summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sk_SK.po
blob: 41267f4563829e2b3543be2ddae6f7e923032916 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Tails developers
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Dasa M <littlearchr8@gmail.com>, 2016
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tails@boum.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-10 15:55+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-07-12 20:08+0000\n"
"Last-Translator: Dasa M <littlearchr8@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak (Slovakia) (http://www.transifex.com/otf/torproject/"
"language/sk_SK/)\n"
"Language: sk_SK\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

#: bin/openpgp-applet:163
msgid "You are about to exit OpenPGP Applet. Are you sure?"
msgstr "Chystáte sa ukončiť OpenPGP applet. Ste si istý?"

#: bin/openpgp-applet:175
msgid "OpenPGP encryption applet"
msgstr "OpenPGP šifrovací applet"

#: bin/openpgp-applet:178
msgid "Exit"
msgstr "Ukončiť"

#: bin/openpgp-applet:180
msgid "About"
msgstr "O nás"

#: bin/openpgp-applet:235
msgid "Encrypt Clipboard with _Passphrase"
msgstr "Šifrovať Schránku prístupovým heslom"

#: bin/openpgp-applet:238
msgid "Sign/Encrypt Clipboard with Public _Keys"
msgstr "Podpísať/zašifrovať Schránku verejným kľúčom"

#: bin/openpgp-applet:243
msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
msgstr "_Dešifrovať/overiť Schránku"

#: bin/openpgp-applet:247
msgid "_Manage Keys"
msgstr "_Spravovať kľúče"

#: bin/openpgp-applet:251
msgid "_Open Text Editor"
msgstr "_Otvoriť textový editor"

#: bin/openpgp-applet:295
msgid "The clipboard does not contain valid input data."
msgstr "Schránka neobsahuje platné vstupné údaje."

#: bin/openpgp-applet:347 bin/openpgp-applet:349 bin/openpgp-applet:351
msgid "Unknown Trust"
msgstr "Nejasná dôvera"

#: bin/openpgp-applet:353
msgid "Marginal Trust"
msgstr "Minimálna dôvera"

#: bin/openpgp-applet:355
msgid "Full Trust"
msgstr "Plná dôvera"

#: bin/openpgp-applet:357
msgid "Ultimate Trust"
msgstr "Neobmedzená dôvera"

#: bin/openpgp-applet:410
msgid "Name"
msgstr "Názov"

#: bin/openpgp-applet:411
msgid "Key ID"
msgstr "ID kľúča"

#: bin/openpgp-applet:412
msgid "Status"
msgstr "Stav"

#: bin/openpgp-applet:444
msgid "Fingerprint:"
msgstr "Odtlačok:"

#: bin/openpgp-applet:447
msgid "User ID:"
msgid_plural "User IDs:"
msgstr[0] "Identifikátor užívateľa:"
msgstr[1] "Identifikátory užívateľa:"
msgstr[2] "Identifikátory užívateľa:"

#: bin/openpgp-applet:476
msgid "None (Don't sign)"
msgstr "Žiadne (Nepodpisovať)"

#: bin/openpgp-applet:539
msgid "Select recipients:"
msgstr "Vybrať príjemcov:"

#: bin/openpgp-applet:547
msgid "Hide recipients"
msgstr "Skryť príjemcov"

#: bin/openpgp-applet:550
msgid ""
"Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
"anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
msgstr ""
"Skryť identifikátory všetkých príjemcov šifrovanej správy. V opačnom prípade "
"môže ktokoľvek vidieť, kto je príjemcom šifrovanej správy."

#: bin/openpgp-applet:556
msgid "Sign message as:"
msgstr "Podpísať správu ako:"

#: bin/openpgp-applet:560
msgid "Choose keys"
msgstr "Zvoliť kľúče"

#: bin/openpgp-applet:600
msgid "Do you trust these keys?"
msgstr "Dôverujete týmto kľúčom?"

#: bin/openpgp-applet:603
msgid "The following selected key is not fully trusted:"
msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
msgstr[0] "Nasledujúcemu vybranému kľúču nemožno úplne veriť:"
msgstr[1] "Nasledujúcim vybraným kľúčom nemožno úplne veriť:"
msgstr[2] "Nasledujúcim vybraným kľúčom nemožno úplne veriť:"

#: bin/openpgp-applet:621
msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
msgstr[0] "Dôverujete tomuto kľúču natoľko, aby ste ho použili?"
msgstr[1] "Dôverujete týmto kľúčom natoľko, aby ste ich použili?"
msgstr[2] "Dôverujete týmto kľúčom natoľko, aby ste ich použili?"

#: bin/openpgp-applet:634
msgid "No keys selected"
msgstr "Žiadne vybrané kľúče"

#: bin/openpgp-applet:636
msgid ""
"You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
"encrypt the message, or both."
msgstr ""
"Musíte vybrať súkromný kľúč, ktorým podpíšte správu, verejné kľúče na "
"zašifrovanie správy, alebo oboje."

#: bin/openpgp-applet:664
msgid "No keys available"
msgstr "Žiadne dostupné kľúče"

#: bin/openpgp-applet:666
msgid ""
"You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
msgstr ""
"Potrebujete súkromný kľúč na podpísanie správy alebo verejný kľúč na "
"zašifrovanie správy."

#: bin/openpgp-applet:794
msgid "GnuPG error"
msgstr "Chyba GnuPG"

#: bin/openpgp-applet:815
msgid "Therefore the operation cannot be performed."
msgstr "Preto nemohla byť operácia vykonaná."

#: bin/openpgp-applet:865
msgid "GnuPG results"
msgstr "Výsledok GnuPG"

#: bin/openpgp-applet:871
msgid "Output of GnuPG:"
msgstr "Výstup GnuPG:"

#: bin/openpgp-applet:896
msgid "Other messages provided by GnuPG:"
msgstr "Ďalšie správy poskytnuté GnuPG:"