summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sv.po
blob: 6697b3acebb00ec71f7fd0f256e81a3220661de8 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Anders Nilsson <anders@devode.se>, 2017
# Anders Nilsson <anders@devode.se>, 2015
# cryptohead <cryptohead@gmail.com>, 2013
# Max / Foorack, 2015
# Gabor Sebastiani, 2014
# Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2010
# Jacob Andersson <jacob.c.andersson@protonmail.com>, 2018
# Jonatan Nyberg, 2017
# Jonatan Nyberg, 2018
# Jonatan Nyberg, 2017
# Mikael Hiort af Ornäs <mikael.hafo@hotmail.com>, 2013
# leveebreaks, 2014
# WinterFairy <winterfairy@riseup.net>, 2013-2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-24 07:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-11-07 06:48+0000\n"
"Last-Translator: Jonatan Nyberg\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
"sv/)\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../tails_installer/creator.py:100
msgid "You must run this application as root"
msgstr "Du måste köra det här programmet som root"

#: ../tails_installer/creator.py:146
msgid "Extracting live image to the target device..."
msgstr "Packar upp live-avbild till målenheten..."

#: ../tails_installer/creator.py:153
#, python-format
msgid "Wrote to device at %(speed)d MB/sec"
msgstr "Skrev till enheten med %(speed)d MB/sek"

#: ../tails_installer/creator.py:296
#, python-format
msgid ""
"There was a problem executing the following command: `%(command)s`.\n"
"A more detailed error log has been written to '%(filename)s'."
msgstr ""
"Ett problem inträffade när följande kommando kördes: `%(command)s`.\n"
"En mer detaljerad feljournal har skrivits till '%(filename)s'."

#: ../tails_installer/creator.py:315
msgid "Verifying SHA1 checksum of LiveCD image..."
msgstr "Verifierar SHA1 kontrollsumma av LiveCD avbild..."

#: ../tails_installer/creator.py:319
msgid "Verifying SHA256 checksum of LiveCD image..."
msgstr "Verifierar SHA256 kontrollsumma av LiveCD avbild..."

#: ../tails_installer/creator.py:335
msgid ""
"Error: The SHA1 of your Live CD is invalid.  You can run this program with "
"the --noverify argument to bypass this verification check."
msgstr ""
"Fel: SHA1-summan för din Live CD är ogiltig.  Du kan köra detta program med "
"argumentet --noverify för att hoppa över denna verifieringskontroll."

#: ../tails_installer/creator.py:341
msgid "Unknown ISO, skipping checksum verification"
msgstr "Okänd ISO, hoppar över verifiering av kontrollsumma"

#: ../tails_installer/creator.py:353
#, python-format
msgid ""
"Not enough free space on device.\n"
"%dMB ISO + %dMB overlay > %dMB free space"
msgstr ""
"Inte tillräckligt med ledigt utrymme på enheten.\n"
"%d MB ISO + %d MB överlägg > %d MB ledigt utrymme"

#: ../tails_installer/creator.py:360
#, python-format
msgid "Creating %sMB persistent overlay"
msgstr "Skapar %sMB beständig överlagring"

#: ../tails_installer/creator.py:421
#, python-format
msgid "Unable to copy %(infile)s to %(outfile)s: %(message)s"
msgstr "Kunde inte kopiera %(infile)s till %(outfile)s: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:435
msgid "Removing existing Live OS"
msgstr "Tar bort existerande Live OS"

#: ../tails_installer/creator.py:444 ../tails_installer/creator.py:457
#, python-format
msgid "Unable to chmod %(file)s: %(message)s"
msgstr "Kunde inte chmod %(file)s: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:450
#, python-format
msgid "Unable to remove file from previous LiveOS: %(message)s"
msgstr "Kunde inte ta bort fil från tidigare LiveOS: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:464
#, python-format
msgid "Unable to remove directory from previous LiveOS: %(message)s"
msgstr "Kunde inte ta bort mapp från tidigare LiveOS: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:512
#, python-format
msgid "Cannot find device %s"
msgstr "Hittar inte enheten %s"

#: ../tails_installer/creator.py:713
#, python-format
msgid "Unable to write on %(device)s, skipping."
msgstr "Kunde inte skriva till %(device)s, hoppar över"

#: ../tails_installer/creator.py:743
#, python-format
msgid ""
"Some partitions of the target device %(device)s are mounted. They will be "
"unmounted before starting the installation process."
msgstr ""
"Några partitioner på målenheten %(device)s är monterade. De kommer att "
"avmonteras innan installationen påbörjas."

#: ../tails_installer/creator.py:786 ../tails_installer/creator.py:1010
msgid "Unknown filesystem.  Your device may need to be reformatted."
msgstr "Okänt filsystem.  Din enhet kan behöva omformateras."

#: ../tails_installer/creator.py:789 ../tails_installer/creator.py:1013
#, python-format
msgid "Unsupported filesystem: %s"
msgstr "Stöder inte filsystemet: %s"

#: ../tails_installer/creator.py:807
#, python-format
msgid "Unknown GLib exception while trying to mount device: %(message)s"
msgstr "Okänt GLib-undantag vid försök att montera enhet: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:812
#, python-format
msgid "Unable to mount device: %(message)s"
msgstr "Kunde inte montera enheten: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:817
msgid "No mount points found"
msgstr "Hittade inga monteringspunkter"

#: ../tails_installer/creator.py:828
#, python-format
msgid "Entering unmount_device for '%(device)s'"
msgstr "Anger unmount_device för \"%(device)s\""

#: ../tails_installer/creator.py:838
#, python-format
msgid "Unmounting mounted filesystems on '%(device)s'"
msgstr "Avmonterar monterade filsystem på \"%(device)s\""

#: ../tails_installer/creator.py:842
#, python-format
msgid "Unmounting '%(udi)s' on '%(device)s'"
msgstr "Avmonterar \"%(udi)s\" på \"%(device)s\""

#: ../tails_installer/creator.py:853
#, python-format
msgid "Mount %s exists after unmounting"
msgstr "Montering %s existerar efter avmontering"

#: ../tails_installer/creator.py:866
#, python-format
msgid "Partitioning device %(device)s"
msgstr "Partitionerar enheten %(device)s"

#: ../tails_installer/creator.py:995
#, python-format
msgid "Unsupported device '%(device)s', please report a bug."
msgstr "Enheten '%(device)s' stöds inte, anmäl detta som en bugg."

#: ../tails_installer/creator.py:998
msgid "Trying to continue anyway."
msgstr "Försöker fortsätta ändå."

#: ../tails_installer/creator.py:1007 ../tails_installer/creator.py:1405
msgid "Verifying filesystem..."
msgstr "Verifierar filsystem…"

#: ../tails_installer/creator.py:1031
#, python-format
msgid "Unable to change volume label: %(message)s"
msgstr "Kunde inte byta etikett på volymen: %(message)s"

#: ../tails_installer/creator.py:1037 ../tails_installer/creator.py:1440
msgid "Installing bootloader..."
msgstr "Installerar starthanteraren..."

#: ../tails_installer/creator.py:1064
#, python-format
msgid "Could not find the '%s' COM32 module"
msgstr "Det gick inte att hitta modulen \"%s\" COM32"

#: ../tails_installer/creator.py:1072 ../tails_installer/creator.py:1458
#, python-format
msgid "Removing %(file)s"
msgstr "Tar bort %(file)s"

#: ../tails_installer/creator.py:1186
#, python-format
msgid "%s already bootable"
msgstr "%s är redan startbar"

#: ../tails_installer/creator.py:1206
msgid "Unable to find partition"
msgstr "Kunde inte hitta partitionen"

#: ../tails_installer/creator.py:1229
#, python-format
msgid "Formatting %(device)s as FAT32"
msgstr "Formaterar %(device)s som FAT32"

#: ../tails_installer/creator.py:1289
msgid "Could not find syslinux' gptmbr.bin"
msgstr "Det gick inte att hitta syslinux gptmbr.bin"

#: ../tails_installer/creator.py:1302
#, python-format
msgid "Reading extracted MBR from %s"
msgstr "Läser extraherad MBR från %s"

#: ../tails_installer/creator.py:1306
#, python-format
msgid "Could not read the extracted MBR from %(path)s"
msgstr "Det gick inte att läsa extraheraded MBR från %(path)s"

#: ../tails_installer/creator.py:1319 ../tails_installer/creator.py:1320
#, python-format
msgid "Resetting Master Boot Record of %s"
msgstr "Nollställer Master Boot Record på %s"

#: ../tails_installer/creator.py:1325
msgid "Drive is a loopback, skipping MBR reset"
msgstr "Enheten är en loopback, hoppar över att återställa MBR"

#: ../tails_installer/creator.py:1329 ../tails_installer/creator.py:1589
#, python-format
msgid "Calculating the SHA1 of %s"
msgstr "Beräknar SHA1 för %s"

#: ../tails_installer/creator.py:1354
msgid "Synchronizing data on disk..."
msgstr "Synkroniserar data på disk..."

#: ../tails_installer/creator.py:1397
msgid "Error probing device"
msgstr "Fel vid sökning efter enheten"

#: ../tails_installer/creator.py:1399
msgid "Unable to find any supported device"
msgstr "Hittade ingen enhet som stöds."

#: ../tails_installer/creator.py:1409
msgid ""
"Make sure your USB key is plugged in and formatted with the FAT filesystem"
msgstr ""
"Se till att din USB nyckel är inkopplat och formaterad med filsystemet FAT"

#: ../tails_installer/creator.py:1412
#, python-format
msgid ""
"Unsupported filesystem: %s\n"
"Please backup and format your USB key with the FAT filesystem."
msgstr ""
"Ej stött filsystem: %s\n"
"Gör en säkerhetskopia och formatera din USB-pinne med filsystemet FAT."

#: ../tails_installer/creator.py:1481
msgid ""
"Unable to get Win32_LogicalDisk; win32com query did not return any results"
msgstr "Kunde inte läsa Win32_LogicalDisk; win32com frågan gav inte något svar"

#: ../tails_installer/creator.py:1536
msgid "Cannot find"
msgstr "Kan inte hitta"

#: ../tails_installer/creator.py:1537
msgid ""
"Make sure to extract the entire tails-installer zip file before running this "
"program."
msgstr ""
"Se till att du extraherar hela zip-filen för tails-installer innan du kör "
"programmet."

#: ../tails_installer/gui.py:69
#, python-format
msgid "Unknown release: %s"
msgstr "Okänd utgåva: %s"

#: ../tails_installer/gui.py:73
#, python-format
msgid "Downloading %s..."
msgstr "Hämtar %s…"

#: ../tails_installer/gui.py:213
msgid ""
"Error: Cannot set the label or obtain the UUID of your device.  Unable to "
"continue."
msgstr ""
"Fel: Det går inte att sätta etiketten eller hämta UUID numret för din "
"enhet.  Kan inte fortsätta."

#: ../tails_installer/gui.py:260
#, python-format
msgid "Installation complete! (%s)"
msgstr "Installationen är slutförd! (%s)"

#: ../tails_installer/gui.py:265
msgid "Tails installation failed!"
msgstr "Tails installation misslyckades!"

#: ../tails_installer/gui.py:369
msgid ""
"Warning: This tool needs to be run as an Administrator. To do this, right "
"click on the icon and open the Properties. Under the Compatibility tab, "
"check the \"Run this program as an administrator\" box."
msgstr ""
"Varning: Detta verktyg måste köras som en administratör. För att göra detta, "
"högerklicka på ikonen och välj Egenskaper. Under kompatibilitets-fliken "
"markerar du rutan \"Kör detta program som administratör\"."

#: ../tails_installer/gui.py:381
msgid "Tails Installer"
msgstr "Tails Installer"

#: ../tails_installer/gui.py:441
msgid "Tails Installer is deprecated in Debian"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:443
msgid ""
"To install Tails from scratch, use GNOME Disks instead.\n"
"<a href='https://tails.boum.org/install/linux/usb-overview'>See the "
"installation instructions</a>\n"
"\n"
"To upgrade Tails, do an automatic upgrade from Tails or a manual upgrade "
"from Debian using a second USB stick.\n"
"<a href='https://tails.boum.org/upgrade/tails-overview'>See the manual "
"upgrade instructions</a>"
msgstr ""

#: ../tails_installer/gui.py:450 ../data/tails-installer.ui.h:2
msgid "Clone the current Tails"
msgstr "Klona nuvarande Tails"

#: ../tails_installer/gui.py:457 ../data/tails-installer.ui.h:3
msgid "Use a downloaded Tails ISO image"
msgstr "Använd en hämtad Tails-ISO-bild"

#: ../tails_installer/gui.py:494 ../tails_installer/gui.py:815
msgid "Upgrade"
msgstr "Uppgradera"

#: ../tails_installer/gui.py:496
msgid "Manual Upgrade Instructions"
msgstr "Manuell uppgraderingsinstruktioner"

#: ../tails_installer/gui.py:498
msgid "https://tails.boum.org/upgrade/"
msgstr "https://tails.boum.org/upgrade/"

#: ../tails_installer/gui.py:506 ../tails_installer/gui.py:727
#: ../tails_installer/gui.py:792 ../data/tails-installer.ui.h:7
msgid "Install"
msgstr "Installera"

#: ../tails_installer/gui.py:509 ../data/tails-installer.ui.h:1
msgid "Installation Instructions"
msgstr "Installations instruktioner"

#: ../tails_installer/gui.py:511
msgid "https://tails.boum.org/install/"
msgstr "https://tails.boum.org/install/"

#: ../tails_installer/gui.py:517
#, python-format
msgid "%(size)s %(vendor)s %(model)s device (%(device)s)"
msgstr "%(size)s %(vendor)s %(model)s enhet (%(device)s)"

#: ../tails_installer/gui.py:529
msgid "No ISO image selected"
msgstr "Ingen ISO-bild vald"

#: ../tails_installer/gui.py:530
msgid "Please select a Tails ISO image."
msgstr "Välj en Tails-ISO-bild."

#: ../tails_installer/gui.py:572
msgid "No device suitable to install Tails could be found"
msgstr "Ingen enhet som är lämplig för att installera Tails kunde hittas"

#: ../tails_installer/gui.py:574
#, python-format
msgid "Please plug a USB flash drive or SD card of at least %0.1f GB."
msgstr "Anslut en USB-flash-enhet eller SD-kort med minst %0.1f GB."

#: ../tails_installer/gui.py:608
#, python-format
msgid ""
"The USB stick \"%(pretty_name)s\" is configured as non-removable by its "
"manufacturer and Tails will fail to start on it. Please try installing on a "
"different model."
msgstr ""
"USB-minnet \"%(pretty_name)s\" är konfigurerad som icke-flyttbar av dess "
"tillverkare och Tails kommer misslyckas starta från det. Vänligen försök "
"installera på ett annat märke."

#: ../tails_installer/gui.py:618
#, python-format
msgid ""
"The device \"%(pretty_name)s\" is too small to install Tails (at least "
"%(size)s GB is required)."
msgstr ""
"Enheten \"%(pretty_name)s\" är för liten för att installera Tails (minst "
"%(size)s GB krävs)."

#: ../tails_installer/gui.py:631
#, python-format
msgid ""
"To upgrade device \"%(pretty_name)s\" from this Tails, you need to use a "
"downloaded Tails ISO image:\n"
"https://tails.boum.org/install/download"
msgstr ""
"För att uppgradera enheten \"%(pretty_name)s\" från denna Tails måste du "
"använda en hämtad Tails ISO-bild:\n"
"https://tails.boum.org/install/download"

#: ../tails_installer/gui.py:652
msgid "An error happened while installing Tails"
msgstr "Ett fel inträffade under installationen av Tails"

#: ../tails_installer/gui.py:664
msgid "Refreshing releases..."
msgstr "Uppdaterar utgåvor..."

#: ../tails_installer/gui.py:669
msgid "Releases updated!"
msgstr "Utgåvor uppdaterade!"

#: ../tails_installer/gui.py:722
msgid "Installation complete!"
msgstr "Installationen slutförd!"

#: ../tails_installer/gui.py:738
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: ../tails_installer/gui.py:774
msgid "Unable to mount device"
msgstr "Kunde inte montera enheten"

#: ../tails_installer/gui.py:781 ../tails_installer/gui.py:814
msgid "Confirm the target USB stick"
msgstr "Bekräfta mål-USB-minne"

#: ../tails_installer/gui.py:782
#, python-format
msgid ""
"%(size)s %(vendor)s %(model)s device (%(device)s)\n"
"\n"
"All data on this USB stick will be lost."
msgstr ""
"%(size)s %(vendor)s %(model)s enhet (%(device)s)\n"
"\n"
"All data på detta USB-minne kommer att gå förlorat."

#: ../tails_installer/gui.py:801
#, python-format
msgid "%(parent_size)s %(vendor)s %(model)s device (%(device)s)"
msgstr "%(parent_size)s %(vendor)s %(model)s enhet (%(device)s)"

#: ../tails_installer/gui.py:809
msgid ""
"\n"
"\n"
"The persistent storage on this USB stick will be preserved."
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Den beständiga lagringen på detta USB-minne kommer att bevaras."

#: ../tails_installer/gui.py:810
#, python-format
msgid "%(description)s%(persistence_message)s"
msgstr "%(description)s%(persistence_message)s"

#: ../tails_installer/gui.py:853
msgid "Download complete!"
msgstr "Hämtning färdig!"

#: ../tails_installer/gui.py:857
msgid "Download failed: "
msgstr "Hämtning misslyckades: "

#: ../tails_installer/gui.py:858
msgid "You can try again to resume your download"
msgstr "Du kan försöka igen för att återuppta din hämtning"

#: ../tails_installer/gui.py:866
msgid ""
"The selected file is unreadable. Please fix its permissions or select "
"another file."
msgstr ""
"Den valda filen kan inte läsas. Var god rätta till rättigheterna eller välj "
"en annan fil."

#: ../tails_installer/gui.py:872
msgid ""
"Unable to use the selected file.  You may have better luck if you move your "
"ISO to the root of your drive (ie: C:\\)"
msgstr ""
"Kunde inte använda den valda filen.  Det kanske fungerar bättre om du "
"flyttar din ISO till roten av din enhet (t.ex: C:\\)"

#: ../tails_installer/gui.py:878
#, python-format
msgid "%(filename)s selected"
msgstr "%(filename)s valda"

#: ../tails_installer/source.py:29
msgid "Unable to find LiveOS on ISO"
msgstr "Det gick inte att hitta LiveOS på ISO"

#: ../tails_installer/source.py:35
#, python-format
msgid "Could not guess underlying block device: %s"
msgstr "Det gick inte att gissa underliggande blockenhet: %s"

#: ../tails_installer/source.py:50
#, python-format
msgid ""
"There was a problem executing `%s`.\n"
"%s\n"
"%s"
msgstr ""
"Det uppstod ett problem vid körning av `%s`.\n"
"%s\n"
"%s"

#: ../tails_installer/source.py:64
#, python-format
msgid "'%s' does not exist"
msgstr "'%s' finns inte"

#: ../tails_installer/source.py:66
#, python-format
msgid "'%s' is not a directory"
msgstr "'%s' är inte en katalog"

#: ../tails_installer/source.py:76
#, python-format
msgid "Skipping '%(filename)s'"
msgstr "Hoppar över '%(filename)s'"

#: ../tails_installer/utils.py:55
#, python-format
msgid ""
"There was a problem executing `%s`.%s\n"
"%s"
msgstr ""
"Det uppstod ett problem vid körning av `%s`.%s\n"
"%s"

#: ../tails_installer/utils.py:135
msgid "Could not open device for writing."
msgstr "Kunde inte öppna enheten för skrivning."

#: ../data/tails-installer.ui.h:4
msgid "Select a distribution to download:"
msgstr "Välj en distribution att ladda ner:"

#: ../data/tails-installer.ui.h:5
msgid "Target USB stick:"
msgstr "Mål-USB-minne:"

#: ../data/tails-installer.ui.h:6
msgid "Reinstall (delete all data)"
msgstr "Installera om (ta bort all data)"