summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sk_SK.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/sk_SK.po')
-rw-r--r--po/sk_SK.po639
1 files changed, 639 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/sk_SK.po b/po/sk_SK.po
new file mode 100644
index 0000000..a5b8a2c
--- /dev/null
+++ b/po/sk_SK.po
@@ -0,0 +1,639 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+#
+# Translators:
+# once, 2014
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2014-10-15 17:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-07-27 11:30+0000\n"
+"Last-Translator: once\n"
+"Language-Team: Slovak (Slovakia) (http://www.transifex.com/projects/p/"
+"torproject/language/sk_SK/)\n"
+"Language: sk_SK\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+
+#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready-notification.sh:42
+msgid "Tor is ready"
+msgstr "Tor je pripravený"
+
+#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready-notification.sh:43
+msgid "You can now access the Internet."
+msgstr "Môžete sa pripojiť na Internet."
+
+#: config/chroot_local-includes/etc/whisperback/config.py:64
+#, python-format
+msgid ""
+"<h1>Help us fix your bug!</h1>\n"
+"<p>Read <a href=\"%s\">our bug reporting instructions</a>.</p>\n"
+"<p><strong>Do not include more personal information than\n"
+"needed!</strong></p>\n"
+"<h2>About giving us an email address</h2>\n"
+"<p>If you don't mind disclosing some bits of your identity\n"
+"to Tails developers, you can provide an email address to\n"
+"let us ask more details about the bug. Additionally entering\n"
+"a public PGP key enables us to encrypt such future\n"
+"communication.</p>\n"
+"<p>Anyone who can see this reply will probably infer you are\n"
+"a Tails user. Time to wonder how much you trust your\n"
+"Internet and mailbox providers?</p>\n"
+msgstr ""
+"<h1>Pomôžte nám s vašou chybou!</h1>\n"
+"<p>Prečítajte si <a href=\"%s\">naše inštrukcie hlásenia chýb</a>.</p>\n"
+"<p><strong>Neuvádzajte viac osobných informácií, než je skutočne\n"
+"potrebné!</strong></p>\n"
+"<h2>O poskytnutí vašej e-mailovej adresy</h2>\n"
+"<p>Ak vám nevadí, že odhalíte kúsok vašej identity vývojárom Tails,\n"
+"môžete nám poskytnúť e-mailovú adresu, aby sme sa mohli\n"
+"spýtať na ďalšie podrobnosti ohľadne hlásenej chyby. Poskytnutie\n"
+"verejného PGP kľúča nám dovolí takúto budúcu komunikáciu\n"
+"šifrovať.</p>\n"
+"<p>Ktokoľvek, kto uvidí takúto odpoveď, si odvodí, že\n"
+"ste pravdepodobne užívateľ Tails. Tu nastáva čas pouvažovať,\n"
+"či skutočne veríte svojim poskytovateľom Internetu a e-mailovej\n"
+"schránky.</p>\n"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:136
+msgid "OpenPGP encryption applet"
+msgstr "OpenPGP šifrovací applet"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:139
+msgid "Exit"
+msgstr "Ukončiť"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:141
+msgid "About"
+msgstr "O nás"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:192
+msgid "Encrypt Clipboard with _Passphrase"
+msgstr "Šifrovať Schránku prístupovým heslom"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:195
+msgid "Sign/Encrypt Clipboard with Public _Keys"
+msgstr "Podpísať/zašifrovať Schránku verejným kľúčom"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:200
+msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
+msgstr "_Dešifrovať/overiť Schránku"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:204
+msgid "_Manage Keys"
+msgstr "_Spravovať kľúče"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:244
+msgid "The clipboard does not contain valid input data."
+msgstr "Schránka neobsahuje platné vstupné údaje."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+msgid "Unknown Trust"
+msgstr "Nejasná dôvera"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+msgid "Marginal Trust"
+msgstr "Minimálna dôvera"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+msgid "Full Trust"
+msgstr "Plná dôvera"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+msgid "Ultimate Trust"
+msgstr "Neobmedzená dôvera"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+msgid "Name"
+msgstr "Názov"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+msgid "Key ID"
+msgstr "ID kľúča"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+msgid "Status"
+msgstr "Stav"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+msgid "Fingerprint:"
+msgstr "Odtlačok:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+msgid "User ID:"
+msgid_plural "User IDs:"
+msgstr[0] "Identifikátor užívateľa:"
+msgstr[1] "Identifikátor užívateľa:"
+msgstr[2] "Identifikátory užívateľa:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+msgid "None (Don't sign)"
+msgstr "Žiadne (Nepodpisovať)"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+msgid "Select recipients:"
+msgstr "Vybrať príjemcov:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+msgid "Hide recipients"
+msgstr "Skryť príjemcov"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+msgid ""
+"Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
+"anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
+msgstr ""
+"Skryť identifikátory všetkých príjemcov šifrovanej správy. V opačnom prípade "
+"môže ktokoľvek vidieť, kto je príjemcom šifrovanej správy."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+msgid "Sign message as:"
+msgstr "Podpísať správu ako:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+msgid "Choose keys"
+msgstr "Zvoliť kľúče"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+msgid "Do you trust these keys?"
+msgstr "Dôverujete týmto kľúčom?"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+msgid "The following selected key is not fully trusted:"
+msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
+msgstr[0] "Nasledujúci zvolený kľúč nemá plnú dôveru:"
+msgstr[1] "Nasledujúci zvolený kľúč nemá plnú dôveru:"
+msgstr[2] "Nasledujúce zvolené kľúče nemájú plnú dôveru:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
+msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
+msgstr[0] "Dôverujete tomuto kľúču natoľko, aby ste ho použili?"
+msgstr[1] "Dôverujete tomuto kľúčo natoľko, aby ste ho použili?"
+msgstr[2] "Dôverujete týmto kľúčom natoľko, aby ste ich použili?"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+msgid "No keys selected"
+msgstr "Žiadne vybrané kľúče"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+msgid ""
+"You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
+"encrypt the message, or both."
+msgstr ""
+"Musíte vybrať súkromný kľúč, ktorým podpíšte správu, verejné kľúče na "
+"zašifrovanie správy, alebo oboje."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+msgid "No keys available"
+msgstr "Žiadne dostupné kľúče"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+msgid ""
+"You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
+msgstr ""
+"Potrebujete súkromný kľúč na podpísanie správy alebo verejný kľúč na "
+"zašifrovanie správy."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+msgid "GnuPG error"
+msgstr "Chyba GnuPG"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+msgid "Therefore the operation cannot be performed."
+msgstr "Preto nemohla byť operácia vykonaná."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+msgid "GnuPG results"
+msgstr "Výsledok GnuPG"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+msgid "Output of GnuPG:"
+msgstr "Výstup GnuPG:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+msgid "Other messages provided by GnuPG:"
+msgstr "Ďalšie správy poskytnuté GnuPG:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/shutdown-helper-applet:39
+msgid "Shutdown Immediately"
+msgstr "Okamžite ukončiť"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/shutdown-helper-applet:40
+msgid "Reboot Immediately"
+msgstr "Okamžite reštartovať"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:16
+msgid "not available"
+msgstr "nedostupné"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:19
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:1
+msgid "Tails"
+msgstr "Tails"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:24
+msgid "The Amnesic Incognito Live System"
+msgstr "The Amnesic Incognito Live System"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:25
+#, python-format
+msgid ""
+"Build information:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Build informácie:\n"
+"%s"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:27
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:1
+msgid "About Tails"
+msgstr "O Tails"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:118
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:124
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:128
+msgid "Your additional software"
+msgstr "Váš prídavný software"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:119
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:129
+msgid ""
+"The upgrade failed. This might be due to a network problem. Please check "
+"your network connection, try to restart Tails, or read the system log to "
+"understand better the problem."
+msgstr ""
+"Aktualizácia zlyhala. Toto mohlo nastať z dôvodu problémov s pripojením. "
+"Skontrolujte, prosím, vaše pripojenie, skúste reštartovať Tails alebo si "
+"prečítajte záznam z konzoly, aby ste problém lepšie pochopili."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:125
+msgid "The upgrade was successful."
+msgstr "Aktualizácia prebehla úspešne."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-htp-notify-user:52
+msgid "Synchronizing the system's clock"
+msgstr "Synchronizácia systémového času"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-htp-notify-user:53
+msgid ""
+"Tor needs an accurate clock to work properly, especially for Hidden "
+"Services. Please wait..."
+msgstr ""
+"Tor potrebuje presný čas, aby pracoval správne, hlave kvôli skrytému "
+"protokolu Hidden Service. Prosím, čakajte..."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-htp-notify-user:87
+msgid "Failed to synchronize the clock!"
+msgstr "Synchronizácia času zlyhala!"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-restricted-network-detector:38
+msgid "Network connection blocked?"
+msgstr "Je pripojenie blokované?"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-restricted-network-detector:40
+msgid ""
+"It looks like you are blocked from the network. This may be related to the "
+"MAC spoofing feature. For more information, see the <a href=\\\"file:///usr/"
+"share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en."
+"html#blocked\\\">MAC spoofing documentation</a>."
+msgstr ""
+"Zdá sa, že máte blokovaný prístup do siete. To môže súvisieť s funkciou "
+"predstierania MAC. Pre viac informácií si otvorte stránku <a href=\\"
+"\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/"
+"mac_spoofing.en.html#blocked\\\">dokumentáciu predstierania MAC</a>."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:145
+msgid "This version of Tails has known security issues:"
+msgstr "Táto verzia Tails má známe bezpečnostné riziká:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:29
+#, sh-format
+msgid "Network card ${nic} disabled"
+msgstr "Sieťová karta ${nic} zakázaná"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:30
+#, sh-format
+msgid ""
+"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is "
+"temporarily disabled.\n"
+"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing. See the <a "
+"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/"
+"mac_spoofing.en.html'>documentation</a>."
+msgstr ""
+"Predstieranie MAC pre sieťovú kartu ${nic_name} (${nic}) zlyhalo, takže bolo "
+"dočasne zakázané.\n"
+"Možno bude lepšie reštartovať Tails a zakázať predstieranie MAC. Pozrite si "
+"<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/"
+"mac_spoofing.en.html'>dokumentáciu</a>."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:39
+msgid "All networking disabled"
+msgstr "Pripojenie celej siete zakázané"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:40
+#, sh-format
+msgid ""
+"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error "
+"recovery also failed so all networking is disabled.\n"
+"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing. See the <a "
+"href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en."
+"html'>documentation</a>."
+msgstr ""
+"Predstieranie MAC pre sieťovú kartu ${nic_name} (${nic}) zlyhalo. Náprava "
+"chyby taktiež zlyhala, takže bolo zakázané celé pripojenie k sieti.\n"
+"Možno bude lepšie reštartovať Tails a zakázať predstieranie MAC. Pozrite si "
+"<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/"
+"mac_spoofing.en.html'>dokumentáciu</a>."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
+msgid "error:"
+msgstr "chyba:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:63
+msgid "Error"
+msgstr "Chyba"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:40
+msgid ""
+"<b>Not enough memory available to check for upgrades.</b>\n"
+"\n"
+"Make sure this system satisfies the requirements for running Tails.\n"
+"See file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
+"\n"
+"Try to restart Tails to check for upgrades again.\n"
+"\n"
+"Or do a manual upgrade.\n"
+"See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
+msgstr ""
+"<b>Nedostatok pamäte pre kontrolu aktualizácií.</b>\n"
+"\n"
+"Uistite sa, že tento systém spĺňa požiadavky na beh Tails.\n"
+"Pozrite si file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en."
+"html\n"
+"\n"
+"Skúste Tails reštartovať a znova prekontrolujte aktualizácie.\n"
+"\n"
+"Alebo tiež môžete vykonať manuálnu aktualizáciu.\n"
+"Pozrite si https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:53
+msgid "Warning: virtual machine detected!"
+msgstr "Upozornenie: bol objavený virtuálny stroj!"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:55
+msgid ""
+"Both the host operating system and the virtualization software are able to "
+"monitor what you are doing in Tails."
+msgstr ""
+"Hlavný operačný systém aj virtualizačný software sú schopné monitorovať vašu "
+"aktivitu v Tails."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:57
+msgid ""
+"<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/"
+"virtualization.en.html'>Learn more...</a>"
+msgstr ""
+"<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/"
+"virtualization.en.html'>Zistiť viac...</a>"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:18
+msgid "Tor is not ready"
+msgstr "Tor nie je pripravený"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:19
+msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
+msgstr "Tor nie je pripravený. Spustiť Tor Browser aj napriek tomu?"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:20
+msgid "Start Tor Browser"
+msgstr "Spustiť Tor Browser"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:21
+msgid "Cancel"
+msgstr "Zrušiť"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
+msgstr "Skutočne si prajete spustiť nezabezpečený prehliadač?"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+msgid ""
+"Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use "
+"the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
+"register to activate your Internet connection."
+msgstr ""
+"Sieťová aktivita nezabezpečeného prehliadača <b>nie je anonymná</b>. "
+"Nezabezpečený prehliadač používajte len v nevyhnutných prípadoch, napríklad "
+"v prípade prihlásenia sa alebo registrácie vášho internetového pripojenia."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
+msgid "_Launch"
+msgstr "_Spustiť"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:77
+msgid "_Exit"
+msgstr "_Ukončiť"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
+msgid "Starting the Unsafe Browser..."
+msgstr "Spúšťanie nezabezpečeného prehliadača..."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:88
+msgid "This may take a while, so please be patient."
+msgstr "Toto môže chvíľu trvať, prosím, buďte trpezliví."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:106
+msgid "Failed to setup chroot."
+msgstr "Nastavenie chroot zlyhalo."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:180
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
+msgid "Unsafe Browser"
+msgstr "Nezabezpečený prehliadač"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:236
+msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
+msgstr "Vypínam nezabezpečený prehliadač"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:237
+msgid ""
+"This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
+"is properly shut down."
+msgstr ""
+"Toto môže chvíľu trvať a nebude možné nezabezpečený prehliadač reštartovať, "
+"až kým sa úplne nevypne."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:249
+msgid "Failed to restart Tor."
+msgstr "Reštart Tor zlyhal."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:257
+msgid ""
+"Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
+"retry in a while."
+msgstr ""
+"Iný nezabezpečený prehliadač je práve spustený alebo sa vypína. Skúste o "
+"chvíľu znova, prosím."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:270
+msgid ""
+"No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
+"NetworkManager."
+msgstr ""
+"Nepodarilo sa získať DNS server pomocou DHCP, ani pomocou manuálneho "
+"nastavenia v NetworkManager."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
+#, fuzzy
+msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
+msgstr "TrueCrypt bude čoskoro z Tails odstránený"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
+msgid ""
+"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
+"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
+"recommend that you learn how to <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/"
+"doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open TrueCrypt "
+"volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
+msgstr ""
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
+msgid "I2P failed to start"
+msgstr "Zlyhalo spúšťanie I2P"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:31
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Something went wrong when I2P was starting. Check the logs in /var/log/i2p "
+"for more information."
+msgstr ""
+"Nastala chyba pri spúšťaní I2P. Pre viac informácií si prezrite záznam "
+"konzoly v uvedenom priečinku:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:42
+#, fuzzy
+msgid "I2P's router console is ready"
+msgstr "I2P konzola smerovača bude otvorená po štarte."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:43
+msgid "You can now access I2P's router console on http://127.0.0.1:7657."
+msgstr ""
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:48
+#, fuzzy
+msgid "I2P is not ready"
+msgstr "Tor nie je pripravený"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:49
+msgid ""
+"Eepsite tunnel not built within six minutes. Check the router console at "
+"http://127.0.0.1:7657/logs or the logs in /var/log/i2p for more information. "
+"Reconnect to the network to try again."
+msgstr ""
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:59
+#, fuzzy
+msgid "I2P is ready"
+msgstr "Tor je pripravený"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:60
+#, fuzzy
+msgid "You can now access services on I2P."
+msgstr "Môžete sa pripojiť na Internet."
+
+#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
+msgid "Report an error"
+msgstr "Nahlásiť chybu"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/tails-documentation.desktop.in.h:1
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:1
+msgid "Tails documentation"
+msgstr "Tails dokumentácia"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:2
+msgid "Learn how to use Tails"
+msgstr "Naučte sa používať Tails"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:1
+#, fuzzy
+msgid "Anonymous overlay network browser"
+msgstr "Anonymná vrstva siete"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:2
+#, fuzzy
+msgid "I2P Browser"
+msgstr "Nezabezpečený prehliadač"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:2
+msgid "Learn more about Tails"
+msgstr "Zistiť viac o Tails"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-reboot.desktop.in.h:1
+msgid "Reboot"
+msgstr "Reštartovať"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-reboot.desktop.in.h:2
+msgid "Immediately reboot computer"
+msgstr "Okamžite reštartovať počítač"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-shutdown.desktop.in.h:1
+msgid "Power Off"
+msgstr "Vypnúť"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-shutdown.desktop.in.h:2
+msgid "Immediately shut down computer"
+msgstr "Okamžite vypnúť počítač"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:1
+#, fuzzy
+msgid "Tor Browser"
+msgstr "Spustiť Tor Browser"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:2
+#, fuzzy
+msgid "Anonymous Web Browser"
+msgstr "Nezabezpečený webový prehliadač"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:2
+msgid "Browse the World Wide Web without anonymity"
+msgstr "Prehliadať Web bez anonymity"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:3
+msgid "Unsafe Web Browser"
+msgstr "Nezabezpečený webový prehliadač"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:2
+msgid "Tails specific tools"
+msgstr "Špecifické nástroje Tails"
+
+#~ msgid "Starting I2P..."
+#~ msgstr "Spúštanie I2P..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Make sure that you have a working Internet connection, then try to start "
+#~ "I2P again."
+#~ msgstr ""
+#~ "Uistite sa, že vaše pripojenie k Internetu pracuje správne a skúste znova "
+#~ "spustiť I2P."
+
+#~ msgid ""
+#~ "TrueCrypt will soon be removed from Tails due to license and development "
+#~ "concerns."
+#~ msgstr ""
+#~ "TrueCrypt bude čoskoro z Tails odstránený z dôvodu licenčných záležitostí "
+#~ "a záležitostí tákajúcich sa vývoja."
+
+#~ msgid "i2p"
+#~ msgstr "i2p"
+
+#~ msgid "Anonymous overlay network"
+#~ msgstr "Anonymná vrstva siete"