summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sk.po
blob: 3b354d171ec0cc0a7df903554e5ccee8778dd423 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# elo, 2014
# FooBar <thewired@riseup.net>, 2015
# Michal Slovák <michalslovak2@hotmail.com>, 2013
# Roman 'Kaktuxista' Benji <romanbeno273@gmail.com>, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tails@boum.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-05 15:07-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2015-01-30 01:51+0000\n"
"Last-Translator: FooBar <thewired@riseup.net>\n"
"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/"
"language/sk/)\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

#: bin/openpgp-applet:160
msgid "You are about to exit OpenPGP Applet. Are you sure?"
msgstr ""

#: bin/openpgp-applet:172
msgid "OpenPGP encryption applet"
msgstr "OpenPGP šifrovací aplet"

#: bin/openpgp-applet:175
msgid "Exit"
msgstr "Ukončiť"

#: bin/openpgp-applet:177
msgid "About"
msgstr "O aplikácií"

#: bin/openpgp-applet:232
msgid "Encrypt Clipboard with _Passphrase"
msgstr "Šifrovať schránku s _prístupovým heslom"

#: bin/openpgp-applet:235
msgid "Sign/Encrypt Clipboard with Public _Keys"
msgstr "Prihlásiť/Šifrovať schránku s verejnými _kľúčmi"

#: bin/openpgp-applet:240
msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
msgstr "_Dešifrovať/Overiť schránku"

#: bin/openpgp-applet:244
msgid "_Manage Keys"
msgstr "_manažovať kľúče"

#: bin/openpgp-applet:248
msgid "_Open Text Editor"
msgstr ""

#: bin/openpgp-applet:292
msgid "The clipboard does not contain valid input data."
msgstr "Schránka neobsahuje platné vstupné dáta."

#: bin/openpgp-applet:337 bin/openpgp-applet:339 bin/openpgp-applet:341
msgid "Unknown Trust"
msgstr "Neznáma dôvera"

#: bin/openpgp-applet:343
msgid "Marginal Trust"
msgstr "Okrajová dôvera"

#: bin/openpgp-applet:345
msgid "Full Trust"
msgstr "Plná dôvera"

#: bin/openpgp-applet:347
msgid "Ultimate Trust"
msgstr "Maximálna dôvera"

#: bin/openpgp-applet:400
msgid "Name"
msgstr "Meno"

#: bin/openpgp-applet:401
msgid "Key ID"
msgstr "ID kľúča"

#: bin/openpgp-applet:402
msgid "Status"
msgstr "Stav"

#: bin/openpgp-applet:433
msgid "Fingerprint:"
msgstr "Odtlačok:"

#: bin/openpgp-applet:436
msgid "User ID:"
msgid_plural "User IDs:"
msgstr[0] "ID užívateľa"
msgstr[1] "ID užívateľov:"
msgstr[2] "ID užívateľov:"

#: bin/openpgp-applet:465
msgid "None (Don't sign)"
msgstr "Žiadne (nepodpisovať)"

#: bin/openpgp-applet:528
msgid "Select recipients:"
msgstr "Zvoľte si príjemcov:"

#: bin/openpgp-applet:536
msgid "Hide recipients"
msgstr "Skryť príjemcov"

#: bin/openpgp-applet:539
msgid ""
"Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
"anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
msgstr ""
"Skryť uživateľské ID všetkých príjemcov šifrovanej správy. V opačnom prípade "
"každý, kto túto správu zazrie, bude schopný odhaliť ich identitu."

#: bin/openpgp-applet:545
msgid "Sign message as:"
msgstr "Podpísať správu ako:"

#: bin/openpgp-applet:549
msgid "Choose keys"
msgstr "Zvoľte si kľúče"

#: bin/openpgp-applet:589
msgid "Do you trust these keys?"
msgstr "Dôverujete týmto kľúčom?"

#: bin/openpgp-applet:592
msgid "The following selected key is not fully trusted:"
msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
msgstr[0] "Nasledujúci zvolený kľúč nie je plne dôveryhodný:"
msgstr[1] "Nasledujúce zvolené kľúče nie sú plne dôveryhodne:"
msgstr[2] "Nasledujúce zvolené kľúče nie sú plne dôveryhodne:"

#: bin/openpgp-applet:610
msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
msgstr[0] "Napriek tomu dôverujete tomuto kľúču tak, že ho hodláte použiť?"
msgstr[1] "Napriek tomu dôverujete týmto kľúčom tak, že ich hodláte použiť?"
msgstr[2] "Napriek tomu dôverujete týmto kľúčom tak, že ich hodláte použiť?"

#: bin/openpgp-applet:623
msgid "No keys selected"
msgstr "Neboli zvolené žiadne kľúče"

#: bin/openpgp-applet:625
msgid ""
"You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
"encrypt the message, or both."
msgstr ""
"Na podpísanie správy si musíte zvoliť súkromný kľúč alebo nejaké verejné "
"kľúče pre jej zašifrovanie, prípadne oboje."

#: bin/openpgp-applet:653
msgid "No keys available"
msgstr "Nie sú dostupné žiadne kľúče."

#: bin/openpgp-applet:655
msgid ""
"You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
msgstr ""
"Potrebujete súkromný kľúč na podpísanie správ alebo verejný kľúč na ich "
"šifrovanie."

#: bin/openpgp-applet:783
msgid "GnuPG error"
msgstr "GnuPG chyba"

#: bin/openpgp-applet:804
msgid "Therefore the operation cannot be performed."
msgstr "Operácia teda nemohla byť vykonaná."

#: bin/openpgp-applet:854
msgid "GnuPG results"
msgstr "GnuPG výsledky"

#: bin/openpgp-applet:860
msgid "Output of GnuPG:"
msgstr "Výstup GnuPG:"

#: bin/openpgp-applet:885
msgid "Other messages provided by GnuPG:"
msgstr "Ostatné správy poskytnuté GnuPG:"