summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sk.po
diff options
context:
space:
mode:
authorClément Hermann (nodens) <nodens@nodens.org>2017-08-05 16:31:26 -0400
committerClément Hermann (nodens) <nodens@nodens.org>2017-08-05 16:32:30 -0400
commit61d4e242a6f2c8a82c257940d180e06d6b8b9383 (patch)
treedad1be5025d76eb8d557cf8c468774a20beadaf2 /po/sk.po
parent8e16a6f594118a9ee778c49de645e615d21b634f (diff)
Diffstat (limited to 'po/sk.po')
-rw-r--r--po/sk.po76
1 files changed, 38 insertions, 38 deletions
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 073404e..3b354d1 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tails@boum.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-08-10 15:55+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-05 15:07-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2015-01-30 01:51+0000\n"
"Last-Translator: FooBar <thewired@riseup.net>\n"
"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/"
@@ -22,98 +22,98 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-#: bin/openpgp-applet:163
+#: bin/openpgp-applet:160
msgid "You are about to exit OpenPGP Applet. Are you sure?"
msgstr ""
-#: bin/openpgp-applet:175
+#: bin/openpgp-applet:172
msgid "OpenPGP encryption applet"
msgstr "OpenPGP šifrovací aplet"
-#: bin/openpgp-applet:178
+#: bin/openpgp-applet:175
msgid "Exit"
msgstr "Ukončiť"
-#: bin/openpgp-applet:180
+#: bin/openpgp-applet:177
msgid "About"
msgstr "O aplikácií"
-#: bin/openpgp-applet:235
+#: bin/openpgp-applet:232
msgid "Encrypt Clipboard with _Passphrase"
msgstr "Šifrovať schránku s _prístupovým heslom"
-#: bin/openpgp-applet:238
+#: bin/openpgp-applet:235
msgid "Sign/Encrypt Clipboard with Public _Keys"
msgstr "Prihlásiť/Šifrovať schránku s verejnými _kľúčmi"
-#: bin/openpgp-applet:243
+#: bin/openpgp-applet:240
msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
msgstr "_Dešifrovať/Overiť schránku"
-#: bin/openpgp-applet:247
+#: bin/openpgp-applet:244
msgid "_Manage Keys"
msgstr "_manažovať kľúče"
-#: bin/openpgp-applet:251
+#: bin/openpgp-applet:248
msgid "_Open Text Editor"
msgstr ""
-#: bin/openpgp-applet:295
+#: bin/openpgp-applet:292
msgid "The clipboard does not contain valid input data."
msgstr "Schránka neobsahuje platné vstupné dáta."
-#: bin/openpgp-applet:347 bin/openpgp-applet:349 bin/openpgp-applet:351
+#: bin/openpgp-applet:337 bin/openpgp-applet:339 bin/openpgp-applet:341
msgid "Unknown Trust"
msgstr "Neznáma dôvera"
-#: bin/openpgp-applet:353
+#: bin/openpgp-applet:343
msgid "Marginal Trust"
msgstr "Okrajová dôvera"
-#: bin/openpgp-applet:355
+#: bin/openpgp-applet:345
msgid "Full Trust"
msgstr "Plná dôvera"
-#: bin/openpgp-applet:357
+#: bin/openpgp-applet:347
msgid "Ultimate Trust"
msgstr "Maximálna dôvera"
-#: bin/openpgp-applet:410
+#: bin/openpgp-applet:400
msgid "Name"
msgstr "Meno"
-#: bin/openpgp-applet:411
+#: bin/openpgp-applet:401
msgid "Key ID"
msgstr "ID kľúča"
-#: bin/openpgp-applet:412
+#: bin/openpgp-applet:402
msgid "Status"
msgstr "Stav"
-#: bin/openpgp-applet:444
+#: bin/openpgp-applet:433
msgid "Fingerprint:"
msgstr "Odtlačok:"
-#: bin/openpgp-applet:447
+#: bin/openpgp-applet:436
msgid "User ID:"
msgid_plural "User IDs:"
msgstr[0] "ID užívateľa"
msgstr[1] "ID užívateľov:"
msgstr[2] "ID užívateľov:"
-#: bin/openpgp-applet:476
+#: bin/openpgp-applet:465
msgid "None (Don't sign)"
msgstr "Žiadne (nepodpisovať)"
-#: bin/openpgp-applet:539
+#: bin/openpgp-applet:528
msgid "Select recipients:"
msgstr "Zvoľte si príjemcov:"
-#: bin/openpgp-applet:547
+#: bin/openpgp-applet:536
msgid "Hide recipients"
msgstr "Skryť príjemcov"
-#: bin/openpgp-applet:550
+#: bin/openpgp-applet:539
msgid ""
"Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
"anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
@@ -121,37 +121,37 @@ msgstr ""
"Skryť uživateľské ID všetkých príjemcov šifrovanej správy. V opačnom prípade "
"každý, kto túto správu zazrie, bude schopný odhaliť ich identitu."
-#: bin/openpgp-applet:556
+#: bin/openpgp-applet:545
msgid "Sign message as:"
msgstr "Podpísať správu ako:"
-#: bin/openpgp-applet:560
+#: bin/openpgp-applet:549
msgid "Choose keys"
msgstr "Zvoľte si kľúče"
-#: bin/openpgp-applet:600
+#: bin/openpgp-applet:589
msgid "Do you trust these keys?"
msgstr "Dôverujete týmto kľúčom?"
-#: bin/openpgp-applet:603
+#: bin/openpgp-applet:592
msgid "The following selected key is not fully trusted:"
msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
msgstr[0] "Nasledujúci zvolený kľúč nie je plne dôveryhodný:"
msgstr[1] "Nasledujúce zvolené kľúče nie sú plne dôveryhodne:"
msgstr[2] "Nasledujúce zvolené kľúče nie sú plne dôveryhodne:"
-#: bin/openpgp-applet:621
+#: bin/openpgp-applet:610
msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
msgstr[0] "Napriek tomu dôverujete tomuto kľúču tak, že ho hodláte použiť?"
msgstr[1] "Napriek tomu dôverujete týmto kľúčom tak, že ich hodláte použiť?"
msgstr[2] "Napriek tomu dôverujete týmto kľúčom tak, že ich hodláte použiť?"
-#: bin/openpgp-applet:634
+#: bin/openpgp-applet:623
msgid "No keys selected"
msgstr "Neboli zvolené žiadne kľúče"
-#: bin/openpgp-applet:636
+#: bin/openpgp-applet:625
msgid ""
"You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
"encrypt the message, or both."
@@ -159,33 +159,33 @@ msgstr ""
"Na podpísanie správy si musíte zvoliť súkromný kľúč alebo nejaké verejné "
"kľúče pre jej zašifrovanie, prípadne oboje."
-#: bin/openpgp-applet:664
+#: bin/openpgp-applet:653
msgid "No keys available"
msgstr "Nie sú dostupné žiadne kľúče."
-#: bin/openpgp-applet:666
+#: bin/openpgp-applet:655
msgid ""
"You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
msgstr ""
"Potrebujete súkromný kľúč na podpísanie správ alebo verejný kľúč na ich "
"šifrovanie."
-#: bin/openpgp-applet:794
+#: bin/openpgp-applet:783
msgid "GnuPG error"
msgstr "GnuPG chyba"
-#: bin/openpgp-applet:815
+#: bin/openpgp-applet:804
msgid "Therefore the operation cannot be performed."
msgstr "Operácia teda nemohla byť vykonaná."
-#: bin/openpgp-applet:865
+#: bin/openpgp-applet:854
msgid "GnuPG results"
msgstr "GnuPG výsledky"
-#: bin/openpgp-applet:871
+#: bin/openpgp-applet:860
msgid "Output of GnuPG:"
msgstr "Výstup GnuPG:"
-#: bin/openpgp-applet:896
+#: bin/openpgp-applet:885
msgid "Other messages provided by GnuPG:"
msgstr "Ostatné správy poskytnuté GnuPG:"