summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sk_SK.po
blob: 1fa29698c478fcc139c7170a1a972f5290f46de7 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Tails developers
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Dasa M <littlearchr8@gmail.com>, 2016
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tails@boum.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-05 15:07-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2016-07-12 20:08+0000\n"
"Last-Translator: Dasa M <littlearchr8@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak (Slovakia) (http://www.transifex.com/otf/torproject/"
"language/sk_SK/)\n"
"Language: sk_SK\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

#: bin/openpgp-applet:160
msgid "You are about to exit OpenPGP Applet. Are you sure?"
msgstr "Chystáte sa ukončiť OpenPGP applet. Ste si istý?"

#: bin/openpgp-applet:172
msgid "OpenPGP encryption applet"
msgstr "OpenPGP šifrovací applet"

#: bin/openpgp-applet:175
msgid "Exit"
msgstr "Ukončiť"

#: bin/openpgp-applet:177
msgid "About"
msgstr "O nás"

#: bin/openpgp-applet:232
msgid "Encrypt Clipboard with _Passphrase"
msgstr "Šifrovať Schránku prístupovým heslom"

#: bin/openpgp-applet:235
msgid "Sign/Encrypt Clipboard with Public _Keys"
msgstr "Podpísať/zašifrovať Schránku verejným kľúčom"

#: bin/openpgp-applet:240
msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
msgstr "_Dešifrovať/overiť Schránku"

#: bin/openpgp-applet:244
msgid "_Manage Keys"
msgstr "_Spravovať kľúče"

#: bin/openpgp-applet:248
msgid "_Open Text Editor"
msgstr "_Otvoriť textový editor"

#: bin/openpgp-applet:292
msgid "The clipboard does not contain valid input data."
msgstr "Schránka neobsahuje platné vstupné údaje."

#: bin/openpgp-applet:337 bin/openpgp-applet:339 bin/openpgp-applet:341
msgid "Unknown Trust"
msgstr "Nejasná dôvera"

#: bin/openpgp-applet:343
msgid "Marginal Trust"
msgstr "Minimálna dôvera"

#: bin/openpgp-applet:345
msgid "Full Trust"
msgstr "Plná dôvera"

#: bin/openpgp-applet:347
msgid "Ultimate Trust"
msgstr "Neobmedzená dôvera"

#: bin/openpgp-applet:400
msgid "Name"
msgstr "Názov"

#: bin/openpgp-applet:401
msgid "Key ID"
msgstr "ID kľúča"

#: bin/openpgp-applet:402
msgid "Status"
msgstr "Stav"

#: bin/openpgp-applet:433
msgid "Fingerprint:"
msgstr "Odtlačok:"

#: bin/openpgp-applet:436
msgid "User ID:"
msgid_plural "User IDs:"
msgstr[0] "Identifikátor užívateľa:"
msgstr[1] "Identifikátory užívateľa:"
msgstr[2] "Identifikátory užívateľa:"

#: bin/openpgp-applet:465
msgid "None (Don't sign)"
msgstr "Žiadne (Nepodpisovať)"

#: bin/openpgp-applet:528
msgid "Select recipients:"
msgstr "Vybrať príjemcov:"

#: bin/openpgp-applet:536
msgid "Hide recipients"
msgstr "Skryť príjemcov"

#: bin/openpgp-applet:539
msgid ""
"Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
"anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
msgstr ""
"Skryť identifikátory všetkých príjemcov šifrovanej správy. V opačnom prípade "
"môže ktokoľvek vidieť, kto je príjemcom šifrovanej správy."

#: bin/openpgp-applet:545
msgid "Sign message as:"
msgstr "Podpísať správu ako:"

#: bin/openpgp-applet:549
msgid "Choose keys"
msgstr "Zvoliť kľúče"

#: bin/openpgp-applet:589
msgid "Do you trust these keys?"
msgstr "Dôverujete týmto kľúčom?"

#: bin/openpgp-applet:592
msgid "The following selected key is not fully trusted:"
msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
msgstr[0] "Nasledujúcemu vybranému kľúču nemožno úplne veriť:"
msgstr[1] "Nasledujúcim vybraným kľúčom nemožno úplne veriť:"
msgstr[2] "Nasledujúcim vybraným kľúčom nemožno úplne veriť:"

#: bin/openpgp-applet:610
msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
msgstr[0] "Dôverujete tomuto kľúču natoľko, aby ste ho použili?"
msgstr[1] "Dôverujete týmto kľúčom natoľko, aby ste ich použili?"
msgstr[2] "Dôverujete týmto kľúčom natoľko, aby ste ich použili?"

#: bin/openpgp-applet:623
msgid "No keys selected"
msgstr "Žiadne vybrané kľúče"

#: bin/openpgp-applet:625
msgid ""
"You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
"encrypt the message, or both."
msgstr ""
"Musíte vybrať súkromný kľúč, ktorým podpíšte správu, verejné kľúče na "
"zašifrovanie správy, alebo oboje."

#: bin/openpgp-applet:653
msgid "No keys available"
msgstr "Žiadne dostupné kľúče"

#: bin/openpgp-applet:655
msgid ""
"You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
msgstr ""
"Potrebujete súkromný kľúč na podpísanie správy alebo verejný kľúč na "
"zašifrovanie správy."

#: bin/openpgp-applet:783
msgid "GnuPG error"
msgstr "Chyba GnuPG"

#: bin/openpgp-applet:804
msgid "Therefore the operation cannot be performed."
msgstr "Preto nemohla byť operácia vykonaná."

#: bin/openpgp-applet:854
msgid "GnuPG results"
msgstr "Výsledok GnuPG"

#: bin/openpgp-applet:860
msgid "Output of GnuPG:"
msgstr "Výstup GnuPG:"

#: bin/openpgp-applet:885
msgid "Other messages provided by GnuPG:"
msgstr "Ďalšie správy poskytnuté GnuPG:"