summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/cy.po
blob: a88b36c69c669c0a8ca5b3781b38d940499ee724 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# huwwaters <huwwaters@gmail.com>, 2014
# littlegreykida <theinfinitygap@gmail.com>, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tails@boum.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-10 15:55+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-04-30 09:10+0000\n"
"Last-Translator: runasand <runa.sandvik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Welsh (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/"
"language/cy/)\n"
"Language: cy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1) ? 0 : (n==2) ? 1 : (n != 8 && n != "
"11) ? 2 : 3;\n"

#: bin/openpgp-applet:163
msgid "You are about to exit OpenPGP Applet. Are you sure?"
msgstr ""

#: bin/openpgp-applet:175
msgid "OpenPGP encryption applet"
msgstr "Rhaglennig amgryptio OpenPGP"

#: bin/openpgp-applet:178
msgid "Exit"
msgstr "Gadael"

#: bin/openpgp-applet:180
msgid "About"
msgstr "Ynghylch"

#: bin/openpgp-applet:235
msgid "Encrypt Clipboard with _Passphrase"
msgstr "Amgryptiwch y Clipfwrdd gydag _cyfrinair"

#: bin/openpgp-applet:238
msgid "Sign/Encrypt Clipboard with Public _Keys"
msgstr "Llofnodi/Amgryptio'r Clipfwrdd efo Allweddi_Cyhoeddus"

#: bin/openpgp-applet:243
msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
msgstr "Dadgryptio/Gwirio'r Clipfwrdd"

#: bin/openpgp-applet:247
msgid "_Manage Keys"
msgstr "Rheoli Allweddi"

#: bin/openpgp-applet:251
msgid "_Open Text Editor"
msgstr ""

#: bin/openpgp-applet:295
msgid "The clipboard does not contain valid input data."
msgstr "Nid yw'r clipfwrdd yn cynnwys data mewnbwn ddilys."

#: bin/openpgp-applet:347 bin/openpgp-applet:349 bin/openpgp-applet:351
msgid "Unknown Trust"
msgstr "Ymddiriediaeth anhysbys"

#: bin/openpgp-applet:353
msgid "Marginal Trust"
msgstr "Ymddiriediaeth ymylol"

#: bin/openpgp-applet:355
msgid "Full Trust"
msgstr "Ymddiriediaeth llawn"

#: bin/openpgp-applet:357
msgid "Ultimate Trust"
msgstr "Ymddiriediaeth terfynol"

#: bin/openpgp-applet:410
msgid "Name"
msgstr "Enw"

#: bin/openpgp-applet:411
msgid "Key ID"
msgstr "ID Allweddol"

#: bin/openpgp-applet:412
msgid "Status"
msgstr "Statws"

#: bin/openpgp-applet:444
msgid "Fingerprint:"
msgstr "Olion Bysedd:"

#: bin/openpgp-applet:447
msgid "User ID:"
msgid_plural "User IDs:"
msgstr[0] "ID Defnyddiwr:"
msgstr[1] "IDau Defnyddiwr:"
msgstr[2] "IDau Defnyddiwr:"
msgstr[3] "IDau Defnyddiwr:"

#: bin/openpgp-applet:476
msgid "None (Don't sign)"
msgstr "Ddim (Peidiwch llofnodi)"

#: bin/openpgp-applet:539
msgid "Select recipients:"
msgstr "Dewiswch derbynwyr:"

#: bin/openpgp-applet:547
msgid "Hide recipients"
msgstr "Cyddiwch derbynwyr"

#: bin/openpgp-applet:550
msgid ""
"Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
"anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
msgstr ""
"Cyddiwch yr IDau o phob derbynwr o neges amgryptiedig. Neu gall unrhyw un "
"sy'n gweld y neges amlgryptiedig gallu gweld pwy yw'r derbynwyr."

#: bin/openpgp-applet:556
msgid "Sign message as:"
msgstr "Llofnodwch y neges fel:"

#: bin/openpgp-applet:560
msgid "Choose keys"
msgstr "Dewiswch allweddi"

#: bin/openpgp-applet:600
msgid "Do you trust these keys?"
msgstr "Ydych chi'n ymddiried yn yr allweddi rhain?"

#: bin/openpgp-applet:603
msgid "The following selected key is not fully trusted:"
msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
msgstr[0] "Nid yw'r allwedd hon yn hollol ymddiriedig:"
msgstr[1] "Nid yw'r allweddi hyn yn hollol ymddiriedig:"
msgstr[2] "Nid yw'r allweddi hyn yn hollol ymddiriedig:"
msgstr[3] "Nid yw'r allweddi hyn yn hollol ymddiriedig:"

#: bin/openpgp-applet:621
msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
msgstr[0] "Ydych chi'n ymddirio digon yn yr allwedd hon i'w ddefnyddio?"
msgstr[1] "Ydych chi'n ymddirio digon yn yr allweddi hyn i'w ddefnyddio?"
msgstr[2] "Ydych chi'n ymddirio digon yn yr allweddi hyn i'w ddefnyddio?"
msgstr[3] "Ydych chi'n ymddirio digon yn yr allweddi hyn i'w ddefnyddio?"

#: bin/openpgp-applet:634
msgid "No keys selected"
msgstr "Ddim allweddi wedi'i ddewis"

#: bin/openpgp-applet:636
msgid ""
"You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
"encrypt the message, or both."
msgstr ""
"Maen rhaid i chithau dewis allwedd preifat i llofnodi'r neges, neu rhai "
"allweddi gyhoeddus i amgryptio'r neges, neu'r ddwy."

#: bin/openpgp-applet:664
msgid "No keys available"
msgstr "Ddim allweddi ar gael"

#: bin/openpgp-applet:666
msgid ""
"You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
msgstr ""
"Rydych chi angen allwedd preifat i llofnodi negeseuon, neu allwedd gyhoeddus "
"i amgryptio negeseuon."

#: bin/openpgp-applet:794
msgid "GnuPG error"
msgstr "Gwall GnuPG"

#: bin/openpgp-applet:815
msgid "Therefore the operation cannot be performed."
msgstr "Felly, ni all yr gweithred fynd ymlaen."

#: bin/openpgp-applet:865
msgid "GnuPG results"
msgstr "Canlyniadau GnuPG"

#: bin/openpgp-applet:871
msgid "Output of GnuPG:"
msgstr "Allbwn o GnuPG"

#: bin/openpgp-applet:896
msgid "Other messages provided by GnuPG:"
msgstr "Negeseuon eraill a ddarperir gan GnuPG:"