summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sk_SK.po
blob: eeaea9fd9db847d1ed335cdc8d4479969abd6ff7 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Dasa M <littlearchr8@gmail.com>, 2016
# Marián Mižik <marian@mizik.sk>, 2015
# once, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-02 16:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-07-17 13:57+0000\n"
"Last-Translator: Dasa M <littlearchr8@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak (Slovakia) (http://www.transifex.com/otf/torproject/"
"language/sk_SK/)\n"
"Language: sk_SK\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:39
msgid "Tor is ready"
msgstr "Tor je pripravený"

#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:40
msgid "You can now access the Internet."
msgstr "Môžete sa pripojiť na Internet."

#: config/chroot_local-includes/etc/whisperback/config.py:65
#, python-format
msgid ""
"<h1>Help us fix your bug!</h1>\n"
"<p>Read <a href=\"%s\">our bug reporting instructions</a>.</p>\n"
"<p><strong>Do not include more personal information than\n"
"needed!</strong></p>\n"
"<h2>About giving us an email address</h2>\n"
"<p>\n"
"Giving us an email address allows us to contact you to clarify the problem. "
"This\n"
"is needed for the vast majority of the reports we receive as most reports\n"
"without any contact information are useless. On the other hand it also "
"provides\n"
"an opportunity for eavesdroppers, like your email or Internet provider, to\n"
"confirm that you are using Tails.\n"
"</p>\n"
msgstr ""
"<h1>Pomôžte nám odstrániť chybu!</h1>\n"
"<p>Prečítajte si <a href=\"%s\">naše inštrukcie na nahlasovanie chýb </a>.</"
"p>\n"
"<p><strong>Nezadávajte viac osobných informácií, než\n"
"je nevyhnutné!</strong></p>\n"
"<h2>O zadávaní emailovej adresy</h2>\n"
"<p>\n"
"Zadanie emailovej adresy nám umožňuje kontaktovať Vás v prípade nejasností. "
"To\n"
"je potrebné pri väčšine oznamov, ktoré dostaneme, pretože väčšina oznamov\n"
"bez kontaktných údajov je bezcenná. Na druhej strane taktiež poskytuje\n"
"príležitosť pre tých, ktorý tajne odpočúvajú, ako poskytovateľ Vášho "
"emailoveho konta alebo internetu,\n"
"ktorí chcú potvrdenie, že používate Tails\n"
"</p>\n"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:17
msgid "Persistence is disabled for Electrum"
msgstr "Persistence je vypnuté pre Electrum"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:19
msgid ""
"When you reboot Tails, all of Electrum's data will be lost, including your "
"Bitcoin wallet. It is strongly recommended to only run Electrum when its "
"persistence feature is activated."
msgstr ""
"Pri každom opätovnom spustení Tails, stratíte všetky dáta z Electrum, "
"vrátane Vašej Bitcoin peňaženky. Je preto doporučené spúšťať Electrum len "
"vtedy, ak je vlastnosť persistence aktivovaná."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:21
msgid "Do you want to start Electrum anyway?"
msgstr "Chcete nepriek tomu spustiť Electum?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:23
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:37
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:41
msgid "_Launch"
msgstr "_Spustiť"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:24
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:38
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:42
msgid "_Exit"
msgstr "_Ukončiť"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:27
msgid "The <b>Claws Mail</b> persistence feature is activated."
msgstr "Vlastnosť persistence <b>Claws Mail</b> je aktivovaná"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:29
msgid ""
"If you have emails saved in <b>Claws Mail</b>, you should <a href='https://"
"tails.boum.org/doc/anonymous_internet/claws_mail_to_icedove'>migrate your "
"data</a> before starting <b>Icedove</b>."
msgstr ""
"Ak máte emaily uložené v <b>Claws Mail</b>, mali by ste <a href='https://"
"tails.boum.org/doc/anonymous_internet/claws_mail_to_icedove'>presunúť Vaše "
"dáta</a> pred spustením <b>Icedove</b>."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:34
msgid ""
"If you already migrated your emails to <b>Icedove</b>, you should <a "
"href='https://tails.boum.org/doc/anonymous_internet/"
"claws_mail_to_icedove#delete'>delete all your <b>Claws Mail</b> data</a> to "
"remove this warning."
msgstr ""
"Ak ste už Vaše dáta presunuli do <b>Icedove</b>, mali by ste <a "
"href='https://tails.boum.org/doc/anonymous_internet/"
"claws_mail_to_icedove#delete'>zmazať Vaše <b>Claws Mail</b> dáta</a>, aby "
"ste odstránili toto varovanie."

#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-helper@tails.boum.org/extension.js:71
msgid "Restart"
msgstr "Reštartovať"

#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-helper@tails.boum.org/extension.js:74
msgid "Power Off"
msgstr "Vypnúť"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:22
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:1
msgid "Tails"
msgstr "Tails"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:25
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:1
msgid "About Tails"
msgstr "O Tails"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:35
msgid "The Amnesic Incognito Live System"
msgstr "The Amnesic Incognito Live System"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:36
#, python-format
msgid ""
"Build information:\n"
"%s"
msgstr ""
"Build informácie:\n"
"%s"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:54
msgid "not available"
msgstr "nedostupné"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:118
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:124
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:128
msgid "Your additional software"
msgstr "Váš prídavný software"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:119
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:129
msgid ""
"The upgrade failed. This might be due to a network problem. Please check "
"your network connection, try to restart Tails, or read the system log to "
"understand better the problem."
msgstr ""
"Aktualizácia zlyhala. Toto mohlo nastať z dôvodu problémov s pripojením. "
"Skontrolujte, prosím, vaše pripojenie, skúste reštartovať Tails alebo si "
"prečítajte záznam z konzoly, aby ste problém lepšie pochopili."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:125
msgid "The upgrade was successful."
msgstr "Aktualizácia prebehla úspešne."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:52
msgid "Synchronizing the system's clock"
msgstr "Synchronizácia systémového času"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:53
msgid ""
"Tor needs an accurate clock to work properly, especially for Hidden "
"Services. Please wait..."
msgstr ""
"Tor potrebuje presný čas, aby pracoval správne, hlave kvôli skrytému "
"protokolu Hidden Service. Prosím, čakajte..."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:87
msgid "Failed to synchronize the clock!"
msgstr "Synchronizácia času zlyhala!"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:146
msgid "This version of Tails has known security issues:"
msgstr "Táto verzia Tails má známe bezpečnostné riziká:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:156
msgid "Known security issues"
msgstr "Známe bezpečnostné hrozby"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:52
#, sh-format
msgid "Network card ${nic} disabled"
msgstr "Sieťová karta ${nic} zakázaná"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:53
#, sh-format
msgid ""
"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is "
"temporarily disabled.\n"
"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
msgstr ""
"Predstieranie MAC adresy - MAC spoofing zlyhalo pre sieťovú kartu "
"${nic_name} (${nic}) , takže je dočasne neaktívna.\n"
"Možno by ste mali dať prednosť reštartovaniu Tails a vypnúť predstieranie "
"MAC adresy."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:62
msgid "All networking disabled"
msgstr "Pripojenie celej siete zakázané"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:63
#, sh-format
msgid ""
"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error "
"recovery also failed so all networking is disabled.\n"
"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
msgstr ""
"Predstieranie MAC adresy - MAC spoofing zlyhalo pre sieťovú kartu "
"${nic_name} (${nic}). Obnova po chybe taktiež zlyhala, takže všetky siete sú "
"neaktívne.\n"
"Možno by ste mali dať prednosť reštartovaniu Tails a vypnúť predstieranie "
"MAC adresy."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:24
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:27
msgid "error:"
msgstr "chyba:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:25
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:28
msgid "Error"
msgstr "Chyba"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:45
msgid ""
"<b>Not enough memory available to check for upgrades.</b>\n"
"\n"
"Make sure this system satisfies the requirements for running Tails.\n"
"See file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
"\n"
"Try to restart Tails to check for upgrades again.\n"
"\n"
"Or do a manual upgrade.\n"
"See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
msgstr ""
"<b>Nedostatok pamäte pre kontrolu aktualizácií.</b>\n"
"\n"
"Uistite sa, že tento systém spĺňa požiadavky na beh Tails.\n"
"Pozrite si file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en."
"html\n"
"\n"
"Skúste Tails reštartovať a znova prekontrolujte aktualizácie.\n"
"\n"
"Alebo tiež môžete vykonať manuálnu aktualizáciu.\n"
"Pozrite si https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:67
msgid "Warning: virtual machine detected!"
msgstr "Upozornenie: bol objavený virtuálny stroj!"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:69
msgid ""
"Both the host operating system and the virtualization software are able to "
"monitor what you are doing in Tails."
msgstr ""
"Hlavný operačný systém aj virtualizačný software sú schopné monitorovať vašu "
"aktivitu v Tails."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:72
msgid "Warning: non-free virtual machine detected!"
msgstr "Upozornenie: bol objavený virtuány stroj!"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:74
msgid ""
"Both the host operating system and the virtualization software are able to "
"monitor what you are doing in Tails. Only free software can be considered "
"trustworthy, for both the host operating system and the virtualization "
"software."
msgstr ""
"Operačný systém ako aj softvér pre virtualizáciu môžu monitorovať Vašu "
"aktivitu v Tails. Len voľne šíriteľný softvér je možné považovať za "
"dôveryhodný pre operačný systém aj virtualizačný softvér."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:79
msgid "Learn more"
msgstr "Zistite viac"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:40
msgid "Tor is not ready"
msgstr "Tor nie je pripravený"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:41
msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
msgstr "Tor nie je pripravený. Spustiť Tor Browser aj napriek tomu?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:42
msgid "Start Tor Browser"
msgstr "Spustiť Tor Browser"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:43
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:38
msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
msgstr "Skutočne si prajete spustiť nezabezpečený prehliadač?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:40
msgid ""
"Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>.\\nOnly "
"use the Unsafe Browser if necessary, for example\\nif you have to login or "
"register to activate your Internet connection."
msgstr ""
"Sieťová aktivita v rámci nezabezpečeného prehliadača <b>nie je anonymná</b>."
"\\nPoužívajte nezabezpečený prehliadač len v prípade nutnosti, napríklad \\n "
"ak sa musíte prihlásiť alebo registrovať kvôli aktivácii Vášho internetového "
"spojenia."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:51
msgid "Starting the Unsafe Browser..."
msgstr "Spúšťanie nezabezpečeného prehliadača..."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:52
msgid "This may take a while, so please be patient."
msgstr "Toto môže chvíľu trvať, prosím, buďte trpezliví."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:57
msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
msgstr "Vypínam nezabezpečený prehliadač"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:58
msgid ""
"This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
"is properly shut down."
msgstr ""
"Toto môže chvíľu trvať a nebude možné nezabezpečený prehliadač reštartovať, "
"až kým sa úplne nevypne."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:70
msgid "Failed to restart Tor."
msgstr "Reštart Tor zlyhal."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:84
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
msgid "Unsafe Browser"
msgstr "Nezabezpečený prehliadač"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:92
msgid ""
"Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
"retry in a while."
msgstr ""
"Iný nezabezpečený prehliadač je práve spustený alebo sa vypína. Skúste o "
"chvíľu znova, prosím."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
msgid ""
"NetworkManager passed us garbage data when trying to deduce the clearnet DNS "
"server."
msgstr ""
"Pri skúmaní clearnet DNS server, neposkytol sieťový manažér žiadne užitočné "
"informácie."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:114
msgid ""
"No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
"NetworkManager."
msgstr ""
"Nepodarilo sa získať DNS server pomocou DHCP, ani pomocou manuálneho "
"nastavenia v NetworkManager."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:122
msgid "Failed to setup chroot."
msgstr "Nastavenie chroot zlyhalo."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:128
msgid "Failed to configure browser."
msgstr "Nepodarilo sa nakonfigurovať prehliadač."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:133
msgid "Failed to run browser."
msgstr "Nepodarilo sa spustiť prehliadač."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:34
msgid "I2P failed to start"
msgstr "Zlyhalo spúšťanie I2P"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:35
msgid ""
"Something went wrong when I2P was starting. Check the logs in /var/log/i2p "
"for more information."
msgstr ""
"Pri spúšťaní I2P sa vyskytla chyba. Skontrolujte záznamy vo /var/log/i2p pre "
"viac informácií."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:52
msgid "I2P's router console is ready"
msgstr "Ovládací panel smerovača I2P je pripravený"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:53
msgid "You can now access I2P's router console in the I2P Browser."
msgstr ""
"Teraz sa môžete pripojiť na I2P v ovládacom panely smerovača v I2P "
"prehliadači."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:58
msgid "I2P is not ready"
msgstr "I2P nie je pripravené"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:59
msgid ""
"Eepsite tunnel not built within six minutes. Check the router console in the "
"I2P Browser or the logs in /var/log/i2p for more information. Reconnect to "
"the network to try again."
msgstr ""
"Eepsite tunel nebol vytvorený v priebehu šiestich minút. Skontrolujte "
"ovládací panel smerovača v I2P prehliadači alebo záznamy vo /var/log/i2p pre "
"viac informácií. Skúste sa opätovne pripojiť do siete."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:71
msgid "I2P is ready"
msgstr "I2P je pripravené"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:72
msgid "You can now access services on I2P."
msgstr "Teraz sa môžete pripojiť k službám I2P."

#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
msgid "Report an error"
msgstr "Nahlásiť chybu"

#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/tails-documentation.desktop.in.h:1
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:1
msgid "Tails documentation"
msgstr "Tails dokumentácia"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:2
msgid "Learn how to use Tails"
msgstr "Naučte sa používať Tails"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:1
msgid "Anonymous overlay network browser"
msgstr "Anonymná vrstva siete"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:2
msgid "I2P Browser"
msgstr "I2P prehliadač"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:2
msgid "Learn more about Tails"
msgstr "Zistiť viac o Tails"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:1
msgid "Tor Browser"
msgstr "Tor Browser"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:2
msgid "Anonymous Web Browser"
msgstr "Anonymný webový prehliadač"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:2
msgid "Browse the World Wide Web without anonymity"
msgstr "Prehliadať Web bez anonymity"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:3
msgid "Unsafe Web Browser"
msgstr "Nezabezpečený webový prehliadač"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:2
msgid "Tails specific tools"
msgstr "Špecifické nástroje Tails"

#~ msgid "OpenPGP encryption applet"
#~ msgstr "OpenPGP šifrovací applet"

#~ msgid "Exit"
#~ msgstr "Ukončiť"

#~ msgid "About"
#~ msgstr "O nás"

#~ msgid "Encrypt Clipboard with _Passphrase"
#~ msgstr "Šifrovať Schránku prístupovým heslom"

#~ msgid "Sign/Encrypt Clipboard with Public _Keys"
#~ msgstr "Podpísať/zašifrovať Schránku verejným kľúčom"

#~ msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
#~ msgstr "_Dešifrovať/overiť Schránku"

#~ msgid "_Manage Keys"
#~ msgstr "_Spravovať kľúče"

#~ msgid "_Open Text Editor"
#~ msgstr "_Otvoriť textový editor"

#~ msgid "The clipboard does not contain valid input data."
#~ msgstr "Schránka neobsahuje platné vstupné údaje."

#~ msgid "Unknown Trust"
#~ msgstr "Nejasná dôvera"

#~ msgid "Marginal Trust"
#~ msgstr "Minimálna dôvera"

#~ msgid "Full Trust"
#~ msgstr "Plná dôvera"

#~ msgid "Ultimate Trust"
#~ msgstr "Neobmedzená dôvera"

#~ msgid "Name"
#~ msgstr "Názov"

#~ msgid "Key ID"
#~ msgstr "ID kľúča"

#~ msgid "Status"
#~ msgstr "Stav"

#~ msgid "Fingerprint:"
#~ msgstr "Odtlačok:"

#~ msgid "User ID:"
#~ msgid_plural "User IDs:"
#~ msgstr[0] "Identifikátor užívateľa:"
#~ msgstr[1] "Identifikátor užívateľa:"
#~ msgstr[2] "Identifikátory užívateľa:"

#~ msgid "None (Don't sign)"
#~ msgstr "Žiadne (Nepodpisovať)"

#~ msgid "Select recipients:"
#~ msgstr "Vybrať príjemcov:"

#~ msgid "Hide recipients"
#~ msgstr "Skryť príjemcov"

#~ msgid ""
#~ "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
#~ "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
#~ msgstr ""
#~ "Skryť identifikátory všetkých príjemcov šifrovanej správy. V opačnom "
#~ "prípade môže ktokoľvek vidieť, kto je príjemcom šifrovanej správy."

#~ msgid "Sign message as:"
#~ msgstr "Podpísať správu ako:"

#~ msgid "Choose keys"
#~ msgstr "Zvoliť kľúče"

#~ msgid "Do you trust these keys?"
#~ msgstr "Dôverujete týmto kľúčom?"

#~ msgid "The following selected key is not fully trusted:"
#~ msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
#~ msgstr[0] "Nasledujúci zvolený kľúč nemá plnú dôveru:"
#~ msgstr[1] "Nasledujúci zvolený kľúč nemá plnú dôveru:"
#~ msgstr[2] "Nasledujúce zvolené kľúče nemájú plnú dôveru:"

#~ msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
#~ msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
#~ msgstr[0] "Dôverujete tomuto kľúču natoľko, aby ste ho použili?"
#~ msgstr[1] "Dôverujete tomuto kľúčo natoľko, aby ste ho použili?"
#~ msgstr[2] "Dôverujete týmto kľúčom natoľko, aby ste ich použili?"

#~ msgid "No keys selected"
#~ msgstr "Žiadne vybrané kľúče"

#~ msgid ""
#~ "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
#~ "encrypt the message, or both."
#~ msgstr ""
#~ "Musíte vybrať súkromný kľúč, ktorým podpíšte správu, verejné kľúče na "
#~ "zašifrovanie správy, alebo oboje."

#~ msgid "No keys available"
#~ msgstr "Žiadne dostupné kľúče"

#~ msgid ""
#~ "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt "
#~ "messages."
#~ msgstr ""
#~ "Potrebujete súkromný kľúč na podpísanie správy alebo verejný kľúč na "
#~ "zašifrovanie správy."

#~ msgid "GnuPG error"
#~ msgstr "Chyba GnuPG"

#~ msgid "Therefore the operation cannot be performed."
#~ msgstr "Preto nemohla byť operácia vykonaná."

#~ msgid "GnuPG results"
#~ msgstr "Výsledok GnuPG"

#~ msgid "Output of GnuPG:"
#~ msgstr "Výstup GnuPG:"

#~ msgid "Other messages provided by GnuPG:"
#~ msgstr "Ďalšie správy poskytnuté GnuPG:"