summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/nb.po
blob: 0a874b9e214b01296ca656824e2eb27ef7f38769 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Tails developers
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>, 2015-2017
# Jan-Erik Ek <jan.erik.ek@gmail.com>, 2013
# lateralus, 2013-2014
# Per Thorsheim <transifex@thorsheim.net>, 2015
# pr0xity, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Tails developers <tails@boum.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-27 12:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-20 18:51+0000\n"
"Last-Translator: erinm\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/otf/torproject/"
"language/nb/)\n"
"Language: nb\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:48
msgid "Personal Data"
msgstr "Personlig data"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:50
msgid "Keep files stored in the `Persistent' directory"
msgstr "Behold filer lagret i mappen `vedvarende'"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:58
msgid "GnuPG"
msgstr "GnuPG"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:60
msgid "GnuPG keyrings and configuration"
msgstr "GnuPG-nøkkelringer, og oppsett"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:68
msgid "SSH Client"
msgstr "SSH-klient"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:70
msgid "SSH keys, configuration and known hosts"
msgstr "SSH-nøkler, oppsett, og kjente verter"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:78
msgid "Pidgin"
msgstr "Pidgin"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:80
msgid "Pidgin profiles and OTR keyring"
msgstr "Pidgin-profiler, og OTR-nøkkelring"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:88
msgid "Thunderbird"
msgstr "Thunderbird"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:90
msgid "Thunderbird profiles and locally stored email"
msgstr "Thunderbird-profiler og lokalt lagret e-post"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:98
msgid "GNOME Keyring"
msgstr "GNOME nøkkelring"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:100
msgid "Secrets stored by GNOME Keyring"
msgstr "Passord lagret av GNOME-nøkkelring"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:108
msgid "Network Connections"
msgstr "Nettverkstilkoblinger"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:110
msgid "Configuration of network devices and connections"
msgstr "Oppsett av nettverksenheter og tilkoblinger"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:118
msgid "Browser bookmarks"
msgstr "Nettleser-bokmerker"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:120
msgid "Bookmarks saved in the Tor Browser"
msgstr "Bokmerker lagret i Tor-nettleseren"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:128
msgid "Printers"
msgstr "Skrivere"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:130
msgid "Printers configuration"
msgstr "Skriveroppsett"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:138
msgid "Bitcoin client"
msgstr "Bitcoin klient"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:140
msgid "Electrum's bitcoin wallet and configuration"
msgstr "Electrum sin bitcoin-klient og oppsett av den"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:148
msgid "APT Packages"
msgstr "APT pakker"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:150
msgid "Packages downloaded by APT"
msgstr "Pakker nedlastet med APT"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:158
msgid "APT Lists"
msgstr "APT lister"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:160
msgid "Lists downloaded by APT"
msgstr "Lister nedlastet med APT"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:168
msgid "Dotfiles"
msgstr "Dotfiler"

#: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:170
msgid ""
"Symlink into $HOME every file or directory found in the `dotfiles' directory"
msgstr ""
"Opp alle symbolsk lenke til til $HOME for hver av filene eller katalogene "
"funnet i '.fil'-katalogen"

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:230
msgid "Setup Tails persistent volume"
msgstr "Sett opp Tails med vedvarende lagring"

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:312 ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:459
msgid "Error"
msgstr "Feil"

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:344
#, perl-format
msgid "Device %s already has a persistent volume."
msgstr "Enheten %s er allerede satt opp med en vedvarende enhet."

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:352
#, perl-format
msgid "Device %s has not enough unallocated space."
msgstr "Enheten %s har ikke nok upartisjonert plass ledig."

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:360 ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:374
#, perl-format
msgid "Device %s has no persistent volume."
msgstr "Enheten %s er ikke satt opp med en vedvarende enhet. "

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:366
msgid ""
"Cannot delete the persistent volume while in use. You should restart Tails "
"without persistence."
msgstr ""
"Den vedvarende enheten kan ikke fjernes mens den er i bruk. Du bør starte "
"Tails på nytt uten vedvarende enhet."

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:385
msgid "Persistence volume is not unlocked."
msgstr "Vedvarende enhet er ikke låst opp."

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:390
msgid "Persistence volume is not mounted."
msgstr "Vedvarende enhet er ikke montert."

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:395
msgid "Persistence volume is not readable. Permissions or ownership problems?"
msgstr ""
"Vedvarende enhet er ikke leselig. Mangler du de nødvendige rettighetene?"

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:400
msgid "Persistence volume is not writable. Maybe it was mounted read-only?"
msgstr ""
"Vedvarende enhet er ikke skrivbar. Kanskje den ble montert med "
"skrivebeskyttelse?"

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:409
#, perl-format
msgid "Tails is running from non-USB / non-SDIO device %s."
msgstr "Tails kjører ikke fra en USB / SDIO enhet %s."

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:415
#, perl-format
msgid "Device %s is optical."
msgstr "%s er en optisk enhet."

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:422
#, perl-format
msgid "Device %s was not created using Tails Installer."
msgstr "Enheten %s ble ikke opprettet med Tails-installasjonskandidaten."

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:668
msgid "Persistence wizard - Finished"
msgstr "Veiviser for vedvarende enget - Ferdig"

#: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:671
msgid ""
"Any changes you have made will only take effect after restarting Tails.\n"
"\n"
"You may now close this application."
msgstr ""
"Endringer du har gjort vil kun tas i bruk etter omstart av Tails.\n"
"\n"
"Du kan nå lukke dette programmet."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:54
msgid "Persistence wizard - Persistent volume creation"
msgstr "Bestandighet veiviseren - Opprettelse av vedvarende enhet"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:57
msgid "Choose a passphrase to protect the persistent volume"
msgstr "Angi en passordsekvens for å beskytte den vedvarende enheten"

#. TRANSLATORS: size, device vendor, device model
#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:61
#, perl-format
msgid ""
"A %s persistent volume will be created on the <b>%s %s</b> device. Data on "
"this volume will be stored in an encrypted form protected by a passphrase."
msgstr ""
"Det vil opprettes %s vedvarende lagring på <b>%s %s</b> enheten. Innholdet "
"vil bli lagret i kryptert form og være beskyttet av en passordsekvens."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:66
msgid "Create"
msgstr "Opprett"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:110
msgid ""
"<b>Beware!</b> Using persistence has consequences that must be well "
"understood. Tails can't help you if you use it wrong! See <a href='file:///"
"usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/persistence.en.html'>Tails "
"documentation about persistence</a> to learn more."
msgstr ""
"<b>Advarsel!</b> Å bruke vedvarende enhet har konsekvenser som må være "
"forstått. Tails kan ikke hjelpe deg hvis du ikke bruker det på riktig måte! "
"Se <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/persistence."
"en.html'>dokumentasjonen på Tails, og vedvarende enhet</a> for å lære mer. "

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:144
msgid "Passphrase:"
msgstr "Passordsekvens:"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:154
msgid "Verify Passphrase:"
msgstr "Bekreft passordsekvens:"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:167
#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:231
msgid "Passphrase can't be empty"
msgstr "Passordsekvensfeltet kan ikke stå tomt"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:222
msgid "Passphrases do not match"
msgstr "Passordsekvensene samsvarer ikke"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:274
#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:129
#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:95
msgid "Failed"
msgstr "Mislyktes"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:283
msgid "Mounting Tails persistence partition."
msgstr "Monterer Tails med vedvarende enhet."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:286
msgid "The Tails persistence partition will be mounted."
msgstr "Tails med vedvarende enhet vil bli montert."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:295
msgid "Correcting permissions of the persistent volume."
msgstr "Korrigerer tillatelsene til vedvarende enhet."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:298
msgid "The permissions of the persistent volume will be corrected."
msgstr "Tillatelsene for den vedvarende enheten vil bli korrigert."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:320
msgid "Creating..."
msgstr "Oppretter…"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:323
msgid "Creating the persistent volume..."
msgstr "Oppretter vedvarende lagring…"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:61
msgid "Persistence wizard - Persistent volume configuration"
msgstr "Veiviser for oppsett av vedvarende lagring"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:64
msgid "Specify the files that will be saved in the persistent volume"
msgstr "Angi hvilke filer som skal brukes med vedvarende lagring "

#. TRANSLATORS: partition, size, device vendor, device model
#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:68
#, perl-format
msgid ""
"The selected files will be stored in the encrypted partition %s (%s), on the "
"<b>%s %s</b> device."
msgstr ""
"De valgte filene vil bli lagret i den krypterte partisjonen %s (%s), på <b>"
"%s %s</b>-enheten."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:74
msgid "Save"
msgstr "Lagre"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:143
msgid "Saving..."
msgstr "Lagrer…"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:146
msgid "Saving persistence configuration..."
msgstr "Lagrer oppsett av vedvarende lagring…"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:41
msgid "Persistence wizard - Persistent volume deletion"
msgstr "Veiviser for fjerning av vedvarende lagring"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:44
msgid "Your persistent data will be deleted."
msgstr "All data med vedvarende lagring vil fjernes."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:48
#, perl-format
msgid ""
"The persistent volume %s (%s), on the <b>%s %s</b> device, will be deleted."
msgstr "Vedvarende lagring %s (%s), på <b>%s %s</b> enheten, vil fjernes."

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:54
msgid "Delete"
msgstr "Slette"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:111
msgid "Deleting..."
msgstr "Sletter…"

#: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:114
msgid "Deleting the persistent volume..."
msgstr "Fjerner vedvarende lagring…"