summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/az.po
blob: 02fda68ea736eaa529bf4e4a70c9897cbb7423ec (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Tails developers
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# E <ehuseynzade@gmail.com>, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Tails developers <tails@boum.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-01 19:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-12-30 14:21+0000\n"
"Last-Translator: E <ehuseynzade@gmail.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/"
"language/az/)\n"
"Language: az\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:48
msgid "Personal Data"
msgstr "Şəxsi Məlumat"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:50
msgid "Keep files stored in the `Persistent' directory"
msgstr "Faylları `Davamlı` kataloqda saxla"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:58
msgid "GnuPG"
msgstr "GnuPG"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:60
msgid "GnuPG keyrings and configuration"
msgstr "GnuPG açar üzüyü və konfiqurasiyası"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:68
msgid "SSH Client"
msgstr "SSH Müştəri"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:70
msgid "SSH keys, configuration and known hosts"
msgstr "SSH açarlar, konfiqurasiya və tanınan hostlar"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:78
msgid "Pidgin"
msgstr "Pidgin"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:80
msgid "Pidgin profiles and OTR keyring"
msgstr "Pidgin profillər və OTR açar üzüyü"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:88
msgid "Thunderbird"
msgstr ""

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:90
#, fuzzy
msgid "Thunderbird profiles and locally stored email"
msgstr "Claws Mail profillər və yerli saxlanmış email"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:98
msgid "GNOME Keyring"
msgstr "GNOME Açar üzüyü"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:100
msgid "Secrets stored by GNOME Keyring"
msgstr "Sirrlər GNOME Açar üzüyündə saxlanıb"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:108
msgid "Network Connections"
msgstr "Şəbəkə Əlaqələri"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:110
msgid "Configuration of network devices and connections"
msgstr "Şəbəkə ötürücüsü və əlaqələrinin konfiqurasiyası"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:118
msgid "Browser bookmarks"
msgstr "Brauzer seçilmişləri"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:120
msgid "Bookmarks saved in the Tor Browser"
msgstr "Seçilmişlər Tor Brauzerində saxlanmışdır"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:128
msgid "Printers"
msgstr "Printerlər"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:130
msgid "Printers configuration"
msgstr "Printer konfiqurasiyası"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:138
msgid "Bitcoin client"
msgstr ""

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:140
msgid "Electrum's bitcoin wallet and configuration"
msgstr ""

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:148
msgid "APT Packages"
msgstr "APT Paketlər"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:150
msgid "Packages downloaded by APT"
msgstr "APT tərəfindən yüklənmiş paketlər"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:158
msgid "APT Lists"
msgstr "APT Siyahı"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:160
msgid "Lists downloaded by APT"
msgstr "APT tərəfindən yüklənmiş siyahılar"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:168
msgid "Dotfiles"
msgstr "Dotfayllar"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:170
msgid ""
"Symlink into $HOME every file or directory found in the `dotfiles' directory"
msgstr ""
"`Dotfayl` kataloqunda tapılmış hər fayl və ya kataloq Symlink $HOME daxilinə"

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:230
msgid "Setup Tails persistent volume"
msgstr "Tails-in davamlı həcmini quraşdır"

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:312 ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:459
msgid "Error"
msgstr "Xəta"

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:344
#, perl-format
msgid "Device %s already has a persistent volume."
msgstr "%s ötürücüsünün artıq davamlı həcmi mövcuddur."

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:352
#, perl-format
msgid "Device %s has not enough unallocated space."
msgstr "%s ötürücüsünün kifayət qədər bölüşdürülməmiş sahəsi yoxdur."

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:360 ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:374
#, perl-format
msgid "Device %s has no persistent volume."
msgstr "%s ötürücüsünün davamlı həcmi yoxdur."

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:366
msgid ""
"Cannot delete the persistent volume while in use. You should restart Tails "
"without persistence."
msgstr ""
"İstifadə vaxtı davamlı həcmin silinməsi mümkün deyil. Sən Tails-i təkid "
"etmədən yenidən başlatmalısan."

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:385
msgid "Persistence volume is not unlocked."
msgstr "Davamlılıq həcmininn kilidi açılmamışdır."

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:390
msgid "Persistence volume is not mounted."
msgstr "Davamlılıq həcmi quraşdırılmamışdır."

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:395
msgid "Persistence volume is not readable. Permissions or ownership problems?"
msgstr "Davamlılıq həcmi oxunmur. İcazə və ya sahibkarlıq problemləri?"

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:400
msgid "Persistence volume is not writable. Maybe it was mounted read-only?"
msgstr ""
"Davamlılıq həcminə yazı əlavə etmək mümkün deyil. Bəlkə o yalnız oxumaq üçün "
"quraşdırılıb?"

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:409
#, perl-format
msgid "Tails is running from non-USB / non-SDIO device %s."
msgstr "Tails qeyri-USB / qeyri-SDIO ötürücüsü olan %s tərəfindən işlədilir."

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:415
#, perl-format
msgid "Device %s is optical."
msgstr "%s ötürücüsü optikdir."

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:422
#, perl-format
msgid "Device %s was not created using Tails Installer."
msgstr "%s ötürücüsü Tails Quraşdırıcı istifadə edilərək yaradılmamışdır."

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:668
msgid "Persistence wizard - Finished"
msgstr "Davamlılıq vizardı - Bitdi"

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:671
msgid ""
"Any changes you have made will only take effect after restarting Tails.\n"
"\n"
"You may now close this application."
msgstr ""
"Etdiyin hər hansı dəyişiklik Tails yenidən başladıldıqdan sonra efffekt "
"verəcək.\n"
"\n"
"İndi bu aplikasiyanı bağlaya bilərsən."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:54
msgid "Persistence wizard - Persistent volume creation"
msgstr "Davamlılıq vizardı - Davamlılıq həcminin yaradılması"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:57
msgid "Choose a passphrase to protect the persistent volume"
msgstr "Davamlı həcmi qorumaq üçün şifrə ifadəsi seç"

#. TRANSLATORS: size, device vendor, device model
#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:61
#, perl-format
msgid ""
"A %s persistent volume will be created on the <b>%s %s</b> device. Data on "
"this volume will be stored in an encrypted form protected by a passphrase."
msgstr ""
"%s davamlı həcmi <b>%s %s</b> ötürücüsündə yaradılacaq. Bu həcmin "
"tərkibindəki məlumat şifrə ifadəsi ilə şifrələnmiş şəkildə saxlanacaqdır."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:66
msgid "Create"
msgstr "Yarat"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:110
msgid ""
"<b>Beware!</b> Using persistence has consequences that must be well "
"understood. Tails can't help you if you use it wrong! See <a href='file:///"
"usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/persistence.en.html'>Tails "
"documentation about persistence</a> to learn more."
msgstr ""
"<b>Ehtiyatı ol!</b> Davamlılığın istifadəsi üçün oxunması vacib olan şərtlər "
"mövcuddur. Sən onu səhv istifadə etsən, Tails sənə kömək edə bilməyəcək! "
"Daha ətraflı məlumat üçün <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/"
"first_steps/persistence.en.html'>Davamlılıq haqqında Tails sənədləşməsini</"
"a> oxu."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:144
msgid "Passphrase:"
msgstr "Köməkçi ifadə:"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:154
msgid "Verify Passphrase:"
msgstr "Şifrə İfadəsini Təsdiqlə:"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:167
#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:231
msgid "Passphrase can't be empty"
msgstr "Şifrə ifadəsi boş ola bilməz"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:222
msgid "Passphrases do not match"
msgstr "Şifrə ifadəsi uyğun deyil"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:274
#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:129
#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:95
msgid "Failed"
msgstr "Xəta"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:283
msgid "Mounting Tails persistence partition."
msgstr "Tails davamlılıq bölməsinin quraşdırılması."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:286
msgid "The Tails persistence partition will be mounted."
msgstr "Tails davamlılıq bölməsi quraşdırılacaqdır."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:295
msgid "Correcting permissions of the persistent volume."
msgstr "Davamlı həcmin icazələrinin düzəldilməsi."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:298
msgid "The permissions of the persistent volume will be corrected."
msgstr "Davamlı həcmin icazələri düzəldiləcəkdir."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:320
msgid "Creating..."
msgstr "Yaradılır..."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:323
msgid "Creating the persistent volume..."
msgstr "Davamlı həcm yaradılır..."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:61
msgid "Persistence wizard - Persistent volume configuration"
msgstr "Davamlılıq vizardı - Davamlı həcmin konfiqurasiyası"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:64
msgid "Specify the files that will be saved in the persistent volume"
msgstr "Davamlı həcmdə saxlanacaq faylları göstər"

#. TRANSLATORS: partition, size, device vendor, device model
#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:68
#, perl-format
msgid ""
"The selected files will be stored in the encrypted partition %s (%s), on the "
"<b>%s %s</b> device."
msgstr ""
"Seçilmiş fayllar <b>%s %s</b> ötürücüsünün %s (%s) şifrələnmiş bölməsində "
"saxlanacaqdır."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:74
msgid "Save"
msgstr "Saxla"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:143
msgid "Saving..."
msgstr "Saxlanır..."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:146
msgid "Saving persistence configuration..."
msgstr "Dacamlılıq konfiqurasiyaları saxlanır..."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:41
msgid "Persistence wizard - Persistent volume deletion"
msgstr "Davamlılıq vizardı - Davamlı həcmin silinməsi"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:44
msgid "Your persistent data will be deleted."
msgstr "Sənin davamlı məlumatın silinəcək."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:48
#, perl-format
msgid ""
"The persistent volume %s (%s), on the <b>%s %s</b> device, will be deleted."
msgstr "<b>%s %s</b> ötürücüsündəki %s (%s) davamlı həcmi silinəcək."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:54
msgid "Delete"
msgstr "Sil"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:111
msgid "Deleting..."
msgstr "Silinir..."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:114
msgid "Deleting the persistent volume..."
msgstr "Davamlı həcm silinir..."

#~ msgid "Claws Mail"
#~ msgstr "Claws Mail"