summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sk_SK.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/sk_SK.po')
-rw-r--r--po/sk_SK.po76
1 files changed, 38 insertions, 38 deletions
diff --git a/po/sk_SK.po b/po/sk_SK.po
index 41267f4..1fa2969 100644
--- a/po/sk_SK.po
+++ b/po/sk_SK.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tails@boum.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-08-10 15:55+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-05 15:07-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2016-07-12 20:08+0000\n"
"Last-Translator: Dasa M <littlearchr8@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak (Slovakia) (http://www.transifex.com/otf/torproject/"
@@ -19,98 +19,98 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-#: bin/openpgp-applet:163
+#: bin/openpgp-applet:160
msgid "You are about to exit OpenPGP Applet. Are you sure?"
msgstr "Chystáte sa ukončiť OpenPGP applet. Ste si istý?"
-#: bin/openpgp-applet:175
+#: bin/openpgp-applet:172
msgid "OpenPGP encryption applet"
msgstr "OpenPGP šifrovací applet"
-#: bin/openpgp-applet:178
+#: bin/openpgp-applet:175
msgid "Exit"
msgstr "Ukončiť"
-#: bin/openpgp-applet:180
+#: bin/openpgp-applet:177
msgid "About"
msgstr "O nás"
-#: bin/openpgp-applet:235
+#: bin/openpgp-applet:232
msgid "Encrypt Clipboard with _Passphrase"
msgstr "Šifrovať Schránku prístupovým heslom"
-#: bin/openpgp-applet:238
+#: bin/openpgp-applet:235
msgid "Sign/Encrypt Clipboard with Public _Keys"
msgstr "Podpísať/zašifrovať Schránku verejným kľúčom"
-#: bin/openpgp-applet:243
+#: bin/openpgp-applet:240
msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
msgstr "_Dešifrovať/overiť Schránku"
-#: bin/openpgp-applet:247
+#: bin/openpgp-applet:244
msgid "_Manage Keys"
msgstr "_Spravovať kľúče"
-#: bin/openpgp-applet:251
+#: bin/openpgp-applet:248
msgid "_Open Text Editor"
msgstr "_Otvoriť textový editor"
-#: bin/openpgp-applet:295
+#: bin/openpgp-applet:292
msgid "The clipboard does not contain valid input data."
msgstr "Schránka neobsahuje platné vstupné údaje."
-#: bin/openpgp-applet:347 bin/openpgp-applet:349 bin/openpgp-applet:351
+#: bin/openpgp-applet:337 bin/openpgp-applet:339 bin/openpgp-applet:341
msgid "Unknown Trust"
msgstr "Nejasná dôvera"
-#: bin/openpgp-applet:353
+#: bin/openpgp-applet:343
msgid "Marginal Trust"
msgstr "Minimálna dôvera"
-#: bin/openpgp-applet:355
+#: bin/openpgp-applet:345
msgid "Full Trust"
msgstr "Plná dôvera"
-#: bin/openpgp-applet:357
+#: bin/openpgp-applet:347
msgid "Ultimate Trust"
msgstr "Neobmedzená dôvera"
-#: bin/openpgp-applet:410
+#: bin/openpgp-applet:400
msgid "Name"
msgstr "Názov"
-#: bin/openpgp-applet:411
+#: bin/openpgp-applet:401
msgid "Key ID"
msgstr "ID kľúča"
-#: bin/openpgp-applet:412
+#: bin/openpgp-applet:402
msgid "Status"
msgstr "Stav"
-#: bin/openpgp-applet:444
+#: bin/openpgp-applet:433
msgid "Fingerprint:"
msgstr "Odtlačok:"
-#: bin/openpgp-applet:447
+#: bin/openpgp-applet:436
msgid "User ID:"
msgid_plural "User IDs:"
msgstr[0] "Identifikátor užívateľa:"
msgstr[1] "Identifikátory užívateľa:"
msgstr[2] "Identifikátory užívateľa:"
-#: bin/openpgp-applet:476
+#: bin/openpgp-applet:465
msgid "None (Don't sign)"
msgstr "Žiadne (Nepodpisovať)"
-#: bin/openpgp-applet:539
+#: bin/openpgp-applet:528
msgid "Select recipients:"
msgstr "Vybrať príjemcov:"
-#: bin/openpgp-applet:547
+#: bin/openpgp-applet:536
msgid "Hide recipients"
msgstr "Skryť príjemcov"
-#: bin/openpgp-applet:550
+#: bin/openpgp-applet:539
msgid ""
"Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
"anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
@@ -118,37 +118,37 @@ msgstr ""
"Skryť identifikátory všetkých príjemcov šifrovanej správy. V opačnom prípade "
"môže ktokoľvek vidieť, kto je príjemcom šifrovanej správy."
-#: bin/openpgp-applet:556
+#: bin/openpgp-applet:545
msgid "Sign message as:"
msgstr "Podpísať správu ako:"
-#: bin/openpgp-applet:560
+#: bin/openpgp-applet:549
msgid "Choose keys"
msgstr "Zvoliť kľúče"
-#: bin/openpgp-applet:600
+#: bin/openpgp-applet:589
msgid "Do you trust these keys?"
msgstr "Dôverujete týmto kľúčom?"
-#: bin/openpgp-applet:603
+#: bin/openpgp-applet:592
msgid "The following selected key is not fully trusted:"
msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
msgstr[0] "Nasledujúcemu vybranému kľúču nemožno úplne veriť:"
msgstr[1] "Nasledujúcim vybraným kľúčom nemožno úplne veriť:"
msgstr[2] "Nasledujúcim vybraným kľúčom nemožno úplne veriť:"
-#: bin/openpgp-applet:621
+#: bin/openpgp-applet:610
msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
msgstr[0] "Dôverujete tomuto kľúču natoľko, aby ste ho použili?"
msgstr[1] "Dôverujete týmto kľúčom natoľko, aby ste ich použili?"
msgstr[2] "Dôverujete týmto kľúčom natoľko, aby ste ich použili?"
-#: bin/openpgp-applet:634
+#: bin/openpgp-applet:623
msgid "No keys selected"
msgstr "Žiadne vybrané kľúče"
-#: bin/openpgp-applet:636
+#: bin/openpgp-applet:625
msgid ""
"You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
"encrypt the message, or both."
@@ -156,33 +156,33 @@ msgstr ""
"Musíte vybrať súkromný kľúč, ktorým podpíšte správu, verejné kľúče na "
"zašifrovanie správy, alebo oboje."
-#: bin/openpgp-applet:664
+#: bin/openpgp-applet:653
msgid "No keys available"
msgstr "Žiadne dostupné kľúče"
-#: bin/openpgp-applet:666
+#: bin/openpgp-applet:655
msgid ""
"You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
msgstr ""
"Potrebujete súkromný kľúč na podpísanie správy alebo verejný kľúč na "
"zašifrovanie správy."
-#: bin/openpgp-applet:794
+#: bin/openpgp-applet:783
msgid "GnuPG error"
msgstr "Chyba GnuPG"
-#: bin/openpgp-applet:815
+#: bin/openpgp-applet:804
msgid "Therefore the operation cannot be performed."
msgstr "Preto nemohla byť operácia vykonaná."
-#: bin/openpgp-applet:865
+#: bin/openpgp-applet:854
msgid "GnuPG results"
msgstr "Výsledok GnuPG"
-#: bin/openpgp-applet:871
+#: bin/openpgp-applet:860
msgid "Output of GnuPG:"
msgstr "Výstup GnuPG:"
-#: bin/openpgp-applet:896
+#: bin/openpgp-applet:885
msgid "Other messages provided by GnuPG:"
msgstr "Ďalšie správy poskytnuté GnuPG:"