live ISO, the selected release will be "
#~ "downloaded for you."
#~ msgstr ""
#~ "Ak nezvolíte existujúce Live ISO, zvolená verzia bude stiahnutá "
#~ "automaticky."

#~ msgid ""
#~ "Install\n"
#~ "by cloning"
#~ msgstr ""
#~ "Inštalácia\n"
#~ "klonovaním"

#~ msgid "Installation was completed. Press OK to close this program."
#~ msgstr "Inštalácia prebehla úspešne. Pre zavretie programu stlačte OK."

#~ msgid ""
#~ "It is impossible to upgrade the device %(pretty_name)s because it was not "
#~ "created using Tails Installer. You should instead use %(action)s to "
#~ "upgrade Tails on this device."
#~ msgstr ""
#~ "Nie je možné aktualizovať zariadenie %(pretty_name)s, pretože nebolo "
#~ "vytvorené použitím inštalátora Tails. Použite %(action)s pre aktualizáciu "
#~ "Tials na tomto zariadení."

#~ msgid "LiveUSB creation failed!"
#~ msgstr "Vytvorenie Live USB zlyhalo!"

#~ msgid "No free space on device %(device)s"
#~ msgstr "Na zariadení %(device)s nie je voľné miesto"

#~ msgid "Partition is FAT16; Restricting overlay size to 2G"
#~ msgstr "Oddiel je formátovaný na FAT16; veľkosť pamäte je obmedzená na 2 G"

#~ msgid "Partition is FAT32; Restricting overlay size to 4G"
#~ msgstr "Oddiel je formátovaný na FAT32; veľkosť pamäte je obmedzená na 4 G"

#~ msgid "Persistent Storage"
#~ msgstr "Trvalé úložisko"

#~ msgid "Persistent Storage (0 MB)"
#~ msgstr "Trvalé úložisko (0 MB)"

#~ msgid "Please confirm your device selection"
#~ msgstr "Prosím potvrďte výber Vašeho zariadenia"

#~ msgid "Select Live ISO"
#~ msgstr "Vyberte Live ISO"

#~ msgid "Setting up OLPC boot file..."
#~ msgstr "Nastavujem štartovací súbor OLPC..."

#~ msgid ""
#~ "Source type does not support verification of ISO MD5 checksum, skipping"
#~ msgstr ""
#~ "Typ zdrojového súboru nepodporuje verifikáciu ISO MD5 checksum, "
#~ "preskakujem"

#~ msgid ""
#~ "This button allows you to browse for an existing Live system ISO that you "
#~ "have previously downloaded. If you do not select one, a release will be "
#~ "downloaded for you automatically."
#~ msgstr ""
#~ "Toto tlačítko Vám umožní nájsť existujúci Live ISO, ktorý ste stiahli. Ak "
#~ "žiaden nevyberiete, bude stiahnutý automaticky."

#~ msgid ""
#~ "This button will begin the LiveUSB creation process. This entails "
#~ "optionally downloading a release (if an existing one wasn't selected), "
#~ "extracting the ISO to the USB device, creating the persistent overlay, "
#~ "and installing the bootloader."
#~ msgstr ""
#~ "Toto tlačítko spustí proces vytvárania Live USB. To znamená prípadne "
#~ "stiahnutie (ak žiadna verzia nebola vybraná) a rozbalenie ISO obrazu na "
#~ "USB kľúč, vytvorenie trvalej pamäte a inštalácia zavádzača."

#~ msgid ""
#~ "This is the USB stick that you want to install your Live system on. This "
#~ "device must be formatted with the FAT filesystem."
#~ msgstr ""
#~ "Toto je USB kľúč, na ktorý chcete inštalovať Váš Live systém. Toto "
#~ "zariadenie musí byť naformátované systémom FAT."

#~ msgid ""
#~ "This is the progress bar that will indicate how far along in the LiveUSB "
#~ "creation process you are"
#~ msgstr ""
#~ "Toto je ukazovateľ postupu, ktorý ukazuje postup vytvárania LiveUSB."

#~ msgid "This is the status console, where all messages get written to."
#~ msgstr "Toto je informačná konzola, ktorá vypisuje všetky správy."

#~ msgid "USB drive found"
#~ msgstr "USB disk nájdený"

#~ msgid "Unable to find any USB drive"
#~ msgstr "Nemôžem nájsť žiadny USB disk"

#~ msgid ""
#~ "Unable to reset MBR. You may not have the `syslinux` package installed."
#~ msgstr ""
#~ "Nemôžem resetovať MBR. Je možné, že nemáte nainštalovaný balík `syslinux`."

#~ msgid "Updating properties of system partition %(system_partition)s"
#~ msgstr "Aktualizujem vlastnosti systémového oddielu %(system_partition)s"

#~ msgid ""
#~ "Upgrade\n"
#~ "by cloning"
#~ msgstr ""
#~ "Aktualizujem\n"
#~ "klonovaním"

#~ msgid "Use existing Live system ISO"
#~ msgstr "Použiť existujúci Live ISO systém"

#~ msgid "Verifying ISO MD5 checksum"
#~ msgstr "Overiť ISO MD5 checksum"

#~ msgid ""
#~ "Warning: Creating a new persistent overlay will delete your existing one."
#~ msgstr "Varovanie: Vytvorenie nového trvalého úložiska vymaže existujúci."

#~ msgid ""
#~ "You are going to upgrade Tails on the %(parent_size)s %(vendor)s "
#~ "%(model)s device (%(device)s). Any persistent volume on this device will "
#~ "remain unchanged. Continue?"
#~ msgstr ""
#~ "Chystáte sa aktualizovať Tail na %(parent_size)s %(vendor)s %(model)s "
#~ "zariadení (%(device)s). Všetky trvalé odiely na zariadení ostanú "
#~ "nezmenené. Pokračovať?"

#~ msgid ""
#~ "You are using an old version of syslinux-extlinux that does not support "
#~ "the ext4 filesystem"
#~ msgstr ""
#~ "Používate zastaralú verziu syslinux-extlinux, ktorá nepodporuje súborový "
#~ "systém ext4"

#~ msgid "or"
#~ msgstr "alebo"