summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sq.po
blob: c5a119de1e773b37a4bd016f4ced838d8cbf90ca (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Bujar Tafili, 2015-2016
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-07 10:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-26 14:47+0000\n"
"Last-Translator: carolyn <carolyn@anhalt.org>\n"
"Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
"sq/)\n"
"Language: sq\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:39
msgid "Tor is ready"
msgstr "Tor është gati"

#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:40
msgid "You can now access the Internet."
msgstr "Ju s'mund të qaseni në Internet."

#: config/chroot_local-includes/etc/whisperback/config.py:69
#, python-format
msgid ""
"<h1>Help us fix your bug!</h1>\n"
"<p>Read <a href=\"%s\">our bug reporting instructions</a>.</p>\n"
"<p><strong>Do not include more personal information than\n"
"needed!</strong></p>\n"
"<h2>About giving us an email address</h2>\n"
"<p>\n"
"Giving us an email address allows us to contact you to clarify the problem. "
"This\n"
"is needed for the vast majority of the reports we receive as most reports\n"
"without any contact information are useless. On the other hand it also "
"provides\n"
"an opportunity for eavesdroppers, like your email or Internet provider, to\n"
"confirm that you are using Tails.\n"
"</p>\n"
msgstr ""
"<h1>Na ndihmoni të ndreqim gabimin tuaj!</h1>\n"
"<p>Lexoni <a href=\"%s\">instruksionet tona mbi raportimin e gabimit</a>.</"
"p>\n"
"<p><strong>Mos përfshini më shumë informacion mbi veten, sesa \n"
"nevojitet</strong></p>\n"
"<h2>Rreth të dërguarit tek ne të një adrese e-poste</h2>\n"
"<p>\n"
"Dhënit tek ne e një adrese e-poste, na lejon të kontaktojmë me ju për të "
"qartësuar problemin. Kjo\n"
"nevojitet për shumicën e raporteve që ne marrim, përderisa shumica e "
"raporteve,\n"
"pa asnjë informacion kontakti, janë të papërdorshme. Nga ana tjetër, kjo gjë "
"ofron gjithashtu një mundësi që\n"
"përgjuesit, si ofruesi i e-postës apo Internetit tuaj, të\n"
"konfirmojnë që ju po përdorni Tails.\n"
"</p>\n"

#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/additional-software/configuration-window.ui:51
msgid ""
"You can install additional software automatically from your persistent "
"storage when starting Tails."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/additional-software/configuration-window.ui:77
msgid ""
"The following software is installed automatically from your persistent "
"storage when starting Tails."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/additional-software/configuration-window.ui:132
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:172
msgid ""
"To add more, install some software using <a href=\"synaptic.desktop"
"\">Synaptic Package Manager</a> or <a href=\"org.gnome.Terminal.desktop"
"\">APT on the command line</a>."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/additional-software/configuration-window.ui:151
msgid "_Create persistent storage"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:57
msgid "Persistence is disabled for Electrum"
msgstr "Vazhdimësia është paaftësuar për Electrum"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:59
msgid ""
"When you reboot Tails, all of Electrum's data will be lost, including your "
"Bitcoin wallet. It is strongly recommended to only run Electrum when its "
"persistence feature is activated."
msgstr ""
"Kur ju e rinisni Tails, të gjitha të dhënat e Electrum do të humbasin, "
"përfshirë edhe portofolin tuaj Bitcoin. Rekomandohet fuqishëm që të "
"ekzekutohet vetëm Electrum, kur tipari i saj i vazhdimësisë është aktiv."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:60
msgid "Do you want to start Electrum anyway?"
msgstr "Dëshironi ta nisni Electrum gjithsesi?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:63
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:41
msgid "_Launch"
msgstr "_Lëshoni"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:64
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:42
msgid "_Exit"
msgstr "_Dilni"

#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-helper@tails.boum.org/extension.js:75
msgid "Restart"
msgstr "Rihap"

#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-helper@tails.boum.org/extension.js:78
msgid "Lock screen"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-helper@tails.boum.org/extension.js:81
msgid "Power Off"
msgstr "Shuajeni"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:22
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:1
msgid "Tails"
msgstr "Tails"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:25
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:1
msgid "About Tails"
msgstr "Rreth Tails"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:35
msgid "The Amnesic Incognito Live System"
msgstr "Sistemi i Drejtpërdrejtë e i Fshehur Amnesic "

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:36
#, python-format
msgid ""
"Build information:\n"
"%s"
msgstr ""
"Informacioni mbi realizimin:\n"
"%s"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:54
msgid "not available"
msgstr "i padisponueshëm"

#. Translators: Don't translate {details}, it's a placeholder and will
#. be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:147
#, fuzzy, python-brace-format
msgid ""
"{details} Please check your list of additional software or read the system "
"log to understand the problem."
msgstr ""
"Përmirësimi dështoi. Kjo mund të ketë ndodhur për shkak të një problemi të "
"rrjetit. Ju lutemi kontrolloni lidhjen e rrjetit tuaj, provoni të rinisni "
"Tails, ose lexoni regjistrin e sistemit, që ta kuptoni më mirë problemin."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:152
msgid ""
"Please check your list of additional software or read the system log to "
"understand the problem."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:156
msgid "Show Log"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:156
msgid "Configure"
msgstr ""

#. Translators: Don't translate {beginning} or {last}, they are
#. placeholders and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:222
#, python-brace-format
msgid "{beginning} and {last}"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:223
msgid ", "
msgstr ""

#. Translators: Don't translate {packages}, it's a placeholder and will
#. be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:289
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:319
#, fuzzy, python-brace-format
msgid "Add {packages} to your additional software?"
msgstr "Programi juaj shtesë"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:291
msgid ""
"To install it automatically from your persistent storage when starting Tails."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:293
msgid "Install Every Time"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:294
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:325
msgid "Install Only Once"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:300
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:330
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:371
msgid "The configuration of your additional software failed."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:321
msgid ""
"To install it automatically when starting Tails, you can create a persistent "
"storage and activate the <b>Additional Software</b> feature."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:324
msgid "Create Persistent Storage"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:332
msgid "Creating your persistent storage failed."
msgstr ""

#. Translators: Don't translate {packages}, it's a placeholder and
#. will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:341
#, python-brace-format
msgid "You could install {packages} automatically when starting Tails"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:344
msgid ""
"To do so, you need to run Tails from a USB stick installed using <i>Tails "
"Installer</i>."
msgstr ""

#. Translators: Don't translate {packages}, it's a placeholder and will be
#. replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:359
#, fuzzy, python-brace-format
msgid "Remove {packages} from your additional software?"
msgstr "Programi juaj shtesë"

#. Translators: Don't translate {packages}, it's a placeholder
#. and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:363
#, python-brace-format
msgid "This will stop installing {packages} automatically."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:365
msgid "Remove"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:366
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:118
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:46
msgid "Cancel"
msgstr "Anuloni"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:544
msgid "Installing your additional software from persistent storage..."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:546
msgid "This can take several minutes."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:559
#, fuzzy
msgid "The installation of your additional software failed"
msgstr "Programi juaj shtesë"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:574
msgid "Additional software installed successfully"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:594
msgid "The check for upgrades of your additional software failed"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:596
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:604
#, fuzzy
msgid ""
"Please check your network connection, restart Tails, or read the system log "
"to understand the problem."
msgstr ""
"Përmirësimi dështoi. Kjo mund të ketë ndodhur për shkak të një problemi të "
"rrjetit. Ju lutemi kontrolloni lidhjen e rrjetit tuaj, provoni të rinisni "
"Tails, ose lexoni regjistrin e sistemit, që ta kuptoni më mirë problemin."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:603
#, fuzzy
msgid "The upgrade of your additional software failed"
msgstr "Programi juaj shtesë"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-additional-software-notify:37
#, fuzzy
msgid "Documentation"
msgstr "Dokumentacioni i Tails"

#. Translators: Don't translate {package}, it's a placeholder and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:96
#, python-brace-format
msgid ""
"Remove {package} from your additional software? This will stop installing "
"the package automatically."
msgstr ""

#. Translators: Don't translate {pkg}, it's a placeholder and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:107
#, python-brace-format
msgid "Failed to remove {pkg}"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:124
#, fuzzy
msgid "Failed to read additional software configuration"
msgstr "Programi juaj shtesë"

#. Translators: Don't translate {package}, it's a placeholder and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:154
#, python-brace-format
msgid "Stop installing {package} automatically"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:179
msgid ""
"To do so, install some software using <a href=\"synaptic.desktop\">Synaptic "
"Package Manager</a> or <a href=\"org.gnome.Terminal.desktop\">APT on the "
"command line</a>."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:188
msgid ""
"To do so, unlock your persistent storage when starting Tails and install "
"some software using <a href=\"synaptic.desktop\">Synaptic Package Manager</"
"a> or <a href=\"org.gnome.Terminal.desktop\">APT on the command line</a>."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:198
msgid ""
"To do so, create a persistent storage and install some software using <a "
"href=\"synaptic.desktop\">Synaptic Package Manager</a> or <a href=\"org."
"gnome.Terminal.desktop\">APT on the command line</a>."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:206
msgid ""
"To do so, install Tails on a USB stick using <a href=\"tails-installer."
"desktop\">Tails Installer</a> and create a persistent storage."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:253
#, fuzzy
msgid "[package not available]"
msgstr "i padisponueshëm"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:52
msgid "Synchronizing the system's clock"
msgstr "Sinkronizimi i orës së sistemit"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:53
msgid ""
"Tor needs an accurate clock to work properly, especially for Hidden "
"Services. Please wait..."
msgstr ""
"Tor ka nevojë për një orë të saktë, që të punoj si duhet, veçanërisht për "
"Shërbimet e Fshehta. Ju lutemi prisni..."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:87
msgid "Failed to synchronize the clock!"
msgstr "Dështim në sinkronizimin e orës së sistemit!"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:124
msgid "This version of Tails has known security issues:"
msgstr "Ky version i Tails ka probleme sigurie të njohura:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:134
msgid "Known security issues"
msgstr "Probleme të njohura të sigurisë"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:52
#, sh-format
msgid "Network card ${nic} disabled"
msgstr "Karta e rrjetit ${nic} është paaftësuar"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:53
#, sh-format
msgid ""
"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is "
"temporarily disabled.\n"
"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
msgstr ""
"Dështoi ndryshimi i MAC për kartën e rrjetit ${nic_name} (${nic}), ndaj "
"është përkohësisht e çaktivizuar.\n"
"Ju mund të parapëlqeni që ta rinisni Tails dhe çaktivizoni ndryshimin e MAC."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:62
msgid "All networking disabled"
msgstr "Të gjitha lidhjet në rrjet janë paaftësuar"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:63
#, sh-format
msgid ""
"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error "
"recovery also failed so all networking is disabled.\n"
"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
msgstr ""
"Dështoi ndryshimi i MAC për kartën e rrjetit ${nic_name} (${nic}). Po ashtu "
"dështoi edhe rregullimi i gabimit, kësisoj i gjithë rrjeti është "
"çaktivizuar.\n"
"Ju mund të parapëlqeni që ta rinisni Tails dhe çaktivizoni ndryshimin e MAC."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:109
msgid "Lock Screen"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:124
msgid "Screen Locker"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:130
msgid "Set up a password to unlock the screen."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:135
msgid "Password"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:141
msgid "Confirm"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:35
#, fuzzy
msgid ""
"\"<b>Not enough memory available to check for upgrades.</b>\n"
"\n"
"Make sure this system satisfies the requirements for running Tails.\n"
"See file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
"\n"
"Try to restart Tails to check for upgrades again.\n"
"\n"
"Or do a manual upgrade.\n"
"See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual\""
msgstr ""
"<b>Kujtesa e lirë s'është e mjaftueshme për të kontrolluar për përmirësime.</"
"b>\n"
"\n"
"Sigurohuni që ky sistem kënaq kërkesat për të ekzekutuar Tails.\n"
"Shihni skedarin:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en."
"html\n"
"\n"
"Përpiquni të rinisni Tails, që të kërkoni sërish për përmirësime.\n"
"\n"
"Ose bëni një përmirësim me dorë.\n"
"Shihni https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:72
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:27
msgid "error:"
msgstr "gabim:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:73
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:28
msgid "Error"
msgstr "Gabim"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:71
msgid "Warning: virtual machine detected!"
msgstr "Kujdes: është zbuluar makinë virtuale!"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:74
msgid "Warning: non-free virtual machine detected!"
msgstr "Kujdes: është pikasur një makinë virtualizimi jo falas!"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:77
msgid ""
"Both the host operating system and the virtualization software are able to "
"monitor what you are doing in Tails. Only free software can be considered "
"trustworthy, for both the host operating system and the virtualization "
"software."
msgstr ""
"Si sistemi operativ pritës, ashtu edhe programi virtualizues janë në gjendje "
"të monitorojnë se çfarë po bëni në Tails. Vetëm programet pa pagesë mund të "
"konsiderohen të besueshëm, si për sistemin operativ pritës, ashtu edhe për "
"programin e virtualizmit."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:81
msgid "Learn more"
msgstr "Mësoni më shumë"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:43
msgid "Tor is not ready"
msgstr "Tor s'është gati"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:44
msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
msgstr "Tor s'është gati. Do ta nisni Tor Browser gjithsesi?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:45
msgid "Start Tor Browser"
msgstr "Niseni Tor Browser"

#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/torstatus@tails.boum.org/extension.js:40
msgid "Tor"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/torstatus@tails.boum.org/extension.js:55
msgid "Open Onion Circuits"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:38
msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
msgstr "Vërtet dëshironi të lëshoni Shfletuesin e Pasigurt?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:40
msgid ""
"Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>.\\nOnly "
"use the Unsafe Browser if necessary, for example\\nif you have to login or "
"register to activate your Internet connection."
msgstr ""
"Veprimtaria e rrjetit brenda Shfletuesit të Pasigurt <b>s'është anonime</b>."
"\\nShfletuesin e Pasigurt përdoreni vetëm në rast nevoje, për shembull"
"\\nnëse ju duhet të futeni ose të regjistroheni për të aktivizuar lidhjen "
"tuaj të Internetit."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:51
msgid "Starting the Unsafe Browser..."
msgstr "Duke nisur Shfletuesin e Pasigurt..."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:52
msgid "This may take a while, so please be patient."
msgstr "Kjo do të marrë pak kohë, ndaj ju lutemi jini i durueshëm."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:57
msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
msgstr "Duke mbyllur Shfletuesin e Pasigurt..."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:58
msgid ""
"This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
"is properly shut down."
msgstr ""
"Kjo do të marrë pak kohë dhe ju mund të mos mundni që ta rinisni Shfletuesin "
"e Pasigurt., derisa ai të mbyllet plotësisht."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:70
msgid "Failed to restart Tor."
msgstr "Dështuam për rinisjen e Tor."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:84
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
msgid "Unsafe Browser"
msgstr "Shfletues i Pasigurt"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:91
msgid ""
"Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
"retry in a while."
msgstr ""
"Një tjetër Shfletues i Pasigurt po ekzekutohet ose po pastrohet tani. Ju "
"lutemi riprovoni pas pak."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:99
msgid "Failed to setup chroot."
msgstr "Dështim në konfigurimin e chroot."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
msgid "Failed to configure browser."
msgstr "Dështim në konfigurimin e shfletuesit."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:110
msgid ""
"No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
"NetworkManager."
msgstr ""
"Asnjë shërbyes DNS në NetworkManager nuk është përftuar përmes DHCP, ose "
"konfigurimit me dorë."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
msgid "Failed to run browser."
msgstr "Dështim në ekzekutimin e shfletuesit."

#. Translators: Don't translate {volume_label} or {volume_size},
#. they are placeholders and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:58
#, python-brace-format
msgid "{volume_label} ({volume_size})"
msgstr ""

#. Translators: Don't translate {partition_name} or {partition_size},
#. they are placeholders and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:63
#, python-brace-format
msgid "{partition_name} ({partition_size})"
msgstr ""

#. Translators: Don't translate {volume_size}, it's a placeholder
#. and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:68
#, python-brace-format
msgid "{volume_size} Volume"
msgstr ""

#. Translators: Don't translate {volume_name}, it's a placeholder and
#. will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:107
#, python-brace-format
msgid "{volume_name} (Read-Only)"
msgstr ""

#. Translators: Don't translate {partition_name} and {container_path}, they
#. are placeholders and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:115
#, python-brace-format
msgid "{partition_name} in {container_path}"
msgstr ""

#. Translators: Don't translate {volume_name} and {path_to_file_container},
#. they are placeholders and will be replaced. You should only have to translate
#. this string if it makes sense to reverse the order of the placeholders.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:122
#, python-brace-format
msgid "{volume_name} – {path_to_file_container}"
msgstr ""

#. Translators: Don't translate {partition_name} and {drive_name}, they
#. are placeholders and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:128
#, python-brace-format
msgid "{partition_name} on {drive_name}"
msgstr ""

#. Translators: Don't translate {volume_name} and {drive_name},
#. they are placeholders and will be replaced. You should only have to translate
#. this string if it makes sense to reverse the order of the placeholders.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:135
#, python-brace-format
msgid "{volume_name} – {drive_name}"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:222
msgid "Wrong passphrase or parameters"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:224
msgid "Error unlocking volume"
msgstr ""

#. Translators: Don't translate {volume_name} or {error_message},
#. they are placeholder and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:228
#, python-brace-format
msgid ""
"Couldn't unlock volume {volume_name}:\n"
"{error_message}"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_list.py:83
msgid "No file containers added"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_list.py:98
msgid "No VeraCrypt devices detected"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:114
msgid "Container already added"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:115
#, python-format
msgid "The file container %s should already be listed."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:131
msgid "Container opened read-only"
msgstr ""

#. Translators: Don't translate {path}, it's a placeholder  and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:133
#, python-brace-format
msgid ""
"The file container {path} could not be opened with write access. It was "
"opened read-only instead. You will not be able to modify the content of the "
"container.\n"
"{error_message}"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:138
msgid "Error opening file"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:160
msgid "Not a VeraCrypt container"
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:161
#, python-format
msgid "The file %s does not seem to be a VeraCrypt container."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:163
#, fuzzy
msgid "Failed to add container"
msgstr "Dështim në konfigurimin e shfletuesit."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:164
#, python-format
msgid ""
"Could not add file container %s: Timeout while waiting for loop setup.Please "
"try using the <i>Disks</i> application instead."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:209
msgid "Choose File Container"
msgstr ""

#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
msgid "Report an error"
msgstr "Raportoni një gabim"

#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/tails-documentation.desktop.in.h:1
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:1
msgid "Tails documentation"
msgstr "Dokumentacioni i Tails"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:2
msgid "Learn how to use Tails"
msgstr "Mësoni sesi ta përdorni Tails"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:2
msgid "Learn more about Tails"
msgstr "Mësoni më shumë rreth Tails"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:1
msgid "Tor Browser"
msgstr "Tor Browser"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:2
msgid "Anonymous Web Browser"
msgstr " Shfletues Web-i Anonim"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:2
msgid "Browse the World Wide Web without anonymity"
msgstr "Shfletojeni Web-in Mbarëbotëror pa anonimitet"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:3
msgid "Unsafe Web Browser"
msgstr "Shfletues Web-i i Pasigurt"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unlock-veracrypt-volumes.desktop.in.h:1
msgid "Unlock VeraCrypt Volumes"
msgstr ""

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unlock-veracrypt-volumes.desktop.in.h:2
msgid "Mount VeraCrypt encrypted file containers and devices"
msgstr ""

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/org.boum.tails.additional-software-config.desktop.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Additional Software"
msgstr "Programi juaj shtesë"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/org.boum.tails.additional-software-config.desktop.in.h:2
msgid ""
"Configure the additional software installed from your persistent storage "
"when starting Tails"
msgstr ""

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:2
msgid "Tails specific tools"
msgstr "Mjetet e veçanta të Tails"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/polkit-1/actions/org.boum.tails.root-terminal.policy.in.h:1
msgid "To start a Root Terminal, you need to authenticate."
msgstr ""

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/polkit-1/actions/org.boum.tails.additional-software.policy.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Remove an additional software package"
msgstr "Programi juaj shtesë"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/polkit-1/actions/org.boum.tails.additional-software.policy.in.h:2
msgid ""
"Authentication is required to remove a package from your additional software "
"($(command_line))"
msgstr ""

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/unlock-veracrypt-volumes/ui/main.ui.in:61
msgid "File Containers"
msgstr ""

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/unlock-veracrypt-volumes/ui/main.ui.in:80
msgid "_Add"
msgstr ""

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/unlock-veracrypt-volumes/ui/main.ui.in:86
msgid "Add a file container"
msgstr ""

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/unlock-veracrypt-volumes/ui/main.ui.in:103
msgid "Partitions and Drives"
msgstr ""

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/unlock-veracrypt-volumes/ui/main.ui.in:121
msgid ""
"This application is not affiliated with or endorsed by the VeraCrypt project "
"or IDRIX."
msgstr ""

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/unlock-veracrypt-volumes/ui/volume.ui.in:38
msgid "Lock this volume"
msgstr ""

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/unlock-veracrypt-volumes/ui/volume.ui.in:61
msgid "Detach this volume"
msgstr ""

#: ../config/chroot_local-includes/usr/local/share/mime/packages/unlock-veracrypt-volumes.xml.in.h:1
msgid "TrueCrypt/VeraCrypt container"
msgstr ""

#, fuzzy
#~ msgid "Do you wish to start Liferea anyway?"
#~ msgstr "Dëshironi ta nisni Electrum gjithsesi?"

#~ msgid "The upgrade was successful."
#~ msgstr "Përmirësimi ishte i suksesshëm."

#~ msgid ""
#~ "Both the host operating system and the virtualization software are able "
#~ "to monitor what you are doing in Tails."
#~ msgstr ""
#~ "Si sistemi operativ pritës, ashtu edhe programi virtualizues janë në "
#~ "gjendje të monitorojnë se çfarë po bëni në Tails."

#~ msgid ""
#~ "NetworkManager passed us garbage data when trying to deduce the clearnet "
#~ "DNS server."
#~ msgstr ""
#~ "NetworkManager na kaloi mbeturina të dhënash, kur përpiqej të deduktonte "
#~ "shërbyesin DNS clearnet."