summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/pl.po
blob: 4cccc698f61863039c1a5a3317150fbbdd26d3b8 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Tails developers
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# sebx, 2015
# sebx, 2015
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tails@boum.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-10 15:55+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-21 16:27+0000\n"
"Last-Translator: sebx\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
"pl/)\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#: bin/openpgp-applet:163
msgid "You are about to exit OpenPGP Applet. Are you sure?"
msgstr "Zamierzasz wyjść z OpenPGP Applet. Czy jesteś tego pewny?"

#: bin/openpgp-applet:175
msgid "OpenPGP encryption applet"
msgstr "Aplikacja szyfrowania OpenPGP"

#: bin/openpgp-applet:178
msgid "Exit"
msgstr "Zamknij"

#: bin/openpgp-applet:180
msgid "About"
msgstr "O programie"

#: bin/openpgp-applet:235
msgid "Encrypt Clipboard with _Passphrase"
msgstr "Szyfruj schowek _Hasłem"

#: bin/openpgp-applet:238
msgid "Sign/Encrypt Clipboard with Public _Keys"
msgstr "Podpisz/Szyfruj schowek przy pomocy Publicznych _Kluczy"

#: bin/openpgp-applet:243
msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
msgstr "_Odszyfruj/Weryfikuj schowek"

#: bin/openpgp-applet:247
msgid "_Manage Keys"
msgstr "_Zarządzanie Kluczami"

#: bin/openpgp-applet:251
msgid "_Open Text Editor"
msgstr "_Otwórz Edytor Tekstowy"

#: bin/openpgp-applet:295
msgid "The clipboard does not contain valid input data."
msgstr "Schowek nie zawiera poprawnych danych."

#: bin/openpgp-applet:347 bin/openpgp-applet:349 bin/openpgp-applet:351
msgid "Unknown Trust"
msgstr "Nieznane Zaufanie"

#: bin/openpgp-applet:353
msgid "Marginal Trust"
msgstr "Krańcowe Zaufanie"

#: bin/openpgp-applet:355
msgid "Full Trust"
msgstr "Pełne Zaufanie"

#: bin/openpgp-applet:357
msgid "Ultimate Trust"
msgstr "Najwyższe Zaufanie"

#: bin/openpgp-applet:410
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"

#: bin/openpgp-applet:411
msgid "Key ID"
msgstr "Klucz ID:"

#: bin/openpgp-applet:412
msgid "Status"
msgstr "Status"

#: bin/openpgp-applet:444
msgid "Fingerprint:"
msgstr "Fingerprint:"

#: bin/openpgp-applet:447
msgid "User ID:"
msgid_plural "User IDs:"
msgstr[0] "ID użytkownika:"
msgstr[1] "ID użytkowników:"
msgstr[2] "ID użytkowników:"

#: bin/openpgp-applet:476
msgid "None (Don't sign)"
msgstr "Żaden (nie podpisuj)"

#: bin/openpgp-applet:539
msgid "Select recipients:"
msgstr "Wybierz odbiorców:"

#: bin/openpgp-applet:547
msgid "Hide recipients"
msgstr "Ukryj odbiorców"

#: bin/openpgp-applet:550
msgid ""
"Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
"anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
msgstr ""
"Ukryj IDs wszystkich odbiorców zaszyfrowanej wiadomości. W przeciwnym razie "
"każdy kto będzie widział zaszyfrowaną wiadomość będzie także widział jej "
"odbiorców."

#: bin/openpgp-applet:556
msgid "Sign message as:"
msgstr "Podpisz wiadomość jako:"

#: bin/openpgp-applet:560
msgid "Choose keys"
msgstr "Wybierz klucze"

#: bin/openpgp-applet:600
msgid "Do you trust these keys?"
msgstr "Czy ufasz tym kluczom?"

#: bin/openpgp-applet:603
msgid "The following selected key is not fully trusted:"
msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
msgstr[0] "Wybrany klucz nie jest do końca zaufany:"
msgstr[1] "Wybrane klucze nie są do końca zaufane:"
msgstr[2] "Wybrane klucze nie są do końca zaufane:"

#: bin/openpgp-applet:621
msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
msgstr[0] "Czy wystarczająco ufasz temu kluczowi, aby z niego korzystać?"
msgstr[1] "Czy wystarczająco ufasz tym kluczom, aby z nich korzystać?"
msgstr[2] "Czy wystarczająco ufasz tym kluczom, aby z nich korzystać?"

#: bin/openpgp-applet:634
msgid "No keys selected"
msgstr "Nie wybrano żadnych kluczy"

#: bin/openpgp-applet:636
msgid ""
"You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
"encrypt the message, or both."
msgstr ""
"Musisz wybrać klucz prywatny, aby podpisać wiadomość, lub jakiś klucz "
"publiczny, aby zaszyfrować wiadomość, lub oba."

#: bin/openpgp-applet:664
msgid "No keys available"
msgstr "Brak kluczy"

#: bin/openpgp-applet:666
msgid ""
"You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
msgstr ""
"Potrzebujesz klucza prywatnego, aby podpisywać wiadomości, lub klucza "
"publicznego aby je szyfrować."

#: bin/openpgp-applet:794
msgid "GnuPG error"
msgstr "Błąd GnuPG"

#: bin/openpgp-applet:815
msgid "Therefore the operation cannot be performed."
msgstr "W związku z tym operacja nie może zostać wykonana."

#: bin/openpgp-applet:865
msgid "GnuPG results"
msgstr "Rezultaty GnuPG"

#: bin/openpgp-applet:871
msgid "Output of GnuPG:"
msgstr "Wyniki GnuPG"

#: bin/openpgp-applet:896
msgid "Other messages provided by GnuPG:"
msgstr "Inne wiadomości dostarczone przez GnuPG:"