summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/nn.po
blob: eb1463dc7cdb8ce3ea22ebde93cdfbccaedd83f2 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Tails developers
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Bjørn I. <bjorn.svindseth@online.no>, 2016
# Finn Brudal <finnbrudal@yahoo.com>, 2016
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tails@boum.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-05 15:07-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2016-07-30 04:53+0000\n"
"Last-Translator: Finn Brudal <finnbrudal@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk (http://www.transifex.com/otf/torproject/"
"language/nn/)\n"
"Language: nn\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: bin/openpgp-applet:160
msgid "You are about to exit OpenPGP Applet. Are you sure?"
msgstr "Du er i ferd med å avslutta OpenGPG-appen. Er du trygg?"

#: bin/openpgp-applet:172
msgid "OpenPGP encryption applet"
msgstr "OpenPGP krypteringsapp"

#: bin/openpgp-applet:175
msgid "Exit"
msgstr "Avslutt"

#: bin/openpgp-applet:177
msgid "About"
msgstr "Om"

#: bin/openpgp-applet:232
msgid "Encrypt Clipboard with _Passphrase"
msgstr "Krypter Utklippstavla med _Passuttrykk"

#: bin/openpgp-applet:235
msgid "Sign/Encrypt Clipboard with Public _Keys"
msgstr "Underskriv/Krypter Utklippstavla med Offentlege _Lyklar"

#: bin/openpgp-applet:240
msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
msgstr "_Dekrypter/Godkjenn Utklippstavla"

#: bin/openpgp-applet:244
msgid "_Manage Keys"
msgstr "_Handsam nøklar"

#: bin/openpgp-applet:248
msgid "_Open Text Editor"
msgstr "_Opn tekstredaktør"

#: bin/openpgp-applet:292
msgid "The clipboard does not contain valid input data."
msgstr "Utklippstavla inneheld ikkje gyldige innputtdata."

#: bin/openpgp-applet:337 bin/openpgp-applet:339 bin/openpgp-applet:341
msgid "Unknown Trust"
msgstr "Ukjend lit"

#: bin/openpgp-applet:343
msgid "Marginal Trust"
msgstr "Marginal lit"

#: bin/openpgp-applet:345
msgid "Full Trust"
msgstr "Full lit"

#: bin/openpgp-applet:347
msgid "Ultimate Trust"
msgstr "Ytste lit"

#: bin/openpgp-applet:400
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: bin/openpgp-applet:401
msgid "Key ID"
msgstr "Nøkkel-ID"

#: bin/openpgp-applet:402
msgid "Status"
msgstr "Status"

#: bin/openpgp-applet:433
msgid "Fingerprint:"
msgstr "Fingeravrykk:"

#: bin/openpgp-applet:436
msgid "User ID:"
msgid_plural "User IDs:"
msgstr[0] "Brukar-ID"
msgstr[1] "Brukar-ID-ar"

#: bin/openpgp-applet:465
msgid "None (Don't sign)"
msgstr "Ingen (ikkje underskriv)"

#: bin/openpgp-applet:528
msgid "Select recipients:"
msgstr "Vel mottakarar:"

#: bin/openpgp-applet:536
msgid "Hide recipients"
msgstr "Gøym mottakarar"

#: bin/openpgp-applet:539
msgid ""
"Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
"anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
msgstr ""
"Gøym nyttar-IDane åt alle mottakarane av ei krypterd melding. Elles kann "
"einkvar som ser den krypterde meldingi sjå kven mottakarane er."

#: bin/openpgp-applet:545
msgid "Sign message as:"
msgstr "Underskriv melding som:"

#: bin/openpgp-applet:549
msgid "Choose keys"
msgstr "Vel nøklar"

#: bin/openpgp-applet:589
msgid "Do you trust these keys?"
msgstr "Stolar du på desse nøklane?"

#: bin/openpgp-applet:592
msgid "The following selected key is not fully trusted:"
msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
msgstr[0] "Den fylgjande valde lykelen er ikkje fullt tiltrudd:"
msgstr[1] "Dei fylgjande valde lyklane er ikkje fullt tiltrudde:"

#: bin/openpgp-applet:610
msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
msgstr[0] "Stolar du nok på denne lykelen til å nytta han likevel?"
msgstr[1] "Stolar du nok på desse lyklane til å nytta deim likevel?"

#: bin/openpgp-applet:623
msgid "No keys selected"
msgstr "Ingi lyklar valde"

#: bin/openpgp-applet:625
msgid ""
"You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
"encrypt the message, or both."
msgstr ""
"Du lyt velja ei privatlykel for å underskriva meldingi, eller nokre "
"offentlege lyklar for å kryptere meldingi, eller båe."

#: bin/openpgp-applet:653
msgid "No keys available"
msgstr "Ingi lyklar åtgjengelege"

#: bin/openpgp-applet:655
msgid ""
"You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
msgstr ""
"Du treng ein privatlykel for å underskrive meldingar eller ein offentlig "
"lykel for å kryptere meldingar."

#: bin/openpgp-applet:783
msgid "GnuPG error"
msgstr "GnuPG-feil"

#: bin/openpgp-applet:804
msgid "Therefore the operation cannot be performed."
msgstr "Difor kan ikkje handlingi verta utførd."

#: bin/openpgp-applet:854
msgid "GnuPG results"
msgstr "GnuPG-resultat"

#: bin/openpgp-applet:860
msgid "Output of GnuPG:"
msgstr "Utputt frå GnuPG:"

#: bin/openpgp-applet:885
msgid "Other messages provided by GnuPG:"
msgstr "Andre meldingar leverde av GnuPG:"