summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/nn.po
blob: d1551fd77743f3ae76d5b039c7a21ff81ee99a88 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Bjørn I. <bjorn.svindseth@online.no>, 2014-2016
# Finn Brudal <finnbrudal@yahoo.com>, 2016
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-19 13:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-03 08:57+0000\n"
"Last-Translator: carolyn <carolyn@anhalt.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk (http://www.transifex.com/otf/torproject/"
"language/nn/)\n"
"Language: nn\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:39
msgid "Tor is ready"
msgstr "Tor er klar"

#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:40
msgid "You can now access the Internet."
msgstr "Du har no tilgang til Internett."

#: config/chroot_local-includes/etc/whisperback/config.py:65
#, python-format
msgid ""
"<h1>Help us fix your bug!</h1>\n"
"<p>Read <a href=\"%s\">our bug reporting instructions</a>.</p>\n"
"<p><strong>Do not include more personal information than\n"
"needed!</strong></p>\n"
"<h2>About giving us an email address</h2>\n"
"<p>\n"
"Giving us an email address allows us to contact you to clarify the problem. "
"This\n"
"is needed for the vast majority of the reports we receive as most reports\n"
"without any contact information are useless. On the other hand it also "
"provides\n"
"an opportunity for eavesdroppers, like your email or Internet provider, to\n"
"confirm that you are using Tails.\n"
"</p>\n"
msgstr ""
"<h1>Hjelp oss med å ordna insektet ditt!</h1>\n"
"<p>Les <a href=\"%s\">insektsinnmeldingsrettleiingane våre</a>.</p>\n"
"<p><strong>Ikkje tak med fleire personlege upplysingar enn\n"
"kva som er naudsynt!</strong></p>\n"
"<h2>Um å gjeva oss ei e-postadressa</h2>\n"
"<p>\n"
"Å gjeva oss ei e-postadressa lèt oss setja oss i samband med deg for å fenga "
"klårleik i vansken. Dette trengst for det store fleirtalet av meldingane me "
"mottek då dei fleste meldingar utan nokon sambandsupplysingar er unyttuge. "
"På den andre sida gjev det òg tjuvlyttarar soleis som e-post- eller "
"internettåtbjodaren din eit høve åt å stadfesta at du nyttar Halar.\n"
"</p>\n"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:17
msgid "Persistence is disabled for Electrum"
msgstr "Vedvaring er slege av for Electrum"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:19
msgid ""
"When you reboot Tails, all of Electrum's data will be lost, including your "
"Bitcoin wallet. It is strongly recommended to only run Electrum when its "
"persistence feature is activated."
msgstr ""
"Når du startar Halar på nytt, vil alle av Electrum sine upplysingar ganga "
"tapt, inkludert Bitcoin-lommeboki di. Det er sterkt tilrådd å berre køyra "
"Electrum når dets vedvaringsfunksjon er slege på."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:21
msgid "Do you want to start Electrum anyway?"
msgstr "Vil du starte Electrum likevel?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:23
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:37
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:41
msgid "_Launch"
msgstr "_Start"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:24
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:38
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:42
msgid "_Exit"
msgstr "_Avslutt"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:27
msgid "The <b>Claws Mail</b> persistence feature is activated."
msgstr "<b>Klør-post</b>-vedvaringsfunksjonen er aktiverd."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:29
msgid ""
"If you have emails saved in <b>Claws Mail</b>, you should <a href='https://"
"tails.boum.org/doc/anonymous_internet/claws_mail_to_icedove'>migrate your "
"data</a> before starting <b>Icedove</b>."
msgstr ""
"Um du hev e-postar lagra i <b>Klør-post</b>, bør du <a href='https://tails."
"boum.org/doc/anonymous_internet/claws_mail_to_icedove'>migrere upplysingi "
"dine</a> fyre du startar <b>Isdue</b>."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:34
msgid ""
"If you already migrated your emails to <b>Icedove</b>, you should <a "
"href='https://tails.boum.org/doc/anonymous_internet/"
"claws_mail_to_icedove#delete'>delete all your <b>Claws Mail</b> data</a> to "
"remove this warning."
msgstr ""
"Um du allereie hev migrert e-postane dine åt <b>Isdue</b>, bør du <a "
"href='https://tails.boum.org/doc/anonymous_internet/"
"claws_mail_to_icedove#delete'>slette alle <b>Klør-post</b>-upplysingi dine</"
"a> for å fjerna denne åtvaringi."

#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-helper@tails.boum.org/extension.js:71
msgid "Restart"
msgstr "Umstart"

#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-helper@tails.boum.org/extension.js:74
msgid "Power Off"
msgstr "Slå av"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:22
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:1
msgid "Tails"
msgstr "Halar"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:25
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:1
msgid "About Tails"
msgstr "Um Halar"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:35
msgid "The Amnesic Incognito Live System"
msgstr "Det gløymske, incognito direktesystemet"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:36
#, python-format
msgid ""
"Build information:\n"
"%s"
msgstr ""
"Byggupplysingar:\n"
"%s"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:54
msgid "not available"
msgstr "ikkje tilgjengeleg"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:118
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:124
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:128
msgid "Your additional software"
msgstr "Tilleggsprogramvara di"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:119
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:129
msgid ""
"The upgrade failed. This might be due to a network problem. Please check "
"your network connection, try to restart Tails, or read the system log to "
"understand better the problem."
msgstr ""
"Uppgraderingi vart mislukka. Dette kann vera på grunn av eit "
"nettverksproblem. Ver venleg og kontroller nettverkssambandet ditt, freist å "
"starta um Halar, eller les systemloggen for å skjøna problemet betre."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:125
msgid "The upgrade was successful."
msgstr "Uppgraderingi lukkast."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:52
msgid "Synchronizing the system's clock"
msgstr "Samstiller klokka på systemet"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:53
msgid ""
"Tor needs an accurate clock to work properly, especially for Hidden "
"Services. Please wait..."
msgstr ""
"Tor treng ei nøyaktig klokka for å verka rett, serskild for Løynde Tenester."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:87
msgid "Failed to synchronize the clock!"
msgstr "Kunde ikkje samstilla klokka!"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:146
msgid "This version of Tails has known security issues:"
msgstr "Denne versjonen av Halar hev kjende tryggleiksproblem:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:156
msgid "Known security issues"
msgstr "Kjende tryggleiksproblem"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:52
#, sh-format
msgid "Network card ${nic} disabled"
msgstr "Nettverkskort ${nic} slege av"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:53
#, sh-format
msgid ""
"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is "
"temporarily disabled.\n"
"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
msgstr ""
"MAC-forfalsking vart mislukka for nettverkskortet ${nic_name} (${nic}) so "
"det er millombels slege av.\n"
"Det kan vera at du fyretrekker å starta um Halar og slå av MAC-forfalsking."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:62
msgid "All networking disabled"
msgstr "Alle nettverksfunksjonar slegne av"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:63
#, sh-format
msgid ""
"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error "
"recovery also failed so all networking is disabled.\n"
"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
msgstr ""
"MAC-forfalsking vart mislukka for nettverkskortet ${nic_name} (${nic}). "
"Feilatterreisingi vart òg mislukka, so alle nettverksfunksjonar er slegne "
"av.\n"
"Det kan vera at du fyretrekker å starta um Halar og slå av MAC-forfalsking."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:24
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:27
msgid "error:"
msgstr "feil:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:25
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:28
msgid "Error"
msgstr "Feil"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:45
msgid ""
"<b>Not enough memory available to check for upgrades.</b>\n"
"\n"
"Make sure this system satisfies the requirements for running Tails.\n"
"See file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
"\n"
"Try to restart Tails to check for upgrades again.\n"
"\n"
"Or do a manual upgrade.\n"
"See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
msgstr ""
"<b>Ikkje nok hugs åtgjengeleg for å sjå etter uppgraderingar.</b>\n"
"\n"
"Sjå til at dette systemet uppfyller krava for å køyra Halar.\n"
"Sjå file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
"\n"
"Freist å starta um Halar for å sjå etter uppgraderingar att.\n"
"\n"
"Eller gjer ei uppgradering sjølv.\n"
"Sjå https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:67
msgid "Warning: virtual machine detected!"
msgstr "Åtvaring: dataskapt maskin uppdaga!"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:69
msgid ""
"Both the host operating system and the virtualization software are able to "
"monitor what you are doing in Tails."
msgstr ""
"Både vertsoperativsystemet og virtualiseringsprogramvara kann yvervaka kva "
"du gjerer i Halar."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:72
msgid "Warning: non-free virtual machine detected!"
msgstr "Åtvaring: ikkje-gratis dataskapt maskin uppdaga!"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:74
msgid ""
"Both the host operating system and the virtualization software are able to "
"monitor what you are doing in Tails. Only free software can be considered "
"trustworthy, for both the host operating system and the virtualization "
"software."
msgstr ""
"Både vertsoperativsystemet og virtualiseringsprogramvara kann yvervaka kva "
"du gjerer i Halar. Berre gratis programvara kann verta rekna for påliteleg, "
"for både vertsoperativsystemet og virtualiseringsprogramvara."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:79
msgid "Learn more"
msgstr "Lær meir"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:40
msgid "Tor is not ready"
msgstr "Tor er ikkje klår"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:41
msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
msgstr "Tor er ikkje klår. Start Tor-nettlesaren likevel?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:42
msgid "Start Tor Browser"
msgstr "Start Tor-nettlesaren"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:43
msgid "Cancel"
msgstr "Avbrjot"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:38
msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
msgstr "Vil du verkeleg starta den Utrygge Nettlesaren?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:40
msgid ""
"Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>.\\nOnly "
"use the Unsafe Browser if necessary, for example\\nif you have to login or "
"register to activate your Internet connection."
msgstr ""
"Nettverksverksemd i den Utrygge Nettlesaren er <b>ikkje anonym</b>.\\nNytt "
"berre den Utrygge Nettlesaren um det er naudsynt, til dømes\\num du treng å "
"logga inn eller melde deg inn for å slå på internettsambandet ditt."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:51
msgid "Starting the Unsafe Browser..."
msgstr "Startar den Utrygge Nettlesaren..."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:52
msgid "This may take a while, so please be patient."
msgstr "Dette kan taka eit bel, so ver venleg og ver tolmodig."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:57
msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
msgstr "Slær av den Utrygge Nettlesaren..."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:58
msgid ""
"This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
"is properly shut down."
msgstr ""
"Dette kan taka eit bel, og du kann ikkje starta um den Utrygge Nettlesaren "
"fyre han er heilt slegen av."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:70
msgid "Failed to restart Tor."
msgstr "Kunde ikkje starta Tor på nytt."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:84
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
msgid "Unsafe Browser"
msgstr "Utrygg nettlesar"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:92
msgid ""
"Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
"retry in a while."
msgstr ""
"Ein annan Utrygg Nettlesar køyrer allereie, eller vert rydda burt. Ver "
"venelg og freist på nytt um eit bel."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
msgid ""
"NetworkManager passed us garbage data when trying to deduce the clearnet DNS "
"server."
msgstr ""
"NettverksHandsamar gav oss søppeldata då me freista å gjetta klårnett-DNS-"
"serveren."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:114
msgid ""
"No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
"NetworkManager."
msgstr ""
"Ingen DNS-server vart fenge gjennom DHCP eller sett upp for hand i "
"NettverksHandsamar."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:122
msgid "Failed to setup chroot."
msgstr "Kunde ikkje setja upp chroot."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:128
msgid "Failed to configure browser."
msgstr "Kunde ikkje setja upp nettlesaren."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:133
msgid "Failed to run browser."
msgstr "Kunde ikkje køyre nettlesaren."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:34
msgid "I2P failed to start"
msgstr "I2P kunde ikkje starta"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:35
msgid ""
"Something went wrong when I2P was starting. Check the logs in /var/log/i2p "
"for more information."
msgstr ""
"Noko gjekk gale då I2P skulde starta. Sjå på loggane i /var/log/i2p for "
"fleire upplysingar."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:52
msgid "I2P's router console is ready"
msgstr "I2P sin rutarkonsoll er klår"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:53
msgid "You can now access I2P's router console in the I2P Browser."
msgstr "Du kan no fenga tilgjenge åt I2P sin rutarkonsoll i I2P-nettlesaren."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:58
msgid "I2P is not ready"
msgstr "I2P er ikkje klår."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:59
msgid ""
"Eepsite tunnel not built within six minutes. Check the router console in the "
"I2P Browser or the logs in /var/log/i2p for more information. Reconnect to "
"the network to try again."
msgstr ""
"Eepstad-tunnel ikkje bygd innan seks minut. Sjå på rutarkonsollen i I2P-"
"nettlesaren eller loggane i /var/log/i2p for fleire upplysingar. Kobla åt "
"nettverket på nytt for å freista på nytt."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:71
msgid "I2P is ready"
msgstr "I2P er klår"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:72
msgid "You can now access services on I2P."
msgstr "Du hev no tilgjenge åt tenester på I2P."

#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
msgid "Report an error"
msgstr "Rapporter feil"

#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/tails-documentation.desktop.in.h:1
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:1
msgid "Tails documentation"
msgstr "Halar-skriv"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:2
msgid "Learn how to use Tails"
msgstr "Lær korleis ein nyttar Halar"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:1
msgid "Anonymous overlay network browser"
msgstr "Anonym yverleggsnettverksnettlesar"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:2
msgid "I2P Browser"
msgstr "I2P-nettlesar"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:2
msgid "Learn more about Tails"
msgstr "Lær meir um Halar"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:1
msgid "Tor Browser"
msgstr "Tor-nettlesar"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:2
msgid "Anonymous Web Browser"
msgstr "Anonym nettlesar"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:2
msgid "Browse the World Wide Web without anonymity"
msgstr "Surf på nettet utan anonymitet"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:3
msgid "Unsafe Web Browser"
msgstr "Utrygg nettlesar"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:2
msgid "Tails specific tools"
msgstr "Verkty som gjeld Halar"