summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sq.po
blob: 5901ed70c3c23d3837748c6579c93e0cf9ed3b05 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Tails developers
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Bujar Tafili, 2016
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tails@boum.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-10 15:55+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-22 20:42+0000\n"
"Last-Translator: Bujar Tafili\n"
"Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
"sq/)\n"
"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: bin/openpgp-applet:163
msgid "You are about to exit OpenPGP Applet. Are you sure?"
msgstr "Jeni duke dalë nga OpenPGP Applet. Jeni i sigurt?"

#: bin/openpgp-applet:175
msgid "OpenPGP encryption applet"
msgstr "Programth për fshehjen OpenPGP"

#: bin/openpgp-applet:178
msgid "Exit"
msgstr "Dilni"

#: bin/openpgp-applet:180
msgid "About"
msgstr "Rreth"

#: bin/openpgp-applet:235
msgid "Encrypt Clipboard with _Passphrase"
msgstr "Fshiheni Tabelën e Shënimeve me _frazëkalim"

#: bin/openpgp-applet:238
msgid "Sign/Encrypt Clipboard with Public _Keys"
msgstr "Nënshkruajeni/Fshiheni Tabelën e Shënimeve me _Çelësa Publikë"

#: bin/openpgp-applet:243
msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
msgstr "_Deshifroni/Verifikoni Tabelën e Shënimeve"

#: bin/openpgp-applet:247
msgid "_Manage Keys"
msgstr "_Administroni Çelësat"

#: bin/openpgp-applet:251
msgid "_Open Text Editor"
msgstr "_Hapeni Redaktuesin e Tekstit"

#: bin/openpgp-applet:295
msgid "The clipboard does not contain valid input data."
msgstr "Tabelën e Shënimeve nuk përmban të dhëna hyrëse të vlefshme."

#: bin/openpgp-applet:347 bin/openpgp-applet:349 bin/openpgp-applet:351
msgid "Unknown Trust"
msgstr "Besueshmëri e Panjohur"

#: bin/openpgp-applet:353
msgid "Marginal Trust"
msgstr "Besueshmëri Anësore"

#: bin/openpgp-applet:355
msgid "Full Trust"
msgstr "Besueshmëri e Plotë"

#: bin/openpgp-applet:357
msgid "Ultimate Trust"
msgstr "Besueshmëri e Skajshme"

#: bin/openpgp-applet:410
msgid "Name"
msgstr "Emri"

#: bin/openpgp-applet:411
msgid "Key ID"
msgstr "ID Kyçe"

#: bin/openpgp-applet:412
msgid "Status"
msgstr "Gjendja"

#: bin/openpgp-applet:444
msgid "Fingerprint:"
msgstr "Gjurmë:"

#: bin/openpgp-applet:447
msgid "User ID:"
msgid_plural "User IDs:"
msgstr[0] "ID e përdoruesit"
msgstr[1] "ID-të e përdoruesve"

#: bin/openpgp-applet:476
msgid "None (Don't sign)"
msgstr "Asnjë (Mos nënshkruani)"

#: bin/openpgp-applet:539
msgid "Select recipients:"
msgstr "Përzgjidhni marrësit:"

#: bin/openpgp-applet:547
msgid "Hide recipients"
msgstr "Fshihni marrësit"

#: bin/openpgp-applet:550
msgid ""
"Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
"anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
msgstr ""
"Fshihni ID-të e përdoruesve të të gjithë marrësve të një mesazhi të fshehur. "
"Përndryshe, çdokush që sheh mesazhin e fshehur mund të shohë edhe se kush "
"janë marrësit."

#: bin/openpgp-applet:556
msgid "Sign message as:"
msgstr "Nënshkruajeni mesazhin si:"

#: bin/openpgp-applet:560
msgid "Choose keys"
msgstr "Përzgjidhni çelësat"

#: bin/openpgp-applet:600
msgid "Do you trust these keys?"
msgstr "A i besoni këta çelësa?"

#: bin/openpgp-applet:603
msgid "The following selected key is not fully trusted:"
msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
msgstr[0] "Çelësi i përzgjedhur, që vijoj, s'është plotësisht i besueshëm:"
msgstr[1] "Çelësat e përzgjedhur, që vijojnë, s'janë plotësisht të besueshëm:"

#: bin/openpgp-applet:621
msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
msgstr[0] "A e beson mjaftueshëm këtë çelës, sa ta përdorësh atë gjithsesi?"
msgstr[1] "A i besoni mjaftueshëm këta çelësa, sa t'i përdorni ata gjithsesi?"

#: bin/openpgp-applet:634
msgid "No keys selected"
msgstr "S'është përzgjedhur asnjë çelës"

#: bin/openpgp-applet:636
msgid ""
"You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
"encrypt the message, or both."
msgstr ""
"Ju duhet të përzgjidhni një çelës personal për të shënuar mesazhin, apo disa "
"çelësa publikë për ta fshehur mesazhin, ose të dyja."

#: bin/openpgp-applet:664
msgid "No keys available"
msgstr "S'ka çelësa të disponueshëm"

#: bin/openpgp-applet:666
msgid ""
"You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
msgstr ""
"Ju nevojitet një çelës personal për të shënuar mesazhin ose një çelës publik "
"për ta fshehur atë."

#: bin/openpgp-applet:794
msgid "GnuPG error"
msgstr "Gabim i GnuPG"

#: bin/openpgp-applet:815
msgid "Therefore the operation cannot be performed."
msgstr "Për këtë arsye operacioni s'mund të kryhet."

#: bin/openpgp-applet:865
msgid "GnuPG results"
msgstr "Rezultatet GnuPG"

#: bin/openpgp-applet:871
msgid "Output of GnuPG:"
msgstr "Produkti i GnuPG:"

#: bin/openpgp-applet:896
msgid "Other messages provided by GnuPG:"
msgstr "Mesazhet e tjera të ofruara nga GnuPG:"