summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sq.po
blob: 71f8e080df6230110a940ebaf79a3e44b461c61e (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Bujar Tafili, 2015-2016
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-19 13:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-25 10:17+0000\n"
"Last-Translator: Bujar Tafili\n"
"Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
"sq/)\n"
"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:39
msgid "Tor is ready"
msgstr "Tor është gati"

#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:40
msgid "You can now access the Internet."
msgstr "Ju s'mund të qaseni në Internet."

#: config/chroot_local-includes/etc/whisperback/config.py:65
#, python-format
msgid ""
"<h1>Help us fix your bug!</h1>\n"
"<p>Read <a href=\"%s\">our bug reporting instructions</a>.</p>\n"
"<p><strong>Do not include more personal information than\n"
"needed!</strong></p>\n"
"<h2>About giving us an email address</h2>\n"
"<p>\n"
"Giving us an email address allows us to contact you to clarify the problem. "
"This\n"
"is needed for the vast majority of the reports we receive as most reports\n"
"without any contact information are useless. On the other hand it also "
"provides\n"
"an opportunity for eavesdroppers, like your email or Internet provider, to\n"
"confirm that you are using Tails.\n"
"</p>\n"
msgstr ""
"<h1>Na ndihmoni të ndreqim gabimin tuaj!</h1>\n"
"<p>Lexoni <a href=\"%s\">instruksionet tona mbi raportimin e gabimit</a>.</"
"p>\n"
"<p><strong>Mos përfshini më shumë informacion mbi veten, sesa \n"
"nevojitet</strong></p>\n"
"<h2>Rreth të dërguarit tek ne të një adrese e-poste</h2>\n"
"<p>\n"
"Dhënit tek ne e një adrese e-poste, na lejon të kontaktojmë me ju për të "
"qartësuar problemin. Kjo\n"
"nevojitet për shumicën e raporteve që ne marrim, përderisa shumica e "
"raporteve,\n"
"pa asnjë informacion kontakti, janë të papërdorshme. Nga ana tjetër, kjo gjë "
"ofron gjithashtu një mundësi që\n"
"përgjuesit, si ofruesi i e-postës apo Internetit tuaj, të\n"
"konfirmojnë që ju po përdorni Tails.\n"
"</p>\n"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:17
msgid "Persistence is disabled for Electrum"
msgstr "Vazhdimësia është paaftësuar për Electrum"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:19
msgid ""
"When you reboot Tails, all of Electrum's data will be lost, including your "
"Bitcoin wallet. It is strongly recommended to only run Electrum when its "
"persistence feature is activated."
msgstr ""
"Kur ju e rinisni Tails, të gjitha të dhënat e Electrum do të humbasin, "
"përfshirë edhe portofolin tuaj Bitcoin. Rekomandohet fuqishëm që të "
"ekzekutohet vetëm Electrum, kur tipari i saj i vazhdimësisë është aktiv."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:21
msgid "Do you want to start Electrum anyway?"
msgstr "Dëshironi ta nisni Electrum gjithsesi?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:23
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:37
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:41
msgid "_Launch"
msgstr "_Lëshoni"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:24
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:38
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:42
msgid "_Exit"
msgstr "_Dilni"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:27
msgid "The <b>Claws Mail</b> persistence feature is activated."
msgstr "Tipari i vijueshmërisë së <b>Claws Mail</b> është aktivizuar."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:29
msgid ""
"If you have emails saved in <b>Claws Mail</b>, you should <a href='https://"
"tails.boum.org/doc/anonymous_internet/claws_mail_to_icedove'>migrate your "
"data</a> before starting <b>Icedove</b>."
msgstr ""
"Nëse keni e-posta të ruajtura në <b>Claws Mail</b>, duhet t'i <a "
"href='https://tails.boum.org/doc/anonymous_internet/"
"claws_mail_to_icedove'>emigroni të dhënat tuaja</a> përpara se të nisni "
"<b>Icedove</b>."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:34
#, fuzzy
msgid ""
"If you already migrated your emails to <b>Icedove</b>, you should <a "
"href='https://tails.boum.org/doc/anonymous_internet/"
"claws_mail_to_icedove#delete'>delete all your <b>Claws Mail</b> data</a> to "
"remove this warning."
msgstr ""
"Nëse keni e-posta të ruajtura në <b>Claws Mail</b>, duhet t'i <a "
"href='https://tails.boum.org/doc/anonymous_internet/"
"claws_mail_to_icedove'>emigroni të dhënat tuaja</a> përpara se të nisni "
"<b>Icedove</b>."

#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-helper@tails.boum.org/extension.js:71
msgid "Restart"
msgstr "Rihap"

#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-helper@tails.boum.org/extension.js:74
msgid "Power Off"
msgstr "Shuajeni"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:22
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:1
msgid "Tails"
msgstr "Tails"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:25
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:1
msgid "About Tails"
msgstr "Rreth Tails"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:35
msgid "The Amnesic Incognito Live System"
msgstr "Sistemi i Drejtpërdrejtë e i Fshehur Amnesic "

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:36
#, python-format
msgid ""
"Build information:\n"
"%s"
msgstr ""
"Informacioni mbi realizimin:\n"
"%s"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:54
msgid "not available"
msgstr "i padisponueshëm"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:118
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:124
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:128
msgid "Your additional software"
msgstr "Programi juaj shtesë"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:119
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:129
msgid ""
"The upgrade failed. This might be due to a network problem. Please check "
"your network connection, try to restart Tails, or read the system log to "
"understand better the problem."
msgstr ""
"Përmirësimi dështoi. Kjo mund të ketë ndodhur për shkak të një problemi të "
"rrjetit. Ju lutemi kontrolloni lidhjen e rrjetit tuaj, provoni të rinisni "
"Tails, ose lexoni regjistrin e sistemit, që ta kuptoni më mirë problemin."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:125
msgid "The upgrade was successful."
msgstr "Përmirësimi ishte i suksesshëm."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:52
msgid "Synchronizing the system's clock"
msgstr "Sinkronizimi i orës së sistemit"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:53
msgid ""
"Tor needs an accurate clock to work properly, especially for Hidden "
"Services. Please wait..."
msgstr ""
"Tor ka nevojë për një orë të saktë, që të punoj si duhet, veçanërisht për "
"Shërbimet e Fshehta. Ju lutemi prisni..."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:87
msgid "Failed to synchronize the clock!"
msgstr "Dështim në sinkronizimin e orës së sistemit!"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:146
msgid "This version of Tails has known security issues:"
msgstr "Ky version i Tails ka probleme sigurie të njohura:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:156
msgid "Known security issues"
msgstr "Probleme të njohura të sigurisë"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:52
#, sh-format
msgid "Network card ${nic} disabled"
msgstr "Karta e rrjetit ${nic} është paaftësuar"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:53
#, sh-format
msgid ""
"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is "
"temporarily disabled.\n"
"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
msgstr ""
"Dështoi ndryshimi i MAC për kartën e rrjetit ${nic_name} (${nic}), ndaj "
"është përkohësisht e çaktivizuar.\n"
"Ju mund të parapëlqeni që ta rinisni Tails dhe çaktivizoni ndryshimin e MAC."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:62
msgid "All networking disabled"
msgstr "Të gjitha lidhjet në rrjet janë paaftësuar"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:63
#, sh-format
msgid ""
"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error "
"recovery also failed so all networking is disabled.\n"
"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
msgstr ""
"Dështoi ndryshimi i MAC për kartën e rrjetit ${nic_name} (${nic}). Po ashtu "
"dështoi edhe rregullimi i gabimit, kësisoj i gjithë rrjeti është "
"çaktivizuar.\n"
"Ju mund të parapëlqeni që ta rinisni Tails dhe çaktivizoni ndryshimin e MAC."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:24
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:27
msgid "error:"
msgstr "gabim:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:25
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:28
msgid "Error"
msgstr "Gabim"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:45
msgid ""
"<b>Not enough memory available to check for upgrades.</b>\n"
"\n"
"Make sure this system satisfies the requirements for running Tails.\n"
"See file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
"\n"
"Try to restart Tails to check for upgrades again.\n"
"\n"
"Or do a manual upgrade.\n"
"See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
msgstr ""
"<b>Kujtesa e lirë s'është e mjaftueshme për të kontrolluar për përmirësime.</"
"b>\n"
"\n"
"Sigurohuni që ky sistem kënaq kërkesat për të ekzekutuar Tails.\n"
"Shihni skedarin:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en."
"html\n"
"\n"
"Përpiquni të rinisni Tails, që të kërkoni sërish për përmirësime.\n"
"\n"
"Ose bëni një përmirësim me dorë.\n"
"Shihni https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:67
msgid "Warning: virtual machine detected!"
msgstr "Kujdes: është zbuluar makinë virtuale!"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:69
msgid ""
"Both the host operating system and the virtualization software are able to "
"monitor what you are doing in Tails."
msgstr ""
"Si sistemi operativ pritës, ashtu edhe programi virtualizues janë në gjendje "
"të monitorojnë se çfarë po bëni në Tails."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:72
msgid "Warning: non-free virtual machine detected!"
msgstr "Kujdes: është pikasur një makinë virtualizimi jo falas!"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:74
msgid ""
"Both the host operating system and the virtualization software are able to "
"monitor what you are doing in Tails. Only free software can be considered "
"trustworthy, for both the host operating system and the virtualization "
"software."
msgstr ""
"Si sistemi operativ pritës, ashtu edhe programi virtualizues janë në gjendje "
"të monitorojnë se çfarë po bëni në Tails. Vetëm programet pa pagesë mund të "
"konsiderohen të besueshëm, si për sistemin operativ pritës, ashtu edhe për "
"programin e virtualizmit."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:79
msgid "Learn more"
msgstr "Mësoni më shumë"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:40
msgid "Tor is not ready"
msgstr "Tor s'është gati"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:41
msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
msgstr "Tor s'është gati. Do ta nisni Tor Browser gjithsesi?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:42
msgid "Start Tor Browser"
msgstr "Niseni Tor Browser"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:43
msgid "Cancel"
msgstr "Anuloni"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:38
msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
msgstr "Vërtet dëshironi të lëshoni Shfletuesin e Pasigurt?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:40
msgid ""
"Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>.\\nOnly "
"use the Unsafe Browser if necessary, for example\\nif you have to login or "
"register to activate your Internet connection."
msgstr ""
"Veprimtaria e rrjetit brenda Shfletuesit të Pasigurt <b>s'është anonime</b>."
"\\nShfletuesin e Pasigurt përdoreni vetëm në rast nevoje, për shembull"
"\\nnëse ju duhet të futeni ose të regjistroheni për të aktivizuar lidhjen "
"tuaj të Internetit."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:51
msgid "Starting the Unsafe Browser..."
msgstr "Duke nisur Shfletuesin e Pasigurt..."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:52
msgid "This may take a while, so please be patient."
msgstr "Kjo do të marrë pak kohë, ndaj ju lutemi jini i durueshëm."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:57
msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
msgstr "Duke mbyllur Shfletuesin e Pasigurt..."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:58
msgid ""
"This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
"is properly shut down."
msgstr ""
"Kjo do të marrë pak kohë dhe ju mund të mos mundni që ta rinisni Shfletuesin "
"e Pasigurt., derisa ai të mbyllet plotësisht."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:70
msgid "Failed to restart Tor."
msgstr "Dështuam për rinisjen e Tor."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:84
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
msgid "Unsafe Browser"
msgstr "Shfletues i Pasigurt"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:92
msgid ""
"Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
"retry in a while."
msgstr ""
"Një tjetër Shfletues i Pasigurt po ekzekutohet ose po pastrohet tani. Ju "
"lutemi riprovoni pas pak."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
msgid ""
"NetworkManager passed us garbage data when trying to deduce the clearnet DNS "
"server."
msgstr ""
"NetworkManager na kaloi mbeturina të dhënash, kur përpiqej të deduktonte "
"shërbyesin DNS clearnet."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:114
msgid ""
"No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
"NetworkManager."
msgstr ""
"Asnjë shërbyes DNS në NetworkManager nuk është përftuar përmes DHCP, ose "
"konfigurimit me dorë."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:122
msgid "Failed to setup chroot."
msgstr "Dështim në konfigurimin e chroot."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:128
msgid "Failed to configure browser."
msgstr "Dështim në konfigurimin e shfletuesit."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:133
msgid "Failed to run browser."
msgstr "Dështim në ekzekutimin e shfletuesit."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:34
msgid "I2P failed to start"
msgstr "I2P dështoi të niset"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:35
msgid ""
"Something went wrong when I2P was starting. Check the logs in /var/log/i2p "
"for more information."
msgstr ""
"Diçka shkoi keq kur po nisej I2P. Për më shumë informacion kontrolloni "
"regjistrat në /var/log/i2p."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:52
msgid "I2P's router console is ready"
msgstr "Paneli i ruterit I2P's është gati"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:53
msgid "You can now access I2P's router console in the I2P Browser."
msgstr "Tashmë mund të qaseni në panelin e ruter-it I2P, në Shfletuesin e I2P."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:58
msgid "I2P is not ready"
msgstr "I2P s'është gati"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:59
msgid ""
"Eepsite tunnel not built within six minutes. Check the router console in the "
"I2P Browser or the logs in /var/log/i2p for more information. Reconnect to "
"the network to try again."
msgstr ""
"Tuneli Eepsite nuk u ndërtua brenda 6 minutave. Kontrolloni the panelin e "
"ruter-it në Shfletuesin I2P ose regjistrat në /var/log/i2p për më shumë "
"informacion. Rilidheni rrjetin që të përpiqeni sërish.."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:71
msgid "I2P is ready"
msgstr "I2P është gati"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:72
msgid "You can now access services on I2P."
msgstr "Ju tani mund t'u qaseni shërbimeve në I2P."

#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
msgid "Report an error"
msgstr "Raportoni një gabim"

#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/tails-documentation.desktop.in.h:1
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:1
msgid "Tails documentation"
msgstr "Dokumentacioni i Tails"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:2
msgid "Learn how to use Tails"
msgstr "Mësoni sesi ta përdorni Tails"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:1
msgid "Anonymous overlay network browser"
msgstr "Mbivendosje anonime e shfletuesit të rrjetit "

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:2
msgid "I2P Browser"
msgstr "Shfletuesi I2P"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:2
msgid "Learn more about Tails"
msgstr "Mësoni më shumë rreth Tails"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:1
msgid "Tor Browser"
msgstr "Tor Browser"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:2
msgid "Anonymous Web Browser"
msgstr " Shfletues Web-i Anonim"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:2
msgid "Browse the World Wide Web without anonymity"
msgstr "Shfletojeni Web-in Mbarëbotëror pa anonimitet"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:3
msgid "Unsafe Web Browser"
msgstr "Shfletues Web-i i Pasigurt"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:2
msgid "Tails specific tools"
msgstr "Mjetet e veçanta të Tails"

#~ msgid "OpenPGP encryption applet"
#~ msgstr "Programth për fshehjen OpenPGP"

#~ msgid "Exit"
#~ msgstr "Dilni"

#~ msgid "About"
#~ msgstr "Rreth"

#~ msgid "Encrypt Clipboard with _Passphrase"
#~ msgstr "Fshiheni Tabelën e Shënimeve me _frazëkalim"

#~ msgid "Sign/Encrypt Clipboard with Public _Keys"
#~ msgstr "Nënshkruajeni/Fshiheni Tabelën e Shënimeve me _Çelësa Publikë"

#~ msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
#~ msgstr "_Deshifroni/Verifikoni Tabelën e Shënimeve"

#~ msgid "_Manage Keys"
#~ msgstr "_Administroni Çelësat"

#~ msgid "_Open Text Editor"
#~ msgstr "_Hapeni Redaktuesin e Tekstit"

#~ msgid "The clipboard does not contain valid input data."
#~ msgstr "Tabelën e Shënimeve nuk përmban të dhëna hyrëse të vlefshme."

#~ msgid "Unknown Trust"
#~ msgstr "Besueshmëri e Panjohur"

#~ msgid "Marginal Trust"
#~ msgstr "Besueshmëri Anësore"

#~ msgid "Full Trust"
#~ msgstr "Besueshmëri e Plotë"

#~ msgid "Ultimate Trust"
#~ msgstr "Besueshmëri e Skajshme"

#~ msgid "Name"
#~ msgstr "Emri"

#~ msgid "Key ID"
#~ msgstr "ID Kyçe"

#~ msgid "Status"
#~ msgstr "Gjendja"

#~ msgid "Fingerprint:"
#~ msgstr "Gjurmë:"

#~ msgid "User ID:"
#~ msgid_plural "User IDs:"
#~ msgstr[0] "ID e përdoruesit"
#~ msgstr[1] "ID-të e përdoruesve"

#~ msgid "None (Don't sign)"
#~ msgstr "Asnjë (Mos nënshkruani)"

#~ msgid "Select recipients:"
#~ msgstr "Përzgjidhni marrësit:"

#~ msgid "Hide recipients"
#~ msgstr "Fshihni marrësit"

#~ msgid ""
#~ "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
#~ "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
#~ msgstr ""
#~ "Fshihni ID-të e përdoruesve të të gjithë marrësve të një mesazhi të "
#~ "fshehur. Përndryshe, çdokush që sheh mesazhin e fshehur mund të shohë "
#~ "edhe se kush janë marrësit."

#~ msgid "Sign message as:"
#~ msgstr "Nënshkruajeni mesazhin si:"

#~ msgid "Choose keys"
#~ msgstr "Përzgjidhni çelësat"

#~ msgid "Do you trust these keys?"
#~ msgstr "A i besoni këta çelësa?"

#~ msgid "The following selected key is not fully trusted:"
#~ msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
#~ msgstr[0] "Çelësi i përzgjedhur, që vijon, s'është plotësisht i besueshëm:"
#~ msgstr[1] ""
#~ "Çelësat e përzgjedhur, që vijojnë, s'janë plotësisht të besueshëm:"

#~ msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
#~ msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
#~ msgstr[0] ""
#~ " A e besoni mjaftueshëm këtë çelës, sa ta përdorni atë gjithsesi?"
#~ msgstr[1] ""
#~ "A i besoni mjaftueshëm këta çelësa, sa t'i përdorni ata gjithsesi?"

#~ msgid "No keys selected"
#~ msgstr "S'është përzgjedhur asnjë çelës"

#~ msgid ""
#~ "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
#~ "encrypt the message, or both."
#~ msgstr ""
#~ "Ju duhet të përzgjidhni një çelës personal për të shënuar mesazhin, apo "
#~ "disa çelësa publikë për ta fshehur mesazhin, ose të dyja."

#~ msgid "No keys available"
#~ msgstr "S'ka çelësa të disponueshëm"

#~ msgid ""
#~ "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt "
#~ "messages."
#~ msgstr ""
#~ "Ju nevojitet një çelës personal për të shënuar mesazhin ose një çelës "
#~ "publik për ta fshehur atë."

#~ msgid "GnuPG error"
#~ msgstr "Gabim i GnuPG"

#~ msgid "Therefore the operation cannot be performed."
#~ msgstr "Për këtë arsye operacioni s'mund të kryhet."

#~ msgid "GnuPG results"
#~ msgstr "Rezultatet GnuPG"

#~ msgid "Output of GnuPG:"
#~ msgstr "Produkti i GnuPG:"

#~ msgid "Other messages provided by GnuPG:"
#~ msgstr "Mesazhet e tjera të ofruara nga GnuPG:"

#~ msgid "Reboot"
#~ msgstr "Riniseni"

#~ msgid "Immediately reboot computer"
#~ msgstr "Riniseni kompjuterin menjëherë"

#~ msgid "Immediately shut down computer"
#~ msgstr "Mbylleni kompjuterin menjëherë"