summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sv.po
diff options
context:
space:
mode:
authorTails developers <amnesia@boum.org>2013-07-30 19:09:10 +0200
committerTails developers <amnesia@boum.org>2013-07-30 19:59:37 +0200
commit16b18f13ec4d1bf47f2717425aec9d686a1d6862 (patch)
tree4da3b1ebee00bd4faa83700a45daaefebbb672dd /po/sv.po
parentfe57e38d861551f12deb9ac52739f98669f1a2c9 (diff)
Update PO and POT files.
Diffstat (limited to 'po/sv.po')
-rw-r--r--po/sv.po99
1 files changed, 71 insertions, 28 deletions
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 8dfe736..98c76a8 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,21 +1,22 @@
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-#
+#
# Translators:
# WinterFairy <winterfairy@riseup.net>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-07-19 22:21+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2013-07-30 19:08+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-25 11:40+0000\n"
"Last-Translator: WinterFairy <winterfairy@riseup.net>\n"
-"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sv/)\n"
+"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/"
+"language/sv/)\n"
+"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: config/chroot_local-includes/etc/whisperback/config.py:64
@@ -34,7 +35,20 @@ msgid ""
"<p>Anyone who can see this reply will probably infer you are\n"
"a Tails user. Time to wonder how much you trust your\n"
"Internet and mailbox providers?</p>\n"
-msgstr "<h1>Hjälp oss fixa dina buggar!</h1>\n<p>Läs <a href=\"%s\">våra instruktioner för bugg-anmälan</a>.</p>\n<p><strong>Inkludera inte mer personlig information än\nnödvändigt!</strong></p>\n<h2>Om att ge oss en e-post adress</h2>\n<p>Om du inte har något emot att avslöja lite av din identitet\nför Tails utvecklare kan du ge oss en e-post adress så\nvi kan fråga efter mer detaljer kring buggen. Om du dessutom anger\nen publik PGP-nyckel kan vi kryptera sådan vidare\nkommunikation.</p>\n<p>Alla som kan se detta svar kan förmodligen dra slutsatsen att du\när en Tails användare. Dags att fundera på hur mycket du litar på din\nInternet och din e-post leverantör?</p>\n"
+msgstr ""
+"<h1>Hjälp oss fixa dina buggar!</h1>\n"
+"<p>Läs <a href=\"%s\">våra instruktioner för bugg-anmälan</a>.</p>\n"
+"<p><strong>Inkludera inte mer personlig information än\n"
+"nödvändigt!</strong></p>\n"
+"<h2>Om att ge oss en e-post adress</h2>\n"
+"<p>Om du inte har något emot att avslöja lite av din identitet\n"
+"för Tails utvecklare kan du ge oss en e-post adress så\n"
+"vi kan fråga efter mer detaljer kring buggen. Om du dessutom anger\n"
+"en publik PGP-nyckel kan vi kryptera sådan vidare\n"
+"kommunikation.</p>\n"
+"<p>Alla som kan se detta svar kan förmodligen dra slutsatsen att du\n"
+"är en Tails användare. Dags att fundera på hur mycket du litar på din\n"
+"Internet och din e-post leverantör?</p>\n"
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:136
msgid "OpenPGP encryption applet"
@@ -124,7 +138,9 @@ msgstr "Dölj mottagare"
msgid ""
"Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
"anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
-msgstr "Dölj användar IDn för alla mottagare av krypterade meddelanden. Annars kan vem som helst som ser meddelandet också se vilka mottagarna är."
+msgstr ""
+"Dölj användar IDn för alla mottagare av krypterade meddelanden. Annars kan "
+"vem som helst som ser meddelandet också se vilka mottagarna är."
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
msgid "Sign message as:"
@@ -158,7 +174,9 @@ msgstr "Inga nycklar valda"
msgid ""
"You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
"encrypt the message, or both."
-msgstr "Du måste välja en privat nyckel för att signera meddelandet, eller några publika nycklar för att kryptera meddelandet, eller både och."
+msgstr ""
+"Du måste välja en privat nyckel för att signera meddelandet, eller några "
+"publika nycklar för att kryptera meddelandet, eller både och."
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
msgid "No keys available"
@@ -167,7 +185,9 @@ msgstr "Inga nycklar tillgängliga"
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
msgid ""
"You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
-msgstr "Du behöver en privat nyckel för att signera meddelanden eller publik nyckel för att kryptera meddelanden."
+msgstr ""
+"Du behöver en privat nyckel för att signera meddelanden eller publik nyckel "
+"för att kryptera meddelanden."
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
msgid "GnuPG error"
@@ -219,7 +239,9 @@ msgstr "The Amnesic Incognito Live System"
msgid ""
"Build information:\n"
"%s"
-msgstr "Build information:\n%s"
+msgstr ""
+"Build information:\n"
+"%s"
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:20
msgid "About Tails"
@@ -236,7 +258,9 @@ msgstr "Din tillvalda mjukvara"
msgid ""
"The upgrade failed. This might be due to a network problem. Please check "
"your network connexion or try to restart Tails."
-msgstr "Uppgraderingen misslyckades. Detta kan bero på nätverksproblem. Kontrollera din nätverksanslutning eller testa med att starta om Tails."
+msgstr ""
+"Uppgraderingen misslyckades. Detta kan bero på nätverksproblem. Kontrollera "
+"din nätverksanslutning eller testa med att starta om Tails."
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:123
msgid "The upgrade was successful."
@@ -250,7 +274,9 @@ msgstr "Synkroniserar systemklockan"
msgid ""
"Tor needs an accurate clock to work properly, especially for Hidden "
"Services. Please wait..."
-msgstr "Klockan måste gå rätt för att Tor ska fungera bra, speciellt för Hidden Services. Var god vänta..."
+msgstr ""
+"Klockan måste gå rätt för att Tor ska fungera bra, speciellt för Hidden "
+"Services. Var god vänta..."
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-htp-notify-user:87
msgid "Failed to synchronize the clock!"
@@ -288,15 +314,19 @@ msgstr "Misslyckades med att starta I2P"
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:83
msgid ""
-"Make sure that you have a working Internet connection, then try to start I2P"
-" again."
-msgstr "Försäkra dig om att din internetanslutning fungerar, och försök sedan att starta I2P igen."
+"Make sure that you have a working Internet connection, then try to start I2P "
+"again."
+msgstr ""
+"Försäkra dig om att din internetanslutning fungerar, och försök sedan att "
+"starta I2P igen."
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:125
msgid ""
"Something went wrong when I2P was starting. Look in the logs in the "
"following directory for more information:"
-msgstr "Någonting gick snett när I2P skulle startas. Granska loggarna i följande katalog för mer information:"
+msgstr ""
+"Någonting gick snett när I2P skulle startas. Granska loggarna i följande "
+"katalog för mer information:"
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:53
msgid "Warning: virtual machine detected!"
@@ -306,14 +336,16 @@ msgstr "Varning: Virtuell maskin upptäcktes!"
msgid ""
"Both the host operating system and the virtualization software are able to "
"monitor what you are doing in Tails."
-msgstr "Både värdsystemet och virtualiseringsmjukvaran kan se allt du gör i Tails."
+msgstr ""
+"Både värdsystemet och virtualiseringsmjukvaran kan se allt du gör i Tails."
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:57
msgid ""
-"<a "
-"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/virtualization.en.html'>Learn"
-" more...</a>"
-msgstr "<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/virtualization.en.html'>Läs mer...</a>"
+"<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/"
+"virtualization.en.html'>Learn more...</a>"
+msgstr ""
+"<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/"
+"virtualization.en.html'>Läs mer...</a>"
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:59
msgid "error:"
@@ -337,10 +369,13 @@ msgstr "Vill du verkligen starta den osäkra webbläsaren?"
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:81
msgid ""
-"Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
-" the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
+"Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use "
+"the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
"register to activate your Internet connection."
-msgstr "Nätverkstrafiken i den osäkra webbläsaren är <b>inte anonymiserad</b>. Använd bara den osäkra webbläsaren om absolut nödvändigt, till exempel om du måste logga in eller registrera dig för att aktivera din Internet-anslutning."
+msgstr ""
+"Nätverkstrafiken i den osäkra webbläsaren är <b>inte anonymiserad</b>. "
+"Använd bara den osäkra webbläsaren om absolut nödvändigt, till exempel om du "
+"måste logga in eller registrera dig för att aktivera din Internet-anslutning."
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:82
msgid "_Launch"
@@ -375,7 +410,9 @@ msgstr "Stänger av den osäkra webbläsaren..."
msgid ""
"This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
"is properly shut down."
-msgstr "Detta kan ta en liten stund, och den osäkra webbläsaren kan inte startas på nytt förrän den är helt nedstängd."
+msgstr ""
+"Detta kan ta en liten stund, och den osäkra webbläsaren kan inte startas på "
+"nytt förrän den är helt nedstängd."
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:234
msgid "Failed to restart Tor."
@@ -385,13 +422,17 @@ msgstr "Misslyckades med att starta om Tor."
msgid ""
"Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
"retry in a while."
-msgstr "En annan osäker webbläsare är för närvarande igång, eller på väg att stängas av. Försök igen om en stund."
+msgstr ""
+"En annan osäker webbläsare är för närvarande igång, eller på väg att stängas "
+"av. Försök igen om en stund."
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:255
msgid ""
"No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
"NetworkManager."
-msgstr "Ingen DNS server blev tilldelad genom DHCP eller manuell konfiguration i NetworkManager."
+msgstr ""
+"Ingen DNS server blev tilldelad genom DHCP eller manuell konfiguration i "
+"NetworkManager."
#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
msgid "TrueCrypt will soon be removed from Tails"
@@ -401,7 +442,9 @@ msgstr "TrueCrypt kommer snart att tas bort från Tails"
msgid ""
"TrueCrypt will soon be removed from Tails due to license and development "
"concerns."
-msgstr "TrueCrypt kommer snart att tas bort från Tails på grund av oro över dess licens och utveckling."
+msgstr ""
+"TrueCrypt kommer snart att tas bort från Tails på grund av oro över dess "
+"licens och utveckling."
#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_a_Bug.desktop.in.h:1
msgid "Report a Bug"