summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/nb.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/nb.po')
-rw-r--r--po/nb.po84
1 files changed, 42 insertions, 42 deletions
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index be9a2dc..bd3f30a 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -3,13 +3,13 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
-# Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>, 2015-2016
+# Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>, 2015-2017
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tails@boum.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-08-10 15:55+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-04-02 13:50+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-05 15:07-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-06-11 18:21+0000\n"
"Last-Translator: Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/otf/torproject/"
"language/nb/)\n"
@@ -19,97 +19,97 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-#: bin/openpgp-applet:163
+#: bin/openpgp-applet:160
msgid "You are about to exit OpenPGP Applet. Are you sure?"
msgstr "Du er i ferd med å avslutte OpenPGP-miniprogrammet. Bekreft."
-#: bin/openpgp-applet:175
+#: bin/openpgp-applet:172
msgid "OpenPGP encryption applet"
msgstr "OpenPGP krypterings-miniprogram"
-#: bin/openpgp-applet:178
+#: bin/openpgp-applet:175
msgid "Exit"
msgstr "Avslutt"
-#: bin/openpgp-applet:180
+#: bin/openpgp-applet:177
msgid "About"
msgstr "Om"
-#: bin/openpgp-applet:235
+#: bin/openpgp-applet:232
msgid "Encrypt Clipboard with _Passphrase"
-msgstr "Krypter utklippstavlen med _passordssetning"
+msgstr "Krypter utklippstavlen med _passordsekvens"
-#: bin/openpgp-applet:238
+#: bin/openpgp-applet:235
msgid "Sign/Encrypt Clipboard with Public _Keys"
msgstr "Signer/krypter utklipp med offentlige _nøkler"
-#: bin/openpgp-applet:243
+#: bin/openpgp-applet:240
msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
msgstr "_Dekrypter/bekreft utklipp"
-#: bin/openpgp-applet:247
+#: bin/openpgp-applet:244
msgid "_Manage Keys"
msgstr "_Håndter nøkler"
-#: bin/openpgp-applet:251
+#: bin/openpgp-applet:248
msgid "_Open Text Editor"
msgstr "_Åpne tekstbehandler"
-#: bin/openpgp-applet:295
+#: bin/openpgp-applet:292
msgid "The clipboard does not contain valid input data."
msgstr "Utklippstavlen inneholder ikke gyldige inndata."
-#: bin/openpgp-applet:347 bin/openpgp-applet:349 bin/openpgp-applet:351
+#: bin/openpgp-applet:337 bin/openpgp-applet:339 bin/openpgp-applet:341
msgid "Unknown Trust"
msgstr "Ukjent tillit"
-#: bin/openpgp-applet:353
+#: bin/openpgp-applet:343
msgid "Marginal Trust"
msgstr "Marginal tillit"
-#: bin/openpgp-applet:355
+#: bin/openpgp-applet:345
msgid "Full Trust"
msgstr "Full tillit"
-#: bin/openpgp-applet:357
+#: bin/openpgp-applet:347
msgid "Ultimate Trust"
msgstr "Fullstendig tillit"
-#: bin/openpgp-applet:410
+#: bin/openpgp-applet:400
msgid "Name"
msgstr "Navn"
-#: bin/openpgp-applet:411
+#: bin/openpgp-applet:401
msgid "Key ID"
msgstr "Nøkkel-ID"
-#: bin/openpgp-applet:412
+#: bin/openpgp-applet:402
msgid "Status"
msgstr "Status"
-#: bin/openpgp-applet:444
+#: bin/openpgp-applet:433
msgid "Fingerprint:"
msgstr "Fingeravtrykk:"
-#: bin/openpgp-applet:447
+#: bin/openpgp-applet:436
msgid "User ID:"
msgid_plural "User IDs:"
msgstr[0] "BrukerID:"
msgstr[1] "BrukerID-er:"
-#: bin/openpgp-applet:476
+#: bin/openpgp-applet:465
msgid "None (Don't sign)"
msgstr "Ingen (Ikke signer)"
-#: bin/openpgp-applet:539
+#: bin/openpgp-applet:528
msgid "Select recipients:"
msgstr "Velg mottakere:"
-#: bin/openpgp-applet:547
+#: bin/openpgp-applet:536
msgid "Hide recipients"
msgstr "Gjem mottakere:"
-#: bin/openpgp-applet:550
+#: bin/openpgp-applet:539
msgid ""
"Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
"anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
@@ -117,35 +117,35 @@ msgstr ""
"Gjem bruker-ID-ene til alle mottakere av en kryptert melding. Hvis ikke kan "
"alle som ser den krypterte meldingen se hvem mottakerne er."
-#: bin/openpgp-applet:556
+#: bin/openpgp-applet:545
msgid "Sign message as:"
msgstr "Signer meldingen som:"
-#: bin/openpgp-applet:560
+#: bin/openpgp-applet:549
msgid "Choose keys"
msgstr "Velg nøkler"
-#: bin/openpgp-applet:600
+#: bin/openpgp-applet:589
msgid "Do you trust these keys?"
msgstr "Stoler du på disse nøklene?"
-#: bin/openpgp-applet:603
+#: bin/openpgp-applet:592
msgid "The following selected key is not fully trusted:"
msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
msgstr[0] "Følgende valgte nøkkel er ikke fullstending betrodd:"
msgstr[1] "Følgende valgte nøkler er ikke fullstending betrodd:"
-#: bin/openpgp-applet:621
+#: bin/openpgp-applet:610
msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
msgstr[0] "Har du nok tiltro til denne nøkkelen til å bruke den likevell?"
msgstr[1] "Har du nok tiltro til disse nøklene til å bruke dem likevell?"
-#: bin/openpgp-applet:634
+#: bin/openpgp-applet:623
msgid "No keys selected"
msgstr "Ingen nøkler er valgt"
-#: bin/openpgp-applet:636
+#: bin/openpgp-applet:625
msgid ""
"You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
"encrypt the message, or both."
@@ -153,33 +153,33 @@ msgstr ""
"Du må velge en privat nøkkel for å signere meldingen, eller noen offentlige "
"nøkler for å krypere den, eller begge deler. "
-#: bin/openpgp-applet:664
+#: bin/openpgp-applet:653
msgid "No keys available"
msgstr "Ingen nøkler er tilgjengelige"
-#: bin/openpgp-applet:666
+#: bin/openpgp-applet:655
msgid ""
"You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
msgstr ""
"Du trenger en privat nøkkel for å signere meldinger eller en offentlig "
"nøkkel for å dekryptere meldinger. "
-#: bin/openpgp-applet:794
+#: bin/openpgp-applet:783
msgid "GnuPG error"
-msgstr "GnuPG feil"
+msgstr "GnuPG-feil"
-#: bin/openpgp-applet:815
+#: bin/openpgp-applet:804
msgid "Therefore the operation cannot be performed."
msgstr "Derfor kan ikke operasjonen utføres."
-#: bin/openpgp-applet:865
+#: bin/openpgp-applet:854
msgid "GnuPG results"
msgstr "GnuPG resultater"
-#: bin/openpgp-applet:871
+#: bin/openpgp-applet:860
msgid "Output of GnuPG:"
msgstr "Ytelse av GnuPG:"
-#: bin/openpgp-applet:896
+#: bin/openpgp-applet:885
msgid "Other messages provided by GnuPG:"
msgstr "Andre meldinger gitt av GnuPG:"